Yusuf Ziya Döger: Kimliksel Varoluş ve Devletleşme Zorunluluğu

Kimliksel Varoluş ve Devletleşme Zorunluluğu

Kürdlerin kendi varlıklarıyla görünür olmalarının önünde engel oluşturan Arap, Türk ve Fars toplumlarının dünya insanlık mirasına katkıları açısından ele alınırlarsa konunun daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyim.

Yusuf Ziya Döger

03.01.2015, Cts | 18:35

Kimliksel Varoluş ve Devletleşme Zorunluluğu
Makaleyi Paylaş
Dünya toplumları içerisinde var olmanın/varlık kazanmanın temel koşullarından biri, o toplumun ürettiği değerlerle insan yaşamına sunduğu katkılara bağlı olarak anlam kazandıkları gerçekliği ortadadır. Bu gerçeklik doğrudan doğruya insana kazandırdıklarıyla orantılı olarak o toplumun dünya içerisindeki konumunu belirlemeye yarar. Toplumlar ürettiği değerler üzerinden dünya da yer edindiklerine göre, her toplum bu anlamda dünya/insanlık mirasına katma değeri açısından önem arz eder.

Bu çerçevede dünya toplumları içerisinde insanlık mirasına katkı sunmanın en önemli öğesi de o toplumun kendi varlığı üzerinden görünür olup olmamasına bağlıdır. Ancak varlığını herhangi bir şekilde görünür kılma imkânı bulmuş toplumların kendi varlıklarını kaim kılmanın derdine düşecekleri de muhakkaktır. Bu toplumlar çoğu zaman varlıklarını kaim kılmanın vesilesi olarak da diğer toplumların katma değerlerine yönelik taaruzcu bir yaklaşım sergileyerek bunu gerçekleştirmektedirler.

Bugün dünyada sömürge veya emperyalist olarak tanımlanan bu toplumların egemenlikleri altına almış oldukları/almaya çalıştıkları öteki toplumlara yönelik egemenliklerini daha kolay gerçekleştirmenin yol ve yöntemlerini eskiye nazaran farklılaştırdıklarını görmekteyiz. Geçmişte doğrudan doğruya saldırılarını üretilen değerlere ve varlıklarına yöneltirlerken bugün daha çok o toplumlara ait insanlarda zihinsel deformasyon yaratarak bunu gerçekleştirmeye çalıştıklarına şahit olmaktayız.

Kürdlerin kendi varlıklarıyla görünür olmalarının önünde engel oluşturan Arap, Türk ve Fars toplumlarının dünya insanlık mirasına katkıları açısından ele alınırlarsa konunun daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyim. Şunu da unutmamak gerekir ki bu üç toplumunda tarihsel geçmişlik açısından dünya içerisinde görünür olan toplumlardır.
Türklerin, tarihsel geçmiş açısından en görünür oldukları yapılarının ne olduğu sorusuna, verilecek en önemli cevabın devlet aygıtını kolaylıkla teşkil edebilme kabiliyetine sahip olmalarıdır. Ancak her dönemde oluşturdukları devlet yapılanmasını kendi dinamikleriyle var kılmaktan çok etkileşimde bulundukları toplumların var kıldığı değerleri apararak bunu gerçekleştirdiklerini söylemekte bir beis yoktur.

Çinlilerle olan ilişkilerden, İslam toplumları ve Batı/Bizans toplumuyla olan ilişkilerinde de bunu görmek mümkündür. Her dönemde etkileşimlerinin ön plana çıktığı toplumun yapılanmasını kendi bünyelerine uygun hale getirdiklerini söyleyebiliriz. Son dönemde Cumhuriyet rejimi ile devletin yönünü Batıya çevirmeleri de bunun en önemli göstergelerinden biridir.

Arapların, tarihsel geçmişleri açısından en görünür oldukları alanın devlet olduğunu ileri sürmek mümkün değil. Ancak devlet yapılanmasının prototipi olan aşiretsel yapı ile bunu gerçekleştirdiklerini ileri sürebiliriz. İslam diniyle devlet yapısı üzerinden bir ivme kazandıklarını ama bunu daimileştiremediklerini de tarih verilerinden bulabiliyoruz. Tarihin bir kısmında İslam’ın avantajını kullanarak bunu gerçekleştirmişlerdir.

Kürdlerle aynı kökenden gelen Farslar ise bu anlamda devlet aygıtını özgün biçimde gerçekleştiren tek toplumdur. Tarih bunu söylemekten imtina etmememiz gerektiğine dair verilere sahiptir. Geçmişte Farsi nitelikleri üzerinden bunu gerçekleştirmeyi başaran İranlılar ise son dönemlerde Şia geleneği üzerinden buna yönelik veriler ortaya koymuşlardır.

Kürdlerin tarihsel süreçte kendi varoluşlarını devlet üzerinden var kıldıklarına yönelik verilere sahibiz. Ancak bunun dışında İnsanlık değerlerine yönelik üretimleriyle de katkı sunduklarını biliyoruz. Aynı coğrafi mekânı paylaştıkları diğer kavimlerle yazı, hukuk ve bilimsel katkılarıyla ön plana çıkmış bir toplumdur. Hatta Ali Şeriat’nin ifadesiyle günümüz Avrupa değerlerinin alt yapısını oluşturan Yunan Medeniyetinin tarihsel kökenlerinin Zagros’a dayandığını belirme imkânı bile var.

Şimdi dönüp günümüz durumuna bakınca bu üç toplum da Kürdlerin kendi varlıklarını daim kılmaya kast etmeye devam ettiklerini görmekteyiz. Özelikle Kuzey Kürdistan halkının tüm değerleri ve varlıkları iki yüz yıldır Türk Devlet geleneği üzerinden imha ve inkâra uğramaktadır. Ancak günümüz Dünya dinamikleri bunu artık mümkün kılmadığı için bu politik duruşta farklılaşmaya doğru bir gidişi görmekteyiz.

İşte tam bu nokta da varlığı imha veya yok sayma yerine zihinsel deformasyona başvurmak suretiyle yeni durumu gerçekleştirme yönelimi ortaya çıkmıştır. Türk devlet aklı ortak noktalar olan İslam dini üzerinden Kürd halkının zihnini meşgul ederek yeni rotasına doğru yol almaktadır.

Çizilen yeni rotanın istenilen amaca ulaşması için ortak nokta olan dinsel hassasiyete ait olan veriler kullanılmaktadır. Bu nedenle dini hassasiyeti yüksek olan Kürdlere yönelik İslam dinine yönelik referanslar öne çıkarılmaktadır.

Günümüzde Kürdlere efendiliğe soyunan bu anlayış rahatı ve rantı için kullanacağı işgücünü kaybetme korkusu yaşamaktadır. Ki bugün Kürdler içerisinde dini hassasiyeti olanlarında kendi varlıklarını gerçekleştirmeye yönelik oluşturdukları zihinsel dönüşüm bunlarda/İstanbul’da endişe yaratmış durumdadır. Bu vesile ile tekrardan acil eylem planları devreye sokulmaya çalışılıyor. Hem de zihinsel olarak bir araya gelmeleri mümkün olmayan efendiciliğe soyunanların ağız birliği ettiğini görmekteyiz.

Sonuç:
Kendi devletlerinin bekası için Kürdlerin kendi varlıklarını kazanma hakkını görmeyen/görmek istemeyen İslamcı anlayış bugünlerde tekrar şaha kalkmış durumdadır. “Kürd Müslümanlar kendi namuslarını temizlesin” söylemini geliştiren Mustafa İslamoğlu, “Kürdler etnik dava güdüp ırkçılık yapmamalı kapitalizmle mücadele etmelidir” söylemini geliştiren İhsan Eliaçık, “İstanbul İslamcılarını gelin burda birlikte omuz omuza mücadele edelim” diyen Mehmet Göktaş ve “Seçimlerden önce, fitne fesat tohumları ekerek ülkeyi germek, kaosun eşiğine sürüklemek ve bizi birbirimize düşürmek istiyorlar” diyen Yusuf Kaplan. Aynı değirmene su taşımanın derdindedirler.

Bunların oynadığı oyun, İslamcılık kisvesine bürünerek devletlerini kaim kılmanın derdidir. Acaba Kürd Müslüman olarak bunun ne anlama geldiğini hiç düşündük mü?

Doğrusu İslamin oluşturduğu ümmet bilinci millet bilincine engel değildir. Hatta onu beslemektedir. .Ama bunların kaim kılmaya çalıştığı İslamcılığın ümmet bilinci millet bilincini bitirmeyi amaçlayan bir bilinçtir. Çünkü İslamcılıkla kendi devletlerinin egemenlerini sağlamlaştıran bir siyasal hegemonya oluşturulmak istenmektedirler. Ve Ümmeti bunun bir aracı olarak kullanılmaktadırlar.

Her Kürd bu koşullar altında şunu mutlaka düşünmelidir. Mekke de Peygamber devlet mantığı üzerinden hangi sistemin mücadelesini verdi. Hayır, vermediğini söylemekte hiç bir beis yok. Sadece deformasyona uğramış zihinsel tamirata girişti. Ne zaman ki Medine ye vardı işte o zaman devletsel anlamda sistem mücadelesine girişti. Öyleyse Kürdler bunun üzerinde düşünmeli ve önceliklerini de bu çerçeveye göre belirlemek zorundadırlar.

Ez Cümle:
Bildiğim bir tek şey var. Devletsiz ve varlıksız(varlığı kabul görmeyen) bir milletin evlatları sistem ve refah mücadelesine yönelirlerse, kendilerine değil. Efendilerine çalışılmakta olduklarıdır.
Bu makale toplam: 7843 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:12:07:49
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Yusuf Ziya Döger

Yazarın Önceki Yazıları

İsmail Beşikci’nin Sosyolojik Yanılgısı Türkiye Seçimlerinin Kilidi Kürdler Kürdler ve 24 Haziran Seçimi Neden Demirtaş ama HDP değil? Şeyh Said Kıyamında ve sonrasında neden Kırdlar/Zazalar hedef alındı - 2 Şeyh Said Kıyamında ve sonrasında neden Kırdlar/Zazalar hedef alındı - 1 HDP Kongresinin Düşündürdükleri Şeytanın İşbirlikçilerine Ölüm… Kürdler Sosyolojilerine Yenildiler, Asla Düşmanlarına yenilmediler Batı Karşısında Çöküş, Öze Dönüş Çabaları ve Kudüs Meselesi Ruhumuzu Uyandıran Kerküklü Çocuk Alansal Egemenlik ve Felaket Senaryolarının Yazarlarıi Alansal Egemenlik ve Felaket Senaryolarının Yazarları Hewler Mitingi ve Arka Plan Mesajları Zihinsel Birlikteliğin Yolu: Güney Kürdistan Referandum Umarız Tarih Tekerrür Etmez Kürdlerin Sömürgecileri Başarılı, Kürdler İse Başarısızdır Kürdler Nereye Koşuyor? Bingöl ve Seçimlerdeki Tututmu - II Bingöl ve Seçimlerdeki Tutumu Kuzey Kürd Siyasetinde 'Vicdan Testi' Kürdler Hem Sağdan Hem de Soldan Eritildi Kürdler ve Referandum Devşirmelerin İşlevi/fonksiyonu Yakarak Öldürme (Katletme) Mantıksal Şaşılık Kürdler Birlik mi Olmalı, Yoksa Ortaklaşmalı mı? Yönetici Erdemli olmayınca… Kürd Gençliğinin Rol Modeli Dr Süleyman Ermeniler ve Kürdler Neden Kaybetiler? (III) Ermeniler ve Kürdler neden kaybettiler? (II) Ermeniler ve Kürdler neden kaybettiler? (I) Kürd Toplumsal Dinamiğinin Çökertilmesi -II- Kürdistan'da Türk Bayrağıyla Yapılan Yürüyüşler Kürd Toplumsal Dinamiklerinin Çökertilmesi İtibarsızlaştırmanın Psikolojisi Kürdler Egemenlik Mi Vatandaşlık Mı İstemeli? Türkiye İslamcılığı Neyi Amaçlıyor? Kürd Orta Sınıfının Çökertilmesi Erdemlilik Olmadan Olmaz Doğu ve Batı Ayrımı Karşısında Kürdlerin Özgünlüğü Türkiye İslamcılığının Riyakârlığı Kurdlerde Hukuk ve Hakkı Üstün Kılma Sykes Picot’çu Türkiye İslamcılığı Türkiye İslamcılarının Kürdü Olmak Siyasette İttihatçı Mantıkla İtibarsızlaştırma Çabası İstilacı Bozkır Türkleri ve Varlığını Koruyan Kürdler Kürdistan’daki Çatışmalı Ortam Neyi Amaçlamaktadır? İslam - İslamcılık İslamcıların Yanılgısı Sömürgeci ve Sömürülen İlişkisi Dört Ayaklı Minare Önünde Ansızın Gelen Ölüm! Ümmeti Bölen! “Kürd ve Kürdistan” Meşruiyet Dayanağı ve Kürdler Kürdlerin Haklı Mücadelesini İtibarsızlaştırma Arayışı Sömürgecinin Amacı Zihinsel Benzetme ve Aldatmadır - II Sömürgecinin Görevi, Aldatma ve Zihinsel Benzetmedir Kabristanımız Varsa Bilin ki Orası Bizim Vatanımızdır DAİŞ saldırılarında Şengal'de neler oldu? Şengal'in bilinmeyenleri... Toplumsal Anomi ve Yeni Arayış Seni Başkan Yapacağız, Karşılığı 'Federal Sistem' Militarist Devletler ve Kürdistan’ın Doğum Sancısı Kürdlerde Sosyal Genetiğin Psikolojik Bağlılığa Dönüşmesi Arayıştaki Kent, Bingöl Ortadoğu’da Reddi Miras Geleneği ve Talan Ekonomisi 7 Haziran’ı Doğru Okumak Kürdistan'da Seçime Kan Sıçratıldı Kürdlerin Egemenlik Anlayışı Allah, Yasin Aktay’ın dediğinin aksini söyler. Siyasetin Doğası ve Rasyonel Davranış Kürdistan Mefküresi ve Siyasi Aktörler (İslamcı Cenah) -2 Kürdistan Mefkûresi ve Siyasi Aktörler -1- Yokoluşu Engellemek!... İttihatçılığa Teslim Edilen Kürd Yapıları Kürdler Nasıl Eritildi Siyaset ve Düşüncede Etik Temsiliyet Sorunu ve Ortadoğu Kürdleri Sessizce Sağdan Eritmek - II Gedik Onarılmamalı, Bilakis Büyütülmeli Kürdleri Sessizce Sağdan Eritmek Hikmet Arayışında Fıtrat ve İrade Etkileşimi Hakikat Tek Olan Değildir, Tek Olan İblisçiliktir Bariyere Dönüşen Öz Sosyal Genetik ve Kürd Siyaseti Duisburg Paneli Azadi Hareketinin Çözüm Önerileri Kürdistan Hakikatini İnşa Et Harekei / AZADÎ Bakur / Türkiye Kürdistan'ından Peşmerge Geçti Kürdler İçin Birlik Değil Birliktelik Anlamlıdır. Akil Adamlar Tiyatrosu Yeniden Sahne Aldı Kürdler Saha Eğemenliğine Oynamamalı Kürtlerin ayak bağı / PKK ve Hizbullah gerginliği Eylem Düşünceyi Şekillendirir. Hareketa Azadinin Rotası Ulus Devlet Mantığı ve Kürdistan Sorunu Kürd Ulusal Mücadelesinde ŞUŞAR TOPLANTISI Kürd Müslümanların Yüzyıllık Serüveni İnsanlığın Turnusol Kağıdı: FİLİSTİN - II Hakkâri’de(Cölemerg) Ne Oldu Ki İnsanlığın Turnusol Kâğıdı: FİLİSTİN Hatip Dicle Ne Dedi ki… Hamidiye Alayları / Devlet Aklının Zorunlu Yapıları Ümmetçi/İslamcı Kürdlerin Zihinsel Bakışı Kürdler “Öğrenilmiş Çaresizliğe” Mahkum Değildir. Birlikteliğe Evet, Ama Nasıl Olacak Evrensel değer mi, İdeolojik körlük mü? Tarihi nasıl okuyalım / Resmi ve yerel tarih Demokratik İslam Kongresi Kürd Hareketindeki Değişimi Nasıl Etkileyecek HDP Türklerle Kardeşlik Ya Kürdlerle... Hamidiye Alayları ve Şeyx Seid Harekatı - II
x