Yusuf Ziya Döger: Hareketa Azadinin Rotası

Hareketa Azadinin Rotası

Bir toplumun tarihin herhangi bir kesitinde kendisine yaşatılan trajik travmalar onun ontolojik varoluşunu tehlike boyutuna vardıracak nitelikte sorunların yaşanmasına yol açar. Aynı zamanda yaşanılan travmalar beraberinde var kalmanın yol ve yöntem.

Yusuf Ziya Döger

13.09.2014, Cts | 20:00

Hareketa Azadinin Rotası
Makaleyi Paylaş
Bir toplumun tarihin herhangi bir kesitinde kendisine yaşatılan trajik travmalar onun ontolojik varoluşunu tehlike boyutuna vardıracak nitelikte sorunların yaşanmasına yol açar. Aynı zamanda yaşanılan travmalar beraberinde var kalmanın yol ve yöntemlerinde farklılaşmaya doğru gidişi beraberinde getirir. Toplum bu nedenle hem zihinsel hem de pratik anlamda yeni çözüm yolları üreterek var kalmanın rotasını belirlemeye çalışır.

Kürdler, kendilerine yönelik gerçekleştirilen katliam ve trajedilerin saklı olduğu tarihin gizlenmiş sayfalarına dönüp göz attıklarında var kalmanın tarihsel perspektifi ile karşılaşırlar. Aynı zamanda tarihsel sürece ait son iki yüzyıllık direnişlerinde yer alan temel referansları ve bunların dayanaklarını görürler. Bu referans ve dayanaklar süreçteki imha, inkâr ve yok edişi amaçlayan ceberut uygulamalara rağmen nasıl var kalarak bugüne gelindiğini gösteren verilere ulaşmayı mümkün kılar. Ki bu imkânla oluşan veriler aynı anda var kalma mücadelesinin dayandığı azmin toplumsal ve psikolojik izlerine de ulaşmayı sağlar.

Kürdlerin bugün irdelenmeleri gereken temel nokta bu perspektifin ve oluşan toplumsal ve psikolojik izlerin günümüz açısından işlevsel olup olmayacağıdır. Eğer tarihsel oluşan perspektif ve mirasın dayanakları bir toplumun geleceği için gerekli ise hassasiyetle üzerinde durulması gerekir. Ki bu durum geliştirilecek yol haritalarının geleceğe dair taşıyabileceği umudun belirlenmesi için gereklidir. Aynı zamanda bu dayanaklar yaşanmış geçmişin bugün ve gelecek umudu üzerinde oluşturduğu olumsuzluklarında belirlenmesinde anlamlı olacağı muhakkaktır.

Ancak konuyu anlamak açısından öncelikle bu tarihselsürecin Kürdler üzerindeki toplumsal/psikolojik izlerine odaklanmak gerekir. Uzun sürece dayanan travmalar öncelikle insanda biyolojik var kalmayı sağlayacak dayanakların geliştirilmesine yol açar. Bunu sağlamak için de yaşanılan tecrübelere yönelerek kendisi dışında kalanların niyetlerini belirlemeye çalışır. Bu belirleme de aynı zamanda beraberinde hem bireysel hem de toplumsal korunma reflekslerini de geliştiren bir Psikolojik duygu üretir.

Bu Psikolojinin altından çıkacak temel mantık ise kendisi dışında kalan öteki olanlara yönelik itimatsızlığın oluşturduğu niyet okumaya dayalı muhaliflik duygusudur. Bu niyet okumaya dayalı muhaliflik duygusu o kadar öne çıkar ki kendisi dışında kalanları hain ve düşman kategorisinde görmeye iter. İşte bu koşulların ürettiği eylemsel ve düşünsel mantık neredeyse Kürdlere ait örgütsel organizasyonlarda diğerinin niyetini bile sorgulama hakkına sahip olma anlayışına yol açmıştır.
Bu mantık bugün hemen hemen her Kürd ferdinde müzmin muhaliflik tutumunu geliştirerek diğerinden sakınmayı önceleyen duygu oluşturmuştur. Dolayısıyla kendilerini de bu duygudan beslenen karşıtlıkla konumlayarak tanımlar duruma gelmiştir. İşte HEREKETA AZADÎ bu olumsuzluğun toplumsal yapıda açtığı gedikleri kapamayı amaçlayan bir yapılanmadır. HEREKETA AZADÎ yapılanmasını oluştururken perspektifini bu trajedilerin alt yapısını oluşturduğu bilinç kırılmasını tamir ederek ortaklaşmaya dayalı geleceğe yürümeyi amaçlar.

Kürdler arasında birlikteliği savunur ama bu birlikteliği benzeşerek aynileşme olarak algılamaz. Bunu asgari müşterekler üzerinden ortaklaşma ve gelecek perspektifine ışık tutacak bir zorunluluk olarak görür. Dolayısıyla kendisini diğerlerinin karşıtlığına değil eksik bıraktığı noktalara yönelterek yapı içerisindeki boşluğu dolduran bir tuğla olarak görmektedir. Ki bunun aynı zamanda her Kürd örgütlenmesinin temel hedefi olması gerektiğine inanır. Kürdistan siyasetinde de HEREKETA AZADÎ kendisini bu noktada bir yapı olarak görerek tanımlamakta ve çalışmalarını yürütmektedir.
Bu nedenle her organizasyonumuz kendisini diğerinin eksik bıraktığı alanı doldurarak konumlandırmalıdır. Eğer bu mantığa evirilebilirsek tarihsel yaşanmışlığın oluşturduğu müzmin muhaliflik duygusundan kurtularak ortak gelecek perspektifine odaklanabiliriz. Ki HEREKETA AZADÎ bu anlamda bölen olmayı değil birleştirici olmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla perspektifine Kürdler arası karşıtlık dilini hiçbir şekilde almamayı prensip edinmiştir.

HEREKETA AZADÎ gelenekten beslenen ama muhafazakârlaşmayı (tekleştiren ve aynileştiren mantık) değil toplumsal genetiğe dokunmuş kodlara dayalı anlayışı önemseyen bir yapıdır. Yine bu çerçevede Ehmed-i Xani’nin var etmediği ama olgu olarak var gördüğü Kürdistan’ın Kürdlük üzerinden diriltilmesini temel hedef olarak görmektedir. Pirdenklilik ve pirrenkliliği Kürdistan’ın olmazsa olmazı biçiminde algılayarak her yapıya ve inanca eşit mesafede olmayı kendisine prensip edinmiştir. Ancak Kürdlerin kahir ekseriyetinin Müslüman olduğunu ve bununda genetik kodlara işlenmiş olduğunu kabul ederek siyasetinde bu kesimi önceleyen perspektife sahip olduğunu da deklere etmiştir.

Fakat HEREKETA AZADÎ Müslümanlığı ve İslam dinini siyasi çıkarları uğruna heba eden ve bu çerçevede dinin siyasete bürünmüş hali olmayacağını da açıkça ortaya koymaktadır. Ama İslam’ın ve Müslümanlığın bu toplumun mayasına sirayet ettiği bilinciyle hareket edecektir. Buna rağmen çoksesliliğin ve çok renkliliğin dayanağı olan tüm kutsal/dini değerleri kendisine ait bir ton biçiminde algılamaktadır. Aksine HEREKETA AZADÎ, Kürdlerin, kutsal değerlerini yok saymayıp korumayı amaçlayan ve bunu hedefleyerek var olan Kürdistani bir harekettir. Muhafazakârlık alt yapısını bu temel üzerinden görmektedir. HEREKETA AZADÎ ayrıcalığı da buradadır.
Bu makale toplam: 9344 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:11:30:51
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Yusuf Ziya Döger

Yazarın Önceki Yazıları

İsmail Beşikci’nin Sosyolojik Yanılgısı Türkiye Seçimlerinin Kilidi Kürdler Kürdler ve 24 Haziran Seçimi Neden Demirtaş ama HDP değil? Şeyh Said Kıyamında ve sonrasında neden Kırdlar/Zazalar hedef alındı - 2 Şeyh Said Kıyamında ve sonrasında neden Kırdlar/Zazalar hedef alındı - 1 HDP Kongresinin Düşündürdükleri Şeytanın İşbirlikçilerine Ölüm… Kürdler Sosyolojilerine Yenildiler, Asla Düşmanlarına yenilmediler Batı Karşısında Çöküş, Öze Dönüş Çabaları ve Kudüs Meselesi Ruhumuzu Uyandıran Kerküklü Çocuk Alansal Egemenlik ve Felaket Senaryolarının Yazarlarıi Alansal Egemenlik ve Felaket Senaryolarının Yazarları Hewler Mitingi ve Arka Plan Mesajları Zihinsel Birlikteliğin Yolu: Güney Kürdistan Referandum Umarız Tarih Tekerrür Etmez Kürdlerin Sömürgecileri Başarılı, Kürdler İse Başarısızdır Kürdler Nereye Koşuyor? Bingöl ve Seçimlerdeki Tututmu - II Bingöl ve Seçimlerdeki Tutumu Kuzey Kürd Siyasetinde 'Vicdan Testi' Kürdler Hem Sağdan Hem de Soldan Eritildi Kürdler ve Referandum Devşirmelerin İşlevi/fonksiyonu Yakarak Öldürme (Katletme) Mantıksal Şaşılık Kürdler Birlik mi Olmalı, Yoksa Ortaklaşmalı mı? Yönetici Erdemli olmayınca… Kürd Gençliğinin Rol Modeli Dr Süleyman Ermeniler ve Kürdler Neden Kaybetiler? (III) Ermeniler ve Kürdler neden kaybettiler? (II) Ermeniler ve Kürdler neden kaybettiler? (I) Kürd Toplumsal Dinamiğinin Çökertilmesi -II- Kürdistan'da Türk Bayrağıyla Yapılan Yürüyüşler Kürd Toplumsal Dinamiklerinin Çökertilmesi İtibarsızlaştırmanın Psikolojisi Kürdler Egemenlik Mi Vatandaşlık Mı İstemeli? Türkiye İslamcılığı Neyi Amaçlıyor? Kürd Orta Sınıfının Çökertilmesi Erdemlilik Olmadan Olmaz Doğu ve Batı Ayrımı Karşısında Kürdlerin Özgünlüğü Türkiye İslamcılığının Riyakârlığı Kurdlerde Hukuk ve Hakkı Üstün Kılma Sykes Picot’çu Türkiye İslamcılığı Türkiye İslamcılarının Kürdü Olmak Siyasette İttihatçı Mantıkla İtibarsızlaştırma Çabası İstilacı Bozkır Türkleri ve Varlığını Koruyan Kürdler Kürdistan’daki Çatışmalı Ortam Neyi Amaçlamaktadır? İslam - İslamcılık İslamcıların Yanılgısı Sömürgeci ve Sömürülen İlişkisi Dört Ayaklı Minare Önünde Ansızın Gelen Ölüm! Ümmeti Bölen! “Kürd ve Kürdistan” Meşruiyet Dayanağı ve Kürdler Kürdlerin Haklı Mücadelesini İtibarsızlaştırma Arayışı Sömürgecinin Amacı Zihinsel Benzetme ve Aldatmadır - II Sömürgecinin Görevi, Aldatma ve Zihinsel Benzetmedir Kabristanımız Varsa Bilin ki Orası Bizim Vatanımızdır DAİŞ saldırılarında Şengal'de neler oldu? Şengal'in bilinmeyenleri... Toplumsal Anomi ve Yeni Arayış Seni Başkan Yapacağız, Karşılığı 'Federal Sistem' Militarist Devletler ve Kürdistan’ın Doğum Sancısı Kürdlerde Sosyal Genetiğin Psikolojik Bağlılığa Dönüşmesi Arayıştaki Kent, Bingöl Ortadoğu’da Reddi Miras Geleneği ve Talan Ekonomisi 7 Haziran’ı Doğru Okumak Kürdistan'da Seçime Kan Sıçratıldı Kürdlerin Egemenlik Anlayışı Allah, Yasin Aktay’ın dediğinin aksini söyler. Siyasetin Doğası ve Rasyonel Davranış Kürdistan Mefküresi ve Siyasi Aktörler (İslamcı Cenah) -2 Kürdistan Mefkûresi ve Siyasi Aktörler -1- Yokoluşu Engellemek!... İttihatçılığa Teslim Edilen Kürd Yapıları Kürdler Nasıl Eritildi Siyaset ve Düşüncede Etik Temsiliyet Sorunu ve Ortadoğu Kürdleri Sessizce Sağdan Eritmek - II Gedik Onarılmamalı, Bilakis Büyütülmeli Kürdleri Sessizce Sağdan Eritmek Hikmet Arayışında Fıtrat ve İrade Etkileşimi Hakikat Tek Olan Değildir, Tek Olan İblisçiliktir Kimliksel Varoluş ve Devletleşme Zorunluluğu Bariyere Dönüşen Öz Sosyal Genetik ve Kürd Siyaseti Duisburg Paneli Azadi Hareketinin Çözüm Önerileri Kürdistan Hakikatini İnşa Et Harekei / AZADÎ Bakur / Türkiye Kürdistan'ından Peşmerge Geçti Kürdler İçin Birlik Değil Birliktelik Anlamlıdır. Akil Adamlar Tiyatrosu Yeniden Sahne Aldı Kürdler Saha Eğemenliğine Oynamamalı Kürtlerin ayak bağı / PKK ve Hizbullah gerginliği Eylem Düşünceyi Şekillendirir. Ulus Devlet Mantığı ve Kürdistan Sorunu Kürd Ulusal Mücadelesinde ŞUŞAR TOPLANTISI Kürd Müslümanların Yüzyıllık Serüveni İnsanlığın Turnusol Kağıdı: FİLİSTİN - II Hakkâri’de(Cölemerg) Ne Oldu Ki İnsanlığın Turnusol Kâğıdı: FİLİSTİN Hatip Dicle Ne Dedi ki… Hamidiye Alayları / Devlet Aklının Zorunlu Yapıları Ümmetçi/İslamcı Kürdlerin Zihinsel Bakışı Kürdler “Öğrenilmiş Çaresizliğe” Mahkum Değildir. Birlikteliğe Evet, Ama Nasıl Olacak Evrensel değer mi, İdeolojik körlük mü? Tarihi nasıl okuyalım / Resmi ve yerel tarih Demokratik İslam Kongresi Kürd Hareketindeki Değişimi Nasıl Etkileyecek HDP Türklerle Kardeşlik Ya Kürdlerle... Hamidiye Alayları ve Şeyx Seid Harekatı - II
x