İrfan Burulday: Türkiye'de Sendikalist Örgütlenmenin Çirkin Yüzü

Türkiye'de Sendikalist Örgütlenmenin Çirkin Yüzü

Türkiye'de kemalist ideolojiden bağımsız, demokrat ve insan haklarını merkeze alan bir sosyal hareket-işçi sendikası yok maalesef.

İrfan Burulday

14.05.2014, Çar | 17:57

Türkiye'de Sendikalist Örgütlenmenin Çirkin Yüzü
Makaleyi Paylaş
Türkiye'de kemalist ideolojiden bağımsız, demokrat ve insan haklarını merkeze alan bir sosyal hareket-işçi sendikası yok maalesef.Türkiye'de kemalist ideolojiden bağımsız, demokrat ve insan haklarını merkeze alan bir sosyal hareket-işçi sendikası yok maalesef.

Türkiye'de işçi sendikalarının çoğu ideolojik Kemalizmin arkabahçesi şeklinde faaliyet gösterdiler.Ezilenin değil, devletin yanında oldular.

Sol sendikalizm devrim adına yüzbinlerce işçiyi devlet ideolojisi adına ölüme gönderdi.
Türkiye'de sol sendikal hareketler siyasi partilerin ve özelliklede Kemalist faşizmi prensip edinen CHP'nin payandası oldular.

Kürdistan'da sol-İslamcı sendikalist harketler ve STK'lar, örgüt mantığını aşamadılar.

Türkiye'de örgütlü sendikalist hareketler, Avrupa'daki sendikalist örgütlenmelerle kıyas edilmeyecek kadar farklıdır.

Sol sendikalist liderlerin çoğu CHP gibi totaliter ve faşist bir siyasi partinin vekilleri oldular ve ezilenleri unuttular.

Sendikal hareketler yıllarca Türkiye'de legal-illegal radikal örgütlere adam devşirdiler.
pazarladılar.

Sendikal hareketler, ezilenleri örgütlemek yerine üniversite gençliğini örgütlere pazarladılar.

Türkiye'de sendikal hareketler ezilenlerin değil, burjuva sınıfının yanında yer aldılar.

Sendika patronları günümüze kadar para patronlarının stratejisine uygun alanlar yarattılar.

Sendika patronları laiklik adına binlerce işçinin ırzına geçerek, onları Kemalizm'e payanda yapmıştır.

Sendika patronları Kürdistan meslesi konusunda Türk patronların cephesinde yer aldılar.

İslamcı sendikal hareketlerin sol sendikal hareketlerden aşağı kalır bir tarafı yok, her ikisi de devlet'in yedeğinde.

Kürdlerin özgürlükleri sözkonusu olunca, bu sendikal patronların nasıl faşist sözler kullandığını unutmadık.

Türk Kemalist sendikalistlerin, Kürd milletinin ulusal hakları konusunda gösterdiği faşist tepki bir sır değil.

Türkiye'de siyasi partiler ölüsevicidirler. Kürdistan'daki faili devlet cinayetler, maden cinayetleri buna örnek.

Türkiye'de sendikal liderlerin durumu Abraham Lincoln'un durumuna benziyor. Köleliği yasakladı ama kendisinin onlarca kölesi vardı.

Türkiye'de sendikal liderlerin burjuva kökenli olmaları ve burjuva sınıfından beslenmeleri bir rastlantı değildir.

Türkiye'de sendikallist liderlerin kapitalist ilişkileri hep gözardı edilir.

Sosyal gerçekliğin ötesinde,tamamen burjuva paragmatizmini savunan ve pratikte her zaman şahit olduğumuz bir sendikal sömürgeci sınıf var.

Sol Kemalistler devrim yapma adına zorla bir işçi sınıf oluşturmaya çalıştılar.

Türkiye'de sol kemalistler, sosyal demokratlar, radikal sol, İslamcılar dahil olmak üzere herkes kapitalizmi Batı'da aradı.Oysa kapitalist olan ve Kemalist faşizmine dayanan devletin kendisiydi.
Türkiye'de insan hakları, işçi hakları, ezilenlerin hakları adına ortaya çıkan tüm hareketlerin amacı illegal örgütlere adam devşirmektir.
Bu makale toplam: 10124 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:23:05:07
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

İrfan Burulday

Yazarın Önceki Yazıları

Siyaseti Yeniden Düşünmek Topluma İçkin Bir Siyaset Siyasetin 'Yeni Öznesi' Olarak 'Çokluk' Kürd Siyaseti”nin Sığlığı Ulusal Birlik, Ortak Tutum ve Kürd Siyasal Aklı Siyasal ve İdari Özerklik Bağlamında Çözüm Tartışmaları İç Yapısal Sorunlar, “Tarihin Tekerrürü” ve İstenmeyen Sonuçlar Devlet ve Ulus-Toplum Olarak Kürdler Politik Kriz ve Özyönetim Praksisi Yeni Ortadoğu’da Varolmak Statü Arayışında Siyasal Modeller ve Tıkanıklığın Derinleşmesi (I) Kürd Siyaseti Üzerine: İdealistler ve Realistler - 1 Bağımsızlık Teorisine Dönüş Ulusal Mücadele Kavşağında Yeni Lozan ve Geleceğimiz İçimizdeki Osmanlı ve İçselleştirdiğimiz “Türkiyelileşme” Türkiyelileşme ve Kürdistan’da Ulusal Siyasetin Tasfiyesi Kısa-Orta-Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği –III Kürdistan’da Politik Birlik ve Çoğulcu İradenin Teşekkülü Siyaset Dışı Pirimitif Unsurlar ve Kürd Siyasetinin Geleceği Kısa-Orta-Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği –II Kürdistan’da Siyasetin Türbülansı Ulusal Mücadelede Kavramlar, Hukuk ve Çelişkiler “Çözüm Süreci” ve Kürdistan Realitesinin Depolitizasyonu IŞİD İle Savaş Kürdleri Bağımsızlığa Taşıyacak mı? Kısa- Orta - Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği -1 Vesayetçi Zihniyetin Kürd Siyasetine Etkileri Azadi: İnsiyatiften Harekete AZADİ Siyasallaşmaya Hazırlanıyor! Statükocu Seküler Siyasetin Açmazı ve AZADİ Hareketi Varlık Nedenimiz, Yeni Kuşaklar ve Siyasi Amacımız Gelmekte Olan Ulusal Birlik ve Kürd Siyasal Aklın Çıkmazları Çarmıhtan Bağımsızlığa Kürdler Savrulma mı, Demokratikleşme mi? Kürd Aydını Üzerine Türk Politik Kültürde Kürdler Teb’a mıdır, Ulus-Toplum mudur? Bir Siyasal Prototip Olarak “Türkiyelileşme” Kavramlar Neyi Temsil Eder? Demogojinin İflası ve Politik Aklın Bunalımı Kürd Siyasetinin Açmazları Mitleşen “Türkiyelileşme” ve Araçsallaşan Kürdistan Türk Demokrasisinde Kökkazıcılık Dindar Kürdlerde Dini, Demokratik ve Kürdistani Söylem (IV) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir ( III ) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir ( II ) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir (I Jeopolitik Dalgalanma ve Kürt Siyaseti Millileşmek İçin Devleti Savunmak Ulusal Birlik, Ortak Tutum ve Kürt Siyasal Aklı Bölünmüş Benlik ve Tarih Bilinci Arasında Kürdlük
x