Yusuf Ziya Döger: Şeytanın İşbirlikçilerine Ölüm…

Şeytanın İşbirlikçilerine Ölüm…

Sorunlarının Kaynağını Dışarıda Arayan İslam Dünyasının Felsefi Dayanakları

Yusuf Ziya Döger

08.01.2018, Pts | 10:33

Şeytanın İşbirlikçilerine Ölüm…
Makaleyi Paylaş

Erdoğan’ın Fransa ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada "karıştırılan ülkeler hep Müslüman ülkeler oluyor" diyordu. Yaptığı bu açıklama doğrudur ama ne yazık ki eksiktir. Bunu şöyle dillendirmesi daha gerçekçi olurdu. “Neden karışıklıklar hep İslam ülkelerinde oluyor.” Soruyu bu forma evirmedikçe ve bu evirmeye doğru cevap bulunmadıkça, adına İslam ülkeleri denilen yapıların çözüm konusunda bir adım bile atmaları mümkün olmayacaktır.

Dünya üzerinde var olmuş eski veya yeni her dinsel ve düşünsel anlayışın dayandığı bir felsefi alt yapı hep mevcut olmuştur. Bu felsefi alt yapının da dinin veya ideolojik düşüncenin eylemsel yapısının belirlenmesinde başat rol oynamış olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Oluşturulan bu felsefi bakış ve anlayışla Dünya hayatına ait algının oluşumu yanında, kendisi gibi olmayanlara yönelik bakış ve algılayışı da beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla her dinsel veya düşünsel anlayışın biz ve ötekilerinin olması da kaçınılmaz olmuştur.

Konumuzu İslam dünyasının neredeyse bin dört yüzyıldır yaşadığı karmaşa üzerinden ele alarak, İslam dinine mensup olanların felsefi algılarının oluşumunda yer alan önemli noktalara değineceğiz.

Daha ilk adım da Cennette keyif sürdürürken Şeytan tarafından kandırılmış ve cenneti elinden alınmış bir felsefi bakışla dünya algısı oluşturan bir toplumsal ve dinsel anlayışla karşı karşıyayız. Bu tür bir algının doğal olarak insan zihninde oluşturacağı ilk negatif düşünce her an kendisine komplo kurmakta olan bir düşmanın varlığını zorunlu kılmaktadır. Yapılması gereken ilk şey de bu düşmanın şerrinden korunmaktır. Ancak korunmanın nasıl gerçekleştirileceği konusu önemli bir parametredir. Çünkü, sadece komplocu şeytana yönelmek, bu anlayışıyla bezenmiş bireyin kendisinde oluşması muhtemel olan olumsuzlukları görmezden gelinmesini de beraberinde getirtmektedir.

Komplocu düşmanın nasıl ve nerede devreye gireceğini belirlemek belki de söz konusu komploların boşa çıkarılması için önemli olacaktı. Ancak komplocu düşmanın komplo tuzaklarını, anlayışın kendi içinde aramaksızın kendi dışındaki dış koşullarda aranma anlayışının başat olduğunu görmekteyiz. Bu anlayışın hâkim kılınmasından kaynaklanan kendisini her zaman “piru pak” gören bir felsefi dayanak oluşturulmuştur. Dolayısıyla bu durum, komplo tuzaklarının içeriden değil dışarıdan kaynaklandığını özümseyen bir anlayış ortaya çıkartmaktadır.

Dolayısıyla içerideki her olumsuzluk dışarıdan planlanan düşmani bir plan olarak algılanarak, içerideki olumsuzlukların çözümlenmesi düşünülmemiştir. Tabi ki bu durum içeriden değil dışarıdan kaynaklandığına göre, içerideki işbirlikçilerin yok edilmesi üzerine kurulan bir felsefi dayanak oluşturulmuştur. Mesele sadece içerideki taraftar kitlenin bu konuda ikna edilmesi olacaktır. Bu da şeytani hileler üzerinden formülüze edilerek çözümlenmiştir.

Komplocu şeytanın bertaraf edilmesi için geliştirilen diğer önemli bir algılayış ise içerideki kitlenin iknası için, işin diğer önemli ayağını oluşturmaktadır. Oluşturulan bu ayakla komplocu şeytani planların bertaraf edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla onun hileleriyle uğraşmak yerine o hilelere başvuran içerideki işbirlikçileri bertaraf etmek daha doğru tutum olacağı benimsenmiştir/olagelmiştir.

 Şeytani komploların bertaraf edilmesi imkân dahilinde olmayınca, onun yerine ilahi yardımın geleceği o kutlu günün beklenilmesine odaklanılmıştır. O gün gelecektir kutlu dava her tarafa hâkim kılınacaktır. İşte o gün ancak şeytanın sinsi komploları bertaraf edilebilecektir. Söz konusu algının felsefi dayanağı olan bu anlayış Mehdilik denilen kurtuluş mucizesinin gerçekleşeceği vehmini ortaya çıkartmıştır.

Bu anlayışın hâkim kılındığı toplumsal yapı, ister istemez kaderciliğe yönelerek o kutlu kurtarıcının gelişini bekleyecektir. Dolayısıyla karşılaştığı sorunların çözümüne odaklanmak yerine soruna yol açtığı düşünülen içerideki işbirlikçilere yönelerek geçici çözüm üretme mantığı geliştirecektir.

Bu tür bir dinsel veya felsefi dayanakla yetiştirilen bireyler, kendilerinden kaynaklanan olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelmeyeceği gibi onları kadere razı olan bir mantığa yöneltmektedir.  Olup bitenin mutlak yaşanması gereken bir zorunluluk olarak algılanacaktır. Çünkü kutlu kurtarıcının gelmesi için söz konusu olumsuzlukların yaşanması gerekmektedir. Yani ortada olumsuzluk olmayacaksa kutlu kurtarıcı mesih/mehdi neden gelsin ki. O halde yapılması gereken kaderin değiştirilmesine odaklanmak değil kaderin yaşanmasıdır. Sonuçta kutlu mucizenin gerçekleşeceği günü beklemenin daha doğru bir anlayış olacağı inancı felsefi düşüncesi kolaylıkla yerleşmiş olacaktır.  

Sonuç:

Bu tür felsefi dayanaklarla yetiştirilen bir topluma ait bireylerin ve yöneticilerinin, elbette kendilerinin iç işlerini karıştırmak üzere hazır kıta bekleyen dünyalı şeytanlarının olduğu vehmiyle yaşamaları çok doğaldır. Dünyevi şeytanların iş başında olduklarını ve kendilerine yönelik komplolarla meşgul olduklarını düşünmeleri söz konusu reel gerçekliği değil, gerçekliğe büründürülen simülatik gerçekliği ifade eder. Dolayısıyla reel sorunun çözümü de simulatik çözüme bırakılacaktır.

İslam dünyasının bin dört yüzyıldır yaşamakta olduğu karmaşanın temelde bu iki etkiden kaynaklandığı inancını taşımaktayım. Toplumsal eğitim formu bu iki etki üzerine kurulmuş toplumların içlerinde oluşan her olumsuzluğu dışarıdan kurulan komplo olarak düşünmeleri doğaldır. İslam tarihinde oluşturulan Yahudi algısı bu şeytani komplonun baş aktörü olagelmiştir. Hatta Mehdi/mesih geldiğinde onlar arkalarında saklandıkları ağaçlar tarafından bile ifşa edileceklerdir. Bu anlayış bile doğrudan doğruya komplolarla her an yüz yüze olunacağı vehminin oluşumu için yeterlidir.

İslam dünyasının antisemitik bakışı ve Batı karşısındaki tarihsel yenilgisinden sonra, içeride oluşan her olumsuzluk tamamıyla bu iki yapının etkilemeleri olarak kabul edilme sonucunu doğurmuştur. Böyle düşünmeye başlamak, sonuçta içerideki sorun dinamiklerini tamamıyla göz ardı etmeye yol açmıştır. Özellikle yirminci yüz yılda yapısal olarak İslam referansına sahip olsun veya olmasın her devlet yapılanmasının bu tür komplolarla her daima yüz yüze olduklarının kitlelerin beynine işlenmesi sorunları derinleştirmiştir. Çözüm odaklı olma yerine komplolara odaklanan korunmacı bir yaklaşıma yol açmıştır. Yüzlerce örnek vermek mümkün. Zaten haber metinlerinde bunlarla yetinilmesi bile işin vahameti için yeterlidir.

Son Cümle.

Bu felsefi yaklaşım sonuçta yaşanılan ve var olan sorunların çözümünü üretme yerine soruna yol açan şeytanların işbirlikçilerini bulma gibi bir derde yol açacaktır. Oysa şeytanın işbirlikçilerini bilmek ve yok etmek sorunu çözmez. Şeytanın nerede nasıl müdahil olacağını belirleyip bu belirlenimlere göre içeride oluşan sorun veya sorunları ortadan kaldırmak ancak çözüm olabilir.

İslam ülkeleri karıştırılıyormuş. Erbakan deyimiyle, hadi ordan hadi…. Sizler sorunların altında çapanoğlu aramaya devam edin ama asla kendinizdeki sorunu görmeyin. Nasıl olsa MEHDİ gelip her şeyi çözecek.

Bu makale toplam: 4680 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:20:44:26
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Yusuf Ziya Döger

Yazarın Önceki Yazıları

İsmail Beşikci’nin Sosyolojik Yanılgısı Türkiye Seçimlerinin Kilidi Kürdler Kürdler ve 24 Haziran Seçimi Neden Demirtaş ama HDP değil? Şeyh Said Kıyamında ve sonrasında neden Kırdlar/Zazalar hedef alındı - 2 Şeyh Said Kıyamında ve sonrasında neden Kırdlar/Zazalar hedef alındı - 1 HDP Kongresinin Düşündürdükleri Kürdler Sosyolojilerine Yenildiler, Asla Düşmanlarına yenilmediler Batı Karşısında Çöküş, Öze Dönüş Çabaları ve Kudüs Meselesi Ruhumuzu Uyandıran Kerküklü Çocuk Alansal Egemenlik ve Felaket Senaryolarının Yazarlarıi Alansal Egemenlik ve Felaket Senaryolarının Yazarları Hewler Mitingi ve Arka Plan Mesajları Zihinsel Birlikteliğin Yolu: Güney Kürdistan Referandum Umarız Tarih Tekerrür Etmez Kürdlerin Sömürgecileri Başarılı, Kürdler İse Başarısızdır Kürdler Nereye Koşuyor? Bingöl ve Seçimlerdeki Tututmu - II Bingöl ve Seçimlerdeki Tutumu Kuzey Kürd Siyasetinde 'Vicdan Testi' Kürdler Hem Sağdan Hem de Soldan Eritildi Kürdler ve Referandum Devşirmelerin İşlevi/fonksiyonu Yakarak Öldürme (Katletme) Mantıksal Şaşılık Kürdler Birlik mi Olmalı, Yoksa Ortaklaşmalı mı? Yönetici Erdemli olmayınca… Kürd Gençliğinin Rol Modeli Dr Süleyman Ermeniler ve Kürdler Neden Kaybetiler? (III) Ermeniler ve Kürdler neden kaybettiler? (II) Ermeniler ve Kürdler neden kaybettiler? (I) Kürd Toplumsal Dinamiğinin Çökertilmesi -II- Kürdistan'da Türk Bayrağıyla Yapılan Yürüyüşler Kürd Toplumsal Dinamiklerinin Çökertilmesi İtibarsızlaştırmanın Psikolojisi Kürdler Egemenlik Mi Vatandaşlık Mı İstemeli? Türkiye İslamcılığı Neyi Amaçlıyor? Kürd Orta Sınıfının Çökertilmesi Erdemlilik Olmadan Olmaz Doğu ve Batı Ayrımı Karşısında Kürdlerin Özgünlüğü Türkiye İslamcılığının Riyakârlığı Kurdlerde Hukuk ve Hakkı Üstün Kılma Sykes Picot’çu Türkiye İslamcılığı Türkiye İslamcılarının Kürdü Olmak Siyasette İttihatçı Mantıkla İtibarsızlaştırma Çabası İstilacı Bozkır Türkleri ve Varlığını Koruyan Kürdler Kürdistan’daki Çatışmalı Ortam Neyi Amaçlamaktadır? İslam - İslamcılık İslamcıların Yanılgısı Sömürgeci ve Sömürülen İlişkisi Dört Ayaklı Minare Önünde Ansızın Gelen Ölüm! Ümmeti Bölen! “Kürd ve Kürdistan” Meşruiyet Dayanağı ve Kürdler Kürdlerin Haklı Mücadelesini İtibarsızlaştırma Arayışı Sömürgecinin Amacı Zihinsel Benzetme ve Aldatmadır - II Sömürgecinin Görevi, Aldatma ve Zihinsel Benzetmedir Kabristanımız Varsa Bilin ki Orası Bizim Vatanımızdır DAİŞ saldırılarında Şengal'de neler oldu? Şengal'in bilinmeyenleri... Toplumsal Anomi ve Yeni Arayış Seni Başkan Yapacağız, Karşılığı 'Federal Sistem' Militarist Devletler ve Kürdistan’ın Doğum Sancısı Kürdlerde Sosyal Genetiğin Psikolojik Bağlılığa Dönüşmesi Arayıştaki Kent, Bingöl Ortadoğu’da Reddi Miras Geleneği ve Talan Ekonomisi 7 Haziran’ı Doğru Okumak Kürdistan'da Seçime Kan Sıçratıldı Kürdlerin Egemenlik Anlayışı Allah, Yasin Aktay’ın dediğinin aksini söyler. Siyasetin Doğası ve Rasyonel Davranış Kürdistan Mefküresi ve Siyasi Aktörler (İslamcı Cenah) -2 Kürdistan Mefkûresi ve Siyasi Aktörler -1- Yokoluşu Engellemek!... İttihatçılığa Teslim Edilen Kürd Yapıları Kürdler Nasıl Eritildi Siyaset ve Düşüncede Etik Temsiliyet Sorunu ve Ortadoğu Kürdleri Sessizce Sağdan Eritmek - II Gedik Onarılmamalı, Bilakis Büyütülmeli Kürdleri Sessizce Sağdan Eritmek Hikmet Arayışında Fıtrat ve İrade Etkileşimi Hakikat Tek Olan Değildir, Tek Olan İblisçiliktir Kimliksel Varoluş ve Devletleşme Zorunluluğu Bariyere Dönüşen Öz Sosyal Genetik ve Kürd Siyaseti Duisburg Paneli Azadi Hareketinin Çözüm Önerileri Kürdistan Hakikatini İnşa Et Harekei / AZADÎ Bakur / Türkiye Kürdistan'ından Peşmerge Geçti Kürdler İçin Birlik Değil Birliktelik Anlamlıdır. Akil Adamlar Tiyatrosu Yeniden Sahne Aldı Kürdler Saha Eğemenliğine Oynamamalı Kürtlerin ayak bağı / PKK ve Hizbullah gerginliği Eylem Düşünceyi Şekillendirir. Hareketa Azadinin Rotası Ulus Devlet Mantığı ve Kürdistan Sorunu Kürd Ulusal Mücadelesinde ŞUŞAR TOPLANTISI Kürd Müslümanların Yüzyıllık Serüveni İnsanlığın Turnusol Kağıdı: FİLİSTİN - II Hakkâri’de(Cölemerg) Ne Oldu Ki İnsanlığın Turnusol Kâğıdı: FİLİSTİN Hatip Dicle Ne Dedi ki… Hamidiye Alayları / Devlet Aklının Zorunlu Yapıları Ümmetçi/İslamcı Kürdlerin Zihinsel Bakışı Kürdler “Öğrenilmiş Çaresizliğe” Mahkum Değildir. Birlikteliğe Evet, Ama Nasıl Olacak Evrensel değer mi, İdeolojik körlük mü? Tarihi nasıl okuyalım / Resmi ve yerel tarih Demokratik İslam Kongresi Kürd Hareketindeki Değişimi Nasıl Etkileyecek HDP Türklerle Kardeşlik Ya Kürdlerle... Hamidiye Alayları ve Şeyx Seid Harekatı - II
x