AK Parti beyannamesinde Kürt kelimesi sadece bir defa geçti

AK Parti seçim beyannamesinde Kürt, Alevi, Roman ve gayri müslimler konusunda yeni bir vaat yer almadı. Kürt sorunu 'güvenlik ve özgürlük' ekseninde 'Kürt vatandaşların insani meseleleri' olarak yer aldı. Aleviler için içeriği belirtilmeden 'cemevlerine hukuki statü' vaadi verildi.

24.05.2018, Per - 16:45

AK Parti beyannamesinde Kürt kelimesi sadece bir defa geçti
Haberi Paylaş

K Parti’nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklandı. Beyannamede Kürt sorunu ‘güvenlik’ ekseninde ele alınırken, Aleviler için daha önce de iktidar tarafından dile getirilen ‘cemevlerine hukuki statü tanınması’ vaadi yer aldı ancak bu ‘statünün ne olacağı belirtilmedi.

Beyannamenin 24. sayfasında başlayan “Haklar ve Özgürlükler” başlığının “Neler Yaptık?” bölümünde değinilen Kürt sorunu ‘güvenlik’ ve ‘hak ve özgürlüklere garanti’ ekseninde ele alındı. Hak arama konusunda atılan önemli adımlar arasında, “Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını getirilmesi, kişi güvenliği konusunda, orantısız güç kullanımının cezasının artırılması, gözaltı koşullarının iyileştirilmesi, BM ve Avrupa Konseyi standartlarını karşılayamayan cezaevlerinin kapatılması” yer aldı.

‘Kürt Vatandaşlarımızın İnsani Meselesi’

Beyannamede ‘Kürt’ isminin geçtiği tek yerde ise, “Kürt vatandaşlarımızın her türlü insani meselesini demokrasi ve refah sorunu olarak gördük. Ortak tarih ve medeniyet birikimiz ile kardeşlik bağlarımızı ön plana çıkardık. Çukur siyaseti izleyerek vatandaşlarımıza büyük faturalar çıkaranlara karşı kararlı bir şekilde mücadele ettik ve terör örgütünün oluşturduğu mağduriyetleri kısa sürede giderdik. Farklı dil ve lehçelerde devletin resmi kanallarında yayın imkânı sağladık. Siyasi propaganda, sinema, video ve müzik eserlerine yönelik yasakları kaldırdık. Tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla anadillerinde görüşebilmesi, üniversitelerde farklı dil ve lehçelerle akademik çalışmaların yapılabilmesi ve enstitülerin kurulmasını, bunların orta öğretim kurumlarında seçmeli ders olarak okutulabilmesini, vatandaşlarımızın çocuklarına arzu ettikleri isimleri verebilmesini, farklı dil ve lehçelerde eğitim yapan özel okulların açılmasını mümkün hale getirdik, klavyeleri özgür kıldık” denildi.

İlgili bölümde ayrıca şunlar yer aldı, “Tüm vatandaşlarımızın hakları ve özgürlükler alanında sorunlarını aşma iradesini ortaya koyarak, aidiyet duygusunu güçlendirdik. Vatandaşlıktan çıkarılanlara haklarını ve yerleşim birimlerine eski isimlerini iade ettik. Farklı dillerin yanı sıra, farklı inanç ve mezhepler konusunda da cesur adımlar attık. İlk defa “Alevi Çalıştayları” düzenleyerek, İslam inancının farklı yorumlarının daha özgür bir ortamda tartışılmasına ve sorunlarının demokratik bir ortamda aşılmasına zemin hazırladık. Roman vatandaşlarımızın Cumhuriyet tarihi boyunca biriken toplumsal sorunlarını çözmek için çalıştaylar düzenledik. Yeni İskân Kanunu ile Romanlara yönelik ayrımcı hükümleri ortadan kaldırdık. İktidarımızın atmış olduğu adımlardan cesaretle yola çıkan Roman vatandaşlarımızın kurduğu dernek ve federasyonların sayısında büyük bir artış yaşandı. İlk defa Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesine yönelik sistematik bir eylem planı uygulamaya koyduk. Azınlıklara ait cemaat vakıflarının mülk edinmelerinin kolaylaştırılması ve özgürlük alanlarının genişletilmesi konusunda esaslı değişikliklere gittik. Örgütlü toplumun bir gereği olarak sivil toplumun alanını genişlettik. Özgürlükçü bir Dernekler Kanunu ile Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununu çıkardık. Toplantı ve gösteri hakkının kullanılması imkânlarını genişlettik. Sendika özgürlüğünü geliştirdik. Anayasamızdaki aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz hükmünü kaldırdık. Toplu sözleşme yapma hakkı getirerek kamu çalışanlarının sendikal haklarını geliştirdik.”

‘Birliğimizi Pekiştirmeye Devam Edeceğiz’

Yine “Haklar ve Özgürlükler” başlığı altındaki vaatler arasında ise, “yaşı, cinsiyeti, sosyo-ekonomik şartları, etnik kimliği, mezhebi ve inancı ne olursa olsun herkesi bağrına basan, onları eşit vatandaşlık ile evrensel ilke ve değerler temelinde demokratik bir ortak yaşam bilincine ulaştıran bir anlayışı daha güçlü bir şekilde hayata geçirmektir. Haklar ve hürriyetler alanında geçmişte sağladığımız kazanımları kararlılıkla koruyacağız. Zihniyet dönüşümü ve etkin bir uygulamayla, farklılıklarımızı çatışma konusu değil zenginlik olarak gören anlayışımızı hayatın her alanında hakim kılacağız. Kapsayıcı ve evrensel değerlere dayalı bir vatandaşlık anlayışı içerisinde, birliğimizi ve bütünlüğümüzü pekiştirmeyi sürdüreceğiz” denildi.

Cemevlerine ‘Hukuki Statü’ 

“Cemevleri, eğitim sisteminde sağlıklı bilgilendirme, üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri oluşturma gibi çeşitli konularda Alevi kanaat önderleri ile diyalog içinde demokratik uzlaşı temelinde gerekli adımları atacağız” denilen beyannamede, “geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız” denildi. Roman vatandaşların ‘sorunlarının çözümüne hız vererek her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılacağı’ ifade edildi ve, “Gayri müslim vatandaşlarımızın herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmaksızın temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ve inançlarının özgür bir şekilde yaşamalarının sağlanması hukuk devletinin güvencesi altında olmaya devam edecektir” denildi.

 

Duvar
Bu haber toplam: 7197 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:21:11:22
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad
x