Yusuf Ziya Döger: Kürdler Egemenlik Mi Vatandaşlık Mı İstemeli?

Kürdler Egemenlik Mi Vatandaşlık Mı İstemeli?

Türkiye Devleti kurulurken kurucu unsurlar iki ana ögeyi (Türk, Kürd) öne çıkarma ihtiyacı hissetmelerine rağmen, ayaklarının yere sağlam bastığını gördükleri anda tekçiliği esas alan politikalara döndüler. Böylece Kürdlere sadece vatandaşlıkla yetinmeleri ve egemen sisteme mutî olmaları önerildi. Buna yanaşmayanlar üzerinden silindirle geçildi. Sonuçta Kürdler arasında uzun süren bir sessizlik dönemi başladı.

Yusuf Ziya Döger

01.08.2016, Pts | 10:58

Kürdler Egemenlik Mi Vatandaşlık Mı İstemeli?
Makaleyi Paylaş

Egemen sistemlerin temel amacı ve beklentisi toplumun oluşturulmuş/oluşturulan algı biçimiyle düşünmesini gerçekleştirecek ortam ve koşulların üretilerek toplumu kolay biçimde manipüle etmektir. Egemen sistem, toplumu bu düşünüş ve bakışla biçimiyle sınırlandırarak yaratılan algı çerçevesinde denetleme yoluna gider. Bu koşulun sağlanması egemen sisteme kendi iktidarını sağlamlaştırma imkânı vererek ele geçirdiği iktidar gücünün kullanımında manevra kabiliyetini sağlamaktadır. İktidarı elinde bulunduran egemen sistemin koruyucuları için bu ortam bulunmaz bir fırsattır.

Egemen sistemin koruyucusu olan iktidarı elinde bulunduranlara bu imkânı sağlayan oluşturulmuş algı biçimiyle düşünme ve bakmanın taltife değer bir düşünüş ve bakış olduğu koşulu da kendiliğinden sağlanır. Bu ortam toplumun geneli için, kendilerinin kayda değer bir düşünce ve bakışa sahip oldukları varsayımını oluşturarak davranış ve düşünüş biçimcilerinin kutsanması gereken değer haline dönüştürür. Böylece kendileri dışındaki her türlü düşünce ve bakışı ise lanetlenmesi gerekenler kategorisinde düşünmeye başlarlar.

Somutlaştıralım.

Türkiye Cumhuriyeti, Türklüğü egemen kabul eden sisteme dayalı bir yapılanmayla ortaya çıktı. Ancak etnik ve dinsel anlamda Anadolu’nun heterojen yapısı buna uygun olmadığından zaman zaman egemen sistemi işletmekte zorlandı. Türklüğü egemen unsur haline sokanlar işlerin kendi ellerinden kaymaya başladığını fark ettikleri anlarda ise sistemin kollayıcısı görevini yürüten “asker eliyle darbeler” gerçekleştirdiler. Her darbe zemini ve sonrası Türklük temeline dayalı egemen sisteme, toplum üzerinde algı operasyonlarını gerçekleştirme imkânı sağladı. Söz konusu algı operasyonlarıyla Anadolu’nun etnik ve dinsel farklılıklarını yavaş yavaş kendi egemen sistemlerine monte etmeyi başardılar.

Türklüğe dayalı egemen sistem, gerçekleştirdiği algı operasyonlarıyla Anadolu’nun heterojen yapısına vatandaşlık ile egemenlik arasındaki farkı hissettirmeden onlarında egemen unsurun bir parçası oldukları vehmini yerleştirdi. Vatandaşlık ile egemenlik arasındaki temel farkın bu kesimler tarafından görülmemesi içinde zaman zaman onlardan birini kâhya seçmeye yöneldi.  Kendilerinden kâhyalar bile seçilebileceğini gören farklı etnik ve dinsel yapılar vatandaşlıktan egemenliğe terfi ettikleri düşüncesine kapıldılar. Oysa egemen Türk sistemi sadece kendi egemenliğini benimseyenlerden kâhya seçiyordu. Ki kâhyanın egemenliği mutîliğiyle sınırlıdır.

Dolayısıyla vatandaşlık ile egemenlik arasındaki farkı görmeyenler kendilerini egemen sistemin/devletin sahibi oldukları zannına kapıldılar. Bu devlet vatandaşlık bağını her kesime açarken (kuruluş sürecinde dinsel farklılığı olanlar hariç) egemenlik kapısını sadece kendisine ait bir olgu olarak kabul etti. Ancak kâhyalar aracılığıyla her zaman bunu toplumdan gizlemeyi başarabildi. Dolayısıyla vatandaş olanlar kendilerini egemen unsur zannederek kendi egemenliklerinden bir anlamda feragat ettiklerini bile görmediler.

Oysa bu devlette egemenlik her zaman Türklerin olmuştur. Diğer kesimlerin bunu kabul etme ve benimseme durumuna göre kabul gördükleri realitesi orta yerdedir. Eğer has bel kadar sadece vatandaş olduğunuzu ve egemenlik hakkınızı kullanamadığınızı ima bile ederseniz oluşturulan algı operasyonlarıyla önünüze yüzlerce kâhya örneği serilir. Ve sonuçta ise söylediğiniz ve ortaya koyduğunuz tutum toplumda lanetli bir düşünüş biçimi olarak lanse edilerek tecrit edilmeniz sağlanır.

Konuyu Kürdler üzerinden ele alma ihtiyacı olduğu kanaatine sahibim. Türkiye Devleti kurulurken kurucu unsurlar iki ana ögeyi (Türk, Kürd) öne çıkarma ihtiyacı hissetmelerine rağmen, ayaklarının yere sağlam bastığını gördükleri anda tekçiliği esas alan politikalara döndüler. Böylece Kürdlere sadece vatandaşlıkla yetinmeleri ve egemen sisteme mutî olmaları önerildi. Buna yanaşmayanlar üzerinden silindirle geçildi. Sonuçta Kürdler arasında uzun süren bir sessizlik dönemi başladı.

Zaman zaman bu sessizliği cılız çığlıklarla bozmak isteyenler oldu. Ama onların akıbetleri de kuruluş sürecinden farklı olmadı. Sessizliğe cılız çığlık atan Kürdler egemen sistem tarafından topluma lanetli kesim olarak sunuldu. Böylece diğer Kürdlerin bu lanetli! düşünüş biçimine mesafeli durmaları hedeflendi. Sessiz çoğunluğun ise süreç içerisindeki atılımlar (eğitim ve hizmet sektörü) ve kâhyalar üzerinden vatandaşlıktan egemenliğe yükseltildiği vehmiyle sistemle yavaş yavaş bütünleşmesi sağlandı. Egemen Türk sistemi her darbe dönemi ve sonrasında bunu pekiştiren adımlar atmaktan da geri durmadı. Son 15 Temmuz darbe girişimi vasıtasıyla egemen sistem ve iktidarın eline bunu güçlendirecek ortam ve koşul geçti.

Bu ortam ve koşullar kâhyalığa hevesli Kürdlerin açıkça ortaya çıkarak Türk egemen sistemi ile bir sorunları olmadığını deklere etmelerine zemin hazırladı. Ortam demokrasi kisvesi altına gizlenmiş şövenist Türk egemenliğini alanlara aktararak kendisini diğer kesimlere (etnik ve dinsel) kâhyalar aracılığıyla benimsetmiş oldu. Böylece Kürdlerin oluşan koşul ve ortama kurtarıcı gözüyle bakmaları sağlandı. Bunu pekiştirmek içinde egemen sistemin sembolleri yoğun biçimde kullanıldı. Daha düne kadar dinsel veya etniksel bakışı nedeniyle bu sembollere uzak duranlar bile onların gölgesine sığınarak egemenliğe kavuşacaklarını düşünmeye başladılar.

Sonuç:

Türk egemen sistemine ait sembollerin son darbe girişiminden sonra topluma kutsanması gereken değerler olarak sunulması üzerine Kürd şehirlerinde de bu sembollerin yoğunlukla kullanılmaya başlanması ve TC’nin Kürd vatandaşlarında sanki egemenliğe kavuştukları sevinci oluşturduğu görüldü. Bu sevinç dalgasının aslında Kâhyanın mutîlik emaresi olduğu da gözden kaçmamalıdır. Ki darbe sürecinde kendisine teşekkür edilen Türk milletidir. Kürdlere ise iyi bir vatandaş olmaları öğütlenmiştir. Vatandaşların ise egemenliğini kabul ettikleri her devlette istenilen kâhyalık makamına ulaşacakları unutulmamalıdır.

Süreç egemen güç ve millet için altı milyon oy almanın herhangi bir anlamının olmadığı da bu darbe girişimi sonrasında görülme imkânı oluştu. Egemenlik ile vatandaşlık arasındaki farkın ne anlama geldiği de böylece bir kez daha egemen Türk sistemi tarafından tescillenmiş oldu. Egemen sistem için altı milyon oy sadece vatandaşlık ölçüleri içinde gerektiğinde anlamlı olabileceği anlaşıldı. Böylece halka ihtiyaçları olan şeyin sistem partileri tarafından sağlandığı izlenimi algılatıldı.

Ki egemen gücü ve milleti esas alan sistem partilerinin vatandaşlıkla sınırlı olabilecek konularda herkese kapılarını rahatlıkla açtıkları DP iktidarından bu yana zaten yülükteydi. Ancak buna temkinli yaklaşanlara da bu ortamla güven aşılanmak istenmektedir.   Yeter ki egemenlikleri tartışma konusu yapılmasın. Sisteme dâhil bir parti olmasına rağmen kısmen de olsa egemenlik hakkının olacağını ileri süren HDP genel başkanının Cumhurbaşkanı tarafından liderler zirvesine çağrılmaması başka nasıl izah edilebilir.

O halde Kürdler adına ortaya çıkanlar Kürdlerde sisteme ait vatandaşlık eğilimini güçlendirme yerine, onların egemenliğini elde etme siyasetini ön plana çıkarmak zorundadırlar. Aksi durumu zaten egemen sistem adına var olan partiler o görevi yerine getirmektedirler.

Ez Cümle:

Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan her Kürd sistemle bütünleşirken sunu sormalı. Ben vatandaşlıkla yetinmeli miyim yoksa vatandaşlığımı egemenlik hakkımla süslemeli miyim?

Bu makale toplam: 6772 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:18:25:20
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Yusuf Ziya Döger

Yazarın Önceki Yazıları

İsmail Beşikci’nin Sosyolojik Yanılgısı Türkiye Seçimlerinin Kilidi Kürdler Kürdler ve 24 Haziran Seçimi Neden Demirtaş ama HDP değil? Şeyh Said Kıyamında ve sonrasında neden Kırdlar/Zazalar hedef alındı - 2 Şeyh Said Kıyamında ve sonrasında neden Kırdlar/Zazalar hedef alındı - 1 HDP Kongresinin Düşündürdükleri Şeytanın İşbirlikçilerine Ölüm… Kürdler Sosyolojilerine Yenildiler, Asla Düşmanlarına yenilmediler Batı Karşısında Çöküş, Öze Dönüş Çabaları ve Kudüs Meselesi Ruhumuzu Uyandıran Kerküklü Çocuk Alansal Egemenlik ve Felaket Senaryolarının Yazarlarıi Alansal Egemenlik ve Felaket Senaryolarının Yazarları Hewler Mitingi ve Arka Plan Mesajları Zihinsel Birlikteliğin Yolu: Güney Kürdistan Referandum Umarız Tarih Tekerrür Etmez Kürdlerin Sömürgecileri Başarılı, Kürdler İse Başarısızdır Kürdler Nereye Koşuyor? Bingöl ve Seçimlerdeki Tututmu - II Bingöl ve Seçimlerdeki Tutumu Kuzey Kürd Siyasetinde 'Vicdan Testi' Kürdler Hem Sağdan Hem de Soldan Eritildi Kürdler ve Referandum Devşirmelerin İşlevi/fonksiyonu Yakarak Öldürme (Katletme) Mantıksal Şaşılık Kürdler Birlik mi Olmalı, Yoksa Ortaklaşmalı mı? Yönetici Erdemli olmayınca… Kürd Gençliğinin Rol Modeli Dr Süleyman Ermeniler ve Kürdler Neden Kaybetiler? (III) Ermeniler ve Kürdler neden kaybettiler? (II) Ermeniler ve Kürdler neden kaybettiler? (I) Kürd Toplumsal Dinamiğinin Çökertilmesi -II- Kürdistan'da Türk Bayrağıyla Yapılan Yürüyüşler Kürd Toplumsal Dinamiklerinin Çökertilmesi İtibarsızlaştırmanın Psikolojisi Türkiye İslamcılığı Neyi Amaçlıyor? Kürd Orta Sınıfının Çökertilmesi Erdemlilik Olmadan Olmaz Doğu ve Batı Ayrımı Karşısında Kürdlerin Özgünlüğü Türkiye İslamcılığının Riyakârlığı Kurdlerde Hukuk ve Hakkı Üstün Kılma Sykes Picot’çu Türkiye İslamcılığı Türkiye İslamcılarının Kürdü Olmak Siyasette İttihatçı Mantıkla İtibarsızlaştırma Çabası İstilacı Bozkır Türkleri ve Varlığını Koruyan Kürdler Kürdistan’daki Çatışmalı Ortam Neyi Amaçlamaktadır? İslam - İslamcılık İslamcıların Yanılgısı Sömürgeci ve Sömürülen İlişkisi Dört Ayaklı Minare Önünde Ansızın Gelen Ölüm! Ümmeti Bölen! “Kürd ve Kürdistan” Meşruiyet Dayanağı ve Kürdler Kürdlerin Haklı Mücadelesini İtibarsızlaştırma Arayışı Sömürgecinin Amacı Zihinsel Benzetme ve Aldatmadır - II Sömürgecinin Görevi, Aldatma ve Zihinsel Benzetmedir Kabristanımız Varsa Bilin ki Orası Bizim Vatanımızdır DAİŞ saldırılarında Şengal'de neler oldu? Şengal'in bilinmeyenleri... Toplumsal Anomi ve Yeni Arayış Seni Başkan Yapacağız, Karşılığı 'Federal Sistem' Militarist Devletler ve Kürdistan’ın Doğum Sancısı Kürdlerde Sosyal Genetiğin Psikolojik Bağlılığa Dönüşmesi Arayıştaki Kent, Bingöl Ortadoğu’da Reddi Miras Geleneği ve Talan Ekonomisi 7 Haziran’ı Doğru Okumak Kürdistan'da Seçime Kan Sıçratıldı Kürdlerin Egemenlik Anlayışı Allah, Yasin Aktay’ın dediğinin aksini söyler. Siyasetin Doğası ve Rasyonel Davranış Kürdistan Mefküresi ve Siyasi Aktörler (İslamcı Cenah) -2 Kürdistan Mefkûresi ve Siyasi Aktörler -1- Yokoluşu Engellemek!... İttihatçılığa Teslim Edilen Kürd Yapıları Kürdler Nasıl Eritildi Siyaset ve Düşüncede Etik Temsiliyet Sorunu ve Ortadoğu Kürdleri Sessizce Sağdan Eritmek - II Gedik Onarılmamalı, Bilakis Büyütülmeli Kürdleri Sessizce Sağdan Eritmek Hikmet Arayışında Fıtrat ve İrade Etkileşimi Hakikat Tek Olan Değildir, Tek Olan İblisçiliktir Kimliksel Varoluş ve Devletleşme Zorunluluğu Bariyere Dönüşen Öz Sosyal Genetik ve Kürd Siyaseti Duisburg Paneli Azadi Hareketinin Çözüm Önerileri Kürdistan Hakikatini İnşa Et Harekei / AZADÎ Bakur / Türkiye Kürdistan'ından Peşmerge Geçti Kürdler İçin Birlik Değil Birliktelik Anlamlıdır. Akil Adamlar Tiyatrosu Yeniden Sahne Aldı Kürdler Saha Eğemenliğine Oynamamalı Kürtlerin ayak bağı / PKK ve Hizbullah gerginliği Eylem Düşünceyi Şekillendirir. Hareketa Azadinin Rotası Ulus Devlet Mantığı ve Kürdistan Sorunu Kürd Ulusal Mücadelesinde ŞUŞAR TOPLANTISI Kürd Müslümanların Yüzyıllık Serüveni İnsanlığın Turnusol Kağıdı: FİLİSTİN - II Hakkâri’de(Cölemerg) Ne Oldu Ki İnsanlığın Turnusol Kâğıdı: FİLİSTİN Hatip Dicle Ne Dedi ki… Hamidiye Alayları / Devlet Aklının Zorunlu Yapıları Ümmetçi/İslamcı Kürdlerin Zihinsel Bakışı Kürdler “Öğrenilmiş Çaresizliğe” Mahkum Değildir. Birlikteliğe Evet, Ama Nasıl Olacak Evrensel değer mi, İdeolojik körlük mü? Tarihi nasıl okuyalım / Resmi ve yerel tarih Demokratik İslam Kongresi Kürd Hareketindeki Değişimi Nasıl Etkileyecek HDP Türklerle Kardeşlik Ya Kürdlerle... Hamidiye Alayları ve Şeyx Seid Harekatı - II
x