İrfan Burulday: Yeni Ortadoğu’da Varolmak

Yeni Ortadoğu’da Varolmak

Güney Kürdistan kısmen bu ulusal ve siyasal uyumluluğun geldiği noktayı gösterir. Zira siyasi partiler, merkezi hükümeti dönüştürmenin yanı sıra onun merkeziyetçi yapısının dışında gerek anayasal ve gerekse de siyasal bölgesel bir yapılanmaya giderek kendi egemenliklerini elde etmiş oldular.

İrfan Burulday

14.12.2015, Pts | 18:55

Yeni Ortadoğu’da Varolmak
Makaleyi Paylaş

Yeni Ortadoğu haritasında Kürdlerin hangi koşullar altında nasıl bir siyasal ve hukuki düzen çerçevesinde yer alacağını belirleyecek olan yerel ve uluslararası aktörlerdir. Elbette bu durum Kürd siyasetinin ve bizatihi Kürdlerin bu planlamada rol üstlenmeyecekleri anlamına gelmez.

Kuşkusuz Kürd siyaseti zorluklarla dolu bir dönem geçirmektedir. Karşılaşılan bu zorluklar üç temel eksende gerçekleşmektedir. İlk olarak uluslararası aktörlerin sürece ilişkin planladıkları kompozisyona nasıl uyum sağlayacakları, bölgesel ve yerel aktörlerle ilişkilerinin ne yönde geliştirebilecekleri ve son olarak parçalı halde yürütülen siyasi, askeri, ekonomik ve politik belirsizliğe dayalı sorunların ulusal bir perspektif kapsamında nasıl çözülebileceğidir. 

Tüm bu zorluklara rağmen Kürdler için yeni bir sayfa açılıyor. Yüzyıl önce parçalanarak târumâr edilen Kürdistan coğrafyasında, Kürdler yavaş yavaş kendi geleceklerine ilişkin siyasal bir arayışa yönelik adımlar atmaya başladı. Birer suni devlet olan Irak ve Suriye’nin bu yeni düzen içinde bir daha eski Suriye ve Irak olmayacağı söyleniyor. Her iki bölgede de Kürdler için önemli fırsatlar sözkonusu. Irak zaten şu an itibarıyla Kuzey’de Kürdler, Güney’de Şiiler ve ortak kesimde Sünniler olmak üzere üç parça halinde. Suriye’de de benzer bir durum sözkonusu. Uzun süreceğe benzeyen bu gelişmelerin Kürdlere ileriki süreçte farklı neleri getireceği konusu tam olarak bilinmese de verili duruma bakıldığında ve toplumsal beklentilere uyumlu bir politikanın yürütülmesi halinde bölgenin egemen statükocu devletlerine karşı kalıcı avantajlar elde edebilecekleri yönündedir. 

Güney Kürdistan kısmen bu ulusal ve siyasal uyumluluğun geldiği noktayı gösterir. Zira siyasi partiler, merkezi hükümeti dönüştürmenin yanı sıra onun merkeziyetçi yapısının dışında gerek anayasal ve gerekse de siyasal bölgesel bir yapılanmaya giderek kendi egemenliklerini elde etmiş oldular. Haliyle yeni Ortadoğu düzeninde Güney Kürdleri iç işlerinde anayasal, ulusal, demokratik ve çokkültürlü politikalar üreterek, kiminle ittifak yapacakları ve kimlerle geleceğe ilişkin daha somut ve pragmacı adımlar atmayı belirlemede önemli bir eşiği aşmış oldular. 

Kürdler dikkate alınmadan bölgesel ve uluslararası güçlerce coğrafyanın yeniden çizilemeyeceğini ve politik düzenin kurulamayacağını söylemek mümkün. Bunun neticesinde yeni Ortadoğu düzeninde Kürdler olmaksızın fay hatlarının ne denli kırılgan olduğu anlaşılmıştır. Doğrusunu söylemek gerekirse, yeni düzende varolabilme Kürdlerin fedakârlığına, ferasetine ve ortak paydalar üretmelerine bağlı olmakla birlikte, uluslararası güçlerin de desteğine ihtiyaç olduğu bir gerçek. 

Bu makale toplam: 8863 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:17:27:23
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

İrfan Burulday

Yazarın Önceki Yazıları

Siyaseti Yeniden Düşünmek Topluma İçkin Bir Siyaset Siyasetin 'Yeni Öznesi' Olarak 'Çokluk' Kürd Siyaseti”nin Sığlığı Ulusal Birlik, Ortak Tutum ve Kürd Siyasal Aklı Siyasal ve İdari Özerklik Bağlamında Çözüm Tartışmaları İç Yapısal Sorunlar, “Tarihin Tekerrürü” ve İstenmeyen Sonuçlar Devlet ve Ulus-Toplum Olarak Kürdler Politik Kriz ve Özyönetim Praksisi Statü Arayışında Siyasal Modeller ve Tıkanıklığın Derinleşmesi (I) Kürd Siyaseti Üzerine: İdealistler ve Realistler - 1 Bağımsızlık Teorisine Dönüş Ulusal Mücadele Kavşağında Yeni Lozan ve Geleceğimiz İçimizdeki Osmanlı ve İçselleştirdiğimiz “Türkiyelileşme” Türkiyelileşme ve Kürdistan’da Ulusal Siyasetin Tasfiyesi Kısa-Orta-Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği –III Kürdistan’da Politik Birlik ve Çoğulcu İradenin Teşekkülü Siyaset Dışı Pirimitif Unsurlar ve Kürd Siyasetinin Geleceği Kısa-Orta-Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği –II Kürdistan’da Siyasetin Türbülansı Ulusal Mücadelede Kavramlar, Hukuk ve Çelişkiler “Çözüm Süreci” ve Kürdistan Realitesinin Depolitizasyonu IŞİD İle Savaş Kürdleri Bağımsızlığa Taşıyacak mı? Kısa- Orta - Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği -1 Vesayetçi Zihniyetin Kürd Siyasetine Etkileri Azadi: İnsiyatiften Harekete AZADİ Siyasallaşmaya Hazırlanıyor! Statükocu Seküler Siyasetin Açmazı ve AZADİ Hareketi Varlık Nedenimiz, Yeni Kuşaklar ve Siyasi Amacımız Gelmekte Olan Ulusal Birlik ve Kürd Siyasal Aklın Çıkmazları Çarmıhtan Bağımsızlığa Kürdler Savrulma mı, Demokratikleşme mi? Kürd Aydını Üzerine Türk Politik Kültürde Kürdler Teb’a mıdır, Ulus-Toplum mudur? Bir Siyasal Prototip Olarak “Türkiyelileşme” Türkiye'de Sendikalist Örgütlenmenin Çirkin Yüzü Kavramlar Neyi Temsil Eder? Demogojinin İflası ve Politik Aklın Bunalımı Kürd Siyasetinin Açmazları Mitleşen “Türkiyelileşme” ve Araçsallaşan Kürdistan Türk Demokrasisinde Kökkazıcılık Dindar Kürdlerde Dini, Demokratik ve Kürdistani Söylem (IV) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir ( III ) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir ( II ) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir (I Jeopolitik Dalgalanma ve Kürt Siyaseti Millileşmek İçin Devleti Savunmak Ulusal Birlik, Ortak Tutum ve Kürt Siyasal Aklı Bölünmüş Benlik ve Tarih Bilinci Arasında Kürdlük
x