Yusuf Ziya Döger: Kürdler ve 24 Haziran Seçimi

Kürdler ve 24 Haziran Seçimi

Sömürge sistemin tüm kurumlarıyla red edilmesi bir zorunluluktur. Ancak henüz bunun gerçekleşmesi reel koşullar açısından mümkün görünmemektedir. Çünkü toplumsal değişim ve dönüşümün henüz buna uygun bir zemine ulaşmadığını düşünüyorum.

Yusuf Ziya Döger

04.06.2018, Pts | 11:29

Kürdler ve 24 Haziran Seçimi
Makaleyi Paylaş

Toplumsal yaşamın dinamikliğini belli ideolojik sayıklar üzerinden analiz eden mantaliteler, toplumsal değişim ve dönüşümü kendi mecrası yerine ideolojik saiklarini öne çıkartan haklılıklarla ortaya koyma derdini öncelemektedirler. Bu nedenle dönüşüm ve değişimin yönünü doğru tespit edemedikleri için, ileri sürdükleri çözüm arayışlarının ayakları henüz yere basmayan ütopik değerlendirmelerden öteye gidememektedir.

Değerlendirme:

Konumuz elbette 24 Haziran’da Türkiye de gerçekleştirilecek başkanlık ve meclis seçimi olacaktır. Ancak Türkiye geneli üzerinden değil, konunun önemli bir kesimini oluşturan Kürdlerin tutumu üzerinden ele alınacaktır. Seçimde Kürdler nasıl bir tutum takınmalıdır? Sorusuna cevap aranmakta ve bu cevabın reel koşullara karşılık gelip gelmediği tartışmaktır.  Çeşitli bakış açıları olmasına rağmen konu üzerinde tüm kesimlerin mutabık olduğu bir ortak bir duruş ve tutumun olmadığı hem yazılan makalelerde hem de sosyal medya kullanıcılarının ortaya koydukları tutumlarda görmekteyiz.

Yüz yılını doldurmak üzere olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kendi içinde yaşayan Kürdler başta olmak üzere kendi sınırları dışında yaşayan Kürdlere yönelik tutumunda önemli bir değişiklik olmamakla birlikte katı tutumun yerine esnek bir geçişle entegrasyonlarını amaçladıklarını müşahede etmekteyiz. Eski katı tutumun yerine esnek yaklaşımın Devletin derin aklından mı yoksa dönemsel iktidarların tutumundan mı kaynaklandığı konusunda da kafa karışıklığı yaşamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla duruma karşı tutum belirlemeye çalışırken buradan kaynaklanan farklı tutumların geliştiğini de görmek gerekir.

Ancak yukarıda ifade edildiği gibi olup biteni reel koşullar yerine ideolojik Saiklerle ele alınmasının doğru tutum belirlemede kolaylaştırıcı rol alması yerine zorlaştırıcı bir nitelik kazandırdığını tekrar etmek gerekir. Bu ideolojik tutumların iki ana gövdesi bulunmaktadır. Birisi İslami öğreti üzerinden şekillenen zihin yapısı, diğeri ise sol öğreti üzerinden şekillenen zihin yapısıdır. Öncelikle belirtmek gerekir ki bu iki zihin yapısı da olup biteni reel koşullar yerine kendi öğretilerinin ışığında ele almaktadırlar.

Ulusal sorunlarını çözememiş toplumlarda bu iki öğreti de çıkmaz sokak üretmektedir. Çünkü öğretilerinin temelini oluşturduğunu varsaydıkları hümanisttik yaklaşımın etkisi altına girerek kendi toplumlarının kurtuluşunu da bu hümanisttik yaklaşımın hâkim kılınmasıyla çözüleceğini iddia etmektedirler. Oysa burada kör noktayı oluşturan, ulusal sorunlarını devlet düzeyinde çözmüş olan toplumların soruna onlar gibi yaklaşmadıklarını görememeleridir. Devletleşerek ulusal sorunlarını çözen toplumlar henüz bu sorunun çözememiş ve bir nevi sömürge durumunda olan toplumun bireylerinden kendileri gibi bakmayı önermektedirler. Çözümünde öğreti düzeyindeki ideolojilerine sahip çıkılarak (sarılarak) mümkün olacağını müjdelemeleridir.

Reel Durum:

Türkiye sınırları içerisinde yaşayan Kürdlerin yukarıda izahı verilen iki temel ideolojik saikle sorunlarına çözüm üretmeye kalkıştıklarını ileri sürmek abartı olamaz. Bunun temel görüntüsünü reel koşullarda Kürdler üzerinden etkili olan iki ana partide görmekteyiz. Bunlardan HDP sol öğretiyi temel alan yaklaşımıyla, Hüda-Par ise İslami öğretiyi temel alan yaklaşımıyla öne çıkmaktadırlar. (Vurgulamak gerekir ki Hüda-Par bu konuda kendi başına değil ana akım Türkiye İslamcılığıyla kol koladır. HDP ise ana akım Türkiye solu yerine ana akımın dışında kalan marjinal solla kol koladır.) Geriye kalan kesim ise her ne kadar bu iki partiye mensubiyet arz etmese de çözümü bunlardan birinin yanında ya yer alarak ya da destek sunarak veya bunların dışında kalarak çözüm üreteceklerini düşlemektedirler.

Toplumsal değişim ve dönüşüm çerçevesinde HDP Türkiye metropollerine yığılan Kürdlerin göz ardı edilmemesini öneren bir siyasi anlayışla hareket etmektedir. Ancak bunu doğrudan doğruya Kürdlerin temel hakları çerçevesinde dillendirme yerine Halkların kardeşliği söylemiyle öne çıkartmaktadır. Buna rağmen Türkiye metropollerine sığınıp orta sınıf düzeyine çıkmış Kürdler partinin ilgi alanı dışında kalmaktadırlar.  HDP metropollerde bir nevi mobilize olmaya uygun Kürd kitlelerini gözüne kestirmekte ve onlar üzerinden siyasi söylem geliştirmektedir. Tüm bunları yaparken de kendisine varlık kazandıran sosyolojik gerçekliğe uygun düşen reddi mirasçı bir tarih öngörüsünü dayatmaktadır.

Dolayısıyla siyasi söylemlerine yüzyıldır süren geleneksel devlet politikası yerine dönemsel politikayı öne çıkaran işlevler katmaktadır. Bunun temel sebebi hem Kürdistan da yaşayan hem de Türkiye metropollerinde yaşayan kitlelere taze acılarla hitap ederek karşılık bulma derdidir. Bundan dolayı Kürdler açısından kapsayıcı olamamaktadır. Ancak bu perspektif, geliştirdiği Türkiyelileşme politikasına uygundur. Çünkü geçmişten bihaber olup kısmen anadilinden kopmuş ve sömürgeci etkisiyle yetişmiş veya taze acılarla yaşama devam eden kitleleri ikna etmesi daha kolaydır.

Hüda-Par ise bu konuda daha çok HDP’nin ideolojik tutumunu öne çıkartarak ve bunun yanında İslami motiflerle Kürdler arasında kendisine yer aramaktadır. Bunu başardığını söylemek mümkün değil, ancak HDP’nin sol ideolojik tutumuna yakınlık duymayan kesimlerden kısmi destek aldığını da söyleyebiliriz. Kafa karışıklığı yaşadıklarını da ilave etmekten kaçınmamalıyız. Ki Cumhurbaşkanına destek sunacaklarını ortaya koymamaları bunun açık göstergesidir. Çünkü Mevcut iktidarın İslam motifli tutumu onları ideolojik öğretileri açısından cezbetmektedir.

Sonuç:

 Kürdlerin HDP politikasına destek sunmaları kendi geçmişlerini red anlamına gelip ve devletin yüzyıllık kirli ajandasını temize çıkartmaları anlamına gelmektedir. Bu nedenle Kürdlerin HDD’nin Türkiyelileşme politikasına destek sunmamaları gerekir. Ancak Türkiye Metropollerine yerleşmiş veya Kürdistan da yaşayan orta sınıf düzeyinin altında yaşam standartlarına sahip Kürdlerin yakın geçmişe dair acılarından dolayı bu partiye destek sunacaklarını da unutmamak gerekir. Bunun o kesim açısından bir umut ışığı olduğu da unutulmamalıdır.

Bunun yanında yüzyıldır sorunları çözülmeyen Kürdlerin milletvekilliği seçimi üzerinden sisteme entegre edileme tehlikesiyle karşı karşıya olacakları göz ardı edilmemelidir. (1991’den bu yana siyasi söylemlerin zamanla değişmesini ve Türkiyelileşme perspektifine nasıl kaydığını da göz önüne almak zorundayız). Ancak bu perspektifin kısmen orta sınıf yaşam standardına ulaşıp temel ihtiyaçları yanında sosyal ihtiyaçlarını önemsemeye başlayan kitlelere doğru ifade edilmesi gerekir. Bu kesim üzerinden ulusal taleplerin dillendirilmesi daha kolaydır. Bunun yanında yazıp çizen ve Kürdlerin tarihsel acılarını bilen kesimin bu politikaya destek sunmaması gerekir. Çünkü yarın bu tutumlarını izah etmekte zorlanacaklardır.

Burada Başkanlık seçimine bir parantez açmak gerekmektedir. Her ne kadar Demirtaş bu siyasi anlayışın adayı olsa da ben şahsen başkanlık seçiminin birinci turuna ayrı bir önem atfetmekteyim. Sadece birinci turla kalması koşuluyla destek sunulabileceği kanaatimi tekrar ifade edeyim. Çünkü HDP ile Demirtaş’ın alacağı oy arasındaki fark ulusal taleplerin dillendirilmesinde etkili olacağı düşüncesindeyim.

Hüda- Par politikasına destek sunmak ise bir başka çıkmazı önümüze koymaktadır. Buda mevcut iktidarın oluşturduğu algı ile ilgilidir. Bizi bilinçsizce devletin entegrasyon politikasına teslim etmektedir.

Son söz:

Sömürge sistemin tüm kurumlarıyla red edilmesi bir zorunluluktur. Ancak henüz bunun gerçekleşmesi reel koşullar açısından mümkün görünmemektedir. Çünkü toplumsal değişim ve dönüşümün henüz buna uygun bir zemine ulaşmadığını düşünüyorum.

Bu makale toplam: 4008 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:13:20:50
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Yusuf Ziya Döger

Yazarın Önceki Yazıları

İsmail Beşikci’nin Sosyolojik Yanılgısı Türkiye Seçimlerinin Kilidi Kürdler Neden Demirtaş ama HDP değil? Şeyh Said Kıyamında ve sonrasında neden Kırdlar/Zazalar hedef alındı - 2 Şeyh Said Kıyamında ve sonrasında neden Kırdlar/Zazalar hedef alındı - 1 HDP Kongresinin Düşündürdükleri Şeytanın İşbirlikçilerine Ölüm… Kürdler Sosyolojilerine Yenildiler, Asla Düşmanlarına yenilmediler Batı Karşısında Çöküş, Öze Dönüş Çabaları ve Kudüs Meselesi Ruhumuzu Uyandıran Kerküklü Çocuk Alansal Egemenlik ve Felaket Senaryolarının Yazarlarıi Alansal Egemenlik ve Felaket Senaryolarının Yazarları Hewler Mitingi ve Arka Plan Mesajları Zihinsel Birlikteliğin Yolu: Güney Kürdistan Referandum Umarız Tarih Tekerrür Etmez Kürdlerin Sömürgecileri Başarılı, Kürdler İse Başarısızdır Kürdler Nereye Koşuyor? Bingöl ve Seçimlerdeki Tututmu - II Bingöl ve Seçimlerdeki Tutumu Kuzey Kürd Siyasetinde 'Vicdan Testi' Kürdler Hem Sağdan Hem de Soldan Eritildi Kürdler ve Referandum Devşirmelerin İşlevi/fonksiyonu Yakarak Öldürme (Katletme) Mantıksal Şaşılık Kürdler Birlik mi Olmalı, Yoksa Ortaklaşmalı mı? Yönetici Erdemli olmayınca… Kürd Gençliğinin Rol Modeli Dr Süleyman Ermeniler ve Kürdler Neden Kaybetiler? (III) Ermeniler ve Kürdler neden kaybettiler? (II) Ermeniler ve Kürdler neden kaybettiler? (I) Kürd Toplumsal Dinamiğinin Çökertilmesi -II- Kürdistan'da Türk Bayrağıyla Yapılan Yürüyüşler Kürd Toplumsal Dinamiklerinin Çökertilmesi İtibarsızlaştırmanın Psikolojisi Kürdler Egemenlik Mi Vatandaşlık Mı İstemeli? Türkiye İslamcılığı Neyi Amaçlıyor? Kürd Orta Sınıfının Çökertilmesi Erdemlilik Olmadan Olmaz Doğu ve Batı Ayrımı Karşısında Kürdlerin Özgünlüğü Türkiye İslamcılığının Riyakârlığı Kurdlerde Hukuk ve Hakkı Üstün Kılma Sykes Picot’çu Türkiye İslamcılığı Türkiye İslamcılarının Kürdü Olmak Siyasette İttihatçı Mantıkla İtibarsızlaştırma Çabası İstilacı Bozkır Türkleri ve Varlığını Koruyan Kürdler Kürdistan’daki Çatışmalı Ortam Neyi Amaçlamaktadır? İslam - İslamcılık İslamcıların Yanılgısı Sömürgeci ve Sömürülen İlişkisi Dört Ayaklı Minare Önünde Ansızın Gelen Ölüm! Ümmeti Bölen! “Kürd ve Kürdistan” Meşruiyet Dayanağı ve Kürdler Kürdlerin Haklı Mücadelesini İtibarsızlaştırma Arayışı Sömürgecinin Amacı Zihinsel Benzetme ve Aldatmadır - II Sömürgecinin Görevi, Aldatma ve Zihinsel Benzetmedir Kabristanımız Varsa Bilin ki Orası Bizim Vatanımızdır DAİŞ saldırılarında Şengal'de neler oldu? Şengal'in bilinmeyenleri... Toplumsal Anomi ve Yeni Arayış Seni Başkan Yapacağız, Karşılığı 'Federal Sistem' Militarist Devletler ve Kürdistan’ın Doğum Sancısı Kürdlerde Sosyal Genetiğin Psikolojik Bağlılığa Dönüşmesi Arayıştaki Kent, Bingöl Ortadoğu’da Reddi Miras Geleneği ve Talan Ekonomisi 7 Haziran’ı Doğru Okumak Kürdistan'da Seçime Kan Sıçratıldı Kürdlerin Egemenlik Anlayışı Allah, Yasin Aktay’ın dediğinin aksini söyler. Siyasetin Doğası ve Rasyonel Davranış Kürdistan Mefküresi ve Siyasi Aktörler (İslamcı Cenah) -2 Kürdistan Mefkûresi ve Siyasi Aktörler -1- Yokoluşu Engellemek!... İttihatçılığa Teslim Edilen Kürd Yapıları Kürdler Nasıl Eritildi Siyaset ve Düşüncede Etik Temsiliyet Sorunu ve Ortadoğu Kürdleri Sessizce Sağdan Eritmek - II Gedik Onarılmamalı, Bilakis Büyütülmeli Kürdleri Sessizce Sağdan Eritmek Hikmet Arayışında Fıtrat ve İrade Etkileşimi Hakikat Tek Olan Değildir, Tek Olan İblisçiliktir Kimliksel Varoluş ve Devletleşme Zorunluluğu Bariyere Dönüşen Öz Sosyal Genetik ve Kürd Siyaseti Duisburg Paneli Azadi Hareketinin Çözüm Önerileri Kürdistan Hakikatini İnşa Et Harekei / AZADÎ Bakur / Türkiye Kürdistan'ından Peşmerge Geçti Kürdler İçin Birlik Değil Birliktelik Anlamlıdır. Akil Adamlar Tiyatrosu Yeniden Sahne Aldı Kürdler Saha Eğemenliğine Oynamamalı Kürtlerin ayak bağı / PKK ve Hizbullah gerginliği Eylem Düşünceyi Şekillendirir. Hareketa Azadinin Rotası Ulus Devlet Mantığı ve Kürdistan Sorunu Kürd Ulusal Mücadelesinde ŞUŞAR TOPLANTISI Kürd Müslümanların Yüzyıllık Serüveni İnsanlığın Turnusol Kağıdı: FİLİSTİN - II Hakkâri’de(Cölemerg) Ne Oldu Ki İnsanlığın Turnusol Kâğıdı: FİLİSTİN Hatip Dicle Ne Dedi ki… Hamidiye Alayları / Devlet Aklının Zorunlu Yapıları Ümmetçi/İslamcı Kürdlerin Zihinsel Bakışı Kürdler “Öğrenilmiş Çaresizliğe” Mahkum Değildir. Birlikteliğe Evet, Ama Nasıl Olacak Evrensel değer mi, İdeolojik körlük mü? Tarihi nasıl okuyalım / Resmi ve yerel tarih Demokratik İslam Kongresi Kürd Hareketindeki Değişimi Nasıl Etkileyecek HDP Türklerle Kardeşlik Ya Kürdlerle... Hamidiye Alayları ve Şeyx Seid Harekatı - II
x