İrfan Burulday: Kürdistan’da Siyasetin Türbülansı

Kürdistan’da Siyasetin Türbülansı

Siyasetin çekim merkezi toplumdur, zira siyasetin öznesi-nesnesi toplumdur ve haliyle toplum akışkan bir özelliğe sahiptir.

İrfan Burulday

02.12.2014, Sal | 11:02

Kürdistan’da Siyasetin Türbülansı
Makaleyi Paylaş
Siyasetin çekim merkezi toplumdur, zira siyasetin öznesi-nesnesi toplumdur ve haliyle toplum akışkan bir özelliğe sahiptir.

Eğer bir toplumu yönetmek istiyorsanız, o toplumu oluşturan sosyal ve kültürel etmenlerin hayat bulması için ona alan açmalı ve zaaflarını değil, yapabileceklerinden bahsetmelisiniz.

Toplumu çantada keklik gibi düşünüp, siyasetin temel işlevinden yani belirleyiciliğinden yoksun bırakırsanız, muhtemel sonuç türbülansa düşen siz olursunuz ve bu durumda toplum adına siyaset yürütmeniz zorlaşacaktır.

Siyasi hareketler gibi ulusal hareketler de toplumun geleceği yani kaderi üzerine inşa olurlar. Ulusal bir hareketin zihninde toplum, tüketilmesi gereken atıl bir değer olarak değil, üretilen ve kendini yenileyen bir diyalektiğe sahiptir. Dolayısıyla toplum, zihni ve hafızası boş bir tabula rasa (boş levha) değildir. Bu sebeple toplum, milli hareketlerin hem nesnesi değil, öznesidir.

Bazı hareketler toplumu sadece bir tahayyül ve tasavvurdan ibaret bilirler. Onlara göre toplum şekillendirilmesi gereken ham bir maddedir ve bu madde ideolojik formlarla donatılmalıdır. Oysa siyaset felsefesine göre toplum, siyasi harekete varlık kazandıran ve onun ana omurgasını oluşturan canlı bir organizmadır. Bir başka deyişle, siyasal bir hareketin varlık sebebi toplumdur ve dolayısıyla toplumsal desteği merkeze alamayan hareketin başarı şansı yoktur.

Siyasi bir hareket ile toplum arasındaki ilişkiyi sağlamlaştıran başat unsur toplumun beklentilerine uygun ve onun değer yargılarına saygı duyan politik bir aklın yürütülmesidir. Çünkü gerçekte siyasi veya ulusal hareketlerin toplum nezdinde kabul görmesi bu ilişkiye bağlıdır. Dolayısıyla Kürdistan’da siyaset yapanların iki hususu dikkate almaları gerekiyor. Birincisi toplumun geleceğine hitap etmeleri, İkincisi toplumun artık körü körüne bir taklitçi ve dinleyici olmadığıdır.

Kürd politik akıl her iki durumdan da dersler çıkarmalı ve geleceğini bunun üzerine inşa etmelidir. İnsanlar artık eski dilden veya tekrar eden sıkıcı söylemden, üsluptan, belirsizlikten sıkıldı. Daha farklı şeyler duymak ve farklı adımların atılmasını istiyor. Kürd toplumu monolitik ve tek düze bir siyasi anlayışı geride bıraktı ve şimdi daha hareketli ve tutarlı bir siyasi hava hakîm.

Totaliter hareketlerde siyaset topluma kapalı bir merkezin içinde yapılır ve siyasal alan bu aktörler tarafından kuşatılır. Bunun daha vahimi, siyasal-ulusal hareketler ile toplum arasındaki pozisyon ast-üst ilişkilerine dönüşür ve bu durumda seçen (toplum) ile seçilen (siyasi-ulusal hareketler) arasında derin bir kriz baş gösterir. Böylelikle birbirinden kopuk ve karşılıksız bir siyasi hava oluşur. Toplumsal itiraza rağmen BDP’nin HDP’ye dönüşmesi gibi...

Ulusal siyasi hareketler toplumsal tabanını elbette kendi siyasi ve ideolojik düşüncesine göre politikleştirir veya ona siyasi bir kimlik kazandırabilir. Ancak bu politik kimlik o hareketin tabanıyla kurduğu mücadelenin yapısına uygun olmak zorundadır. Ne var ki eğer ulusal bir hareket siyasal düşüncesini toplumun en temel sorunlarıyla ilişkilendirmeyip ve çeperden gelen baskıyı gözardı ediyorsa bu, onun toplumu savsakladığını ve muhatap almadığını gösterir. Amaç yeniyi inşa etmek ve toplumsal destek ise çeperin merkez üzerinde etkin bir rolünün olduğu gerçeği kabul edilmelidir.

Kürd ulusal hareketlerin özellikle de PKK’nin zaman zaman söylediğimiz gibi topluma ve Kürdistan millileşmesine karşı daha esnek, iyimser ve ulusal politikalar geliştirmesi gerekir.

Eğer ulusal hareketler özgürlüğün, demokratlığın, hukukun hâkim olacağı bir tahayyüle sahip ise, bunun en temel özelliği olan sosyal alanı anlamak ve bu sosyal alan çerçevesinde değişimin nasıl gerçekleştiğini dikkate almalıdır.

Bugün gerek Batı’da ve gerekse de Kürdistan’da yaşayan Kürdlerin zaman ve mekân farkının yanı sıra sosyal, siyasal, kültürel iç değişimin hangi dinamikler üzerinden ilerlediğini gözlemlediği bir gerçek. Hatta bunu idrak etmede örgütsel, siyasal faaliyetlerin ve bu bağlamda siyasi taleplerin toplumun gerisinde kaldığını söylemek durumundayız. Çünkü paradigmal değişimler öncelikle toplumdan başlar ve sonra siyaset mekanizmasını da içine alır. Bu değişime ayak uydurmak için ulusal hareketlerin öncelikle toplum ile yüzleşmeleri veya eski siyasetin yüzünü yenilemeleri gerekiyor.

Bu makale toplam: 5047 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:01:21:44
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

İrfan Burulday

Yazarın Önceki Yazıları

Siyaseti Yeniden Düşünmek Topluma İçkin Bir Siyaset Siyasetin 'Yeni Öznesi' Olarak 'Çokluk' Kürd Siyaseti”nin Sığlığı Ulusal Birlik, Ortak Tutum ve Kürd Siyasal Aklı Siyasal ve İdari Özerklik Bağlamında Çözüm Tartışmaları İç Yapısal Sorunlar, “Tarihin Tekerrürü” ve İstenmeyen Sonuçlar Devlet ve Ulus-Toplum Olarak Kürdler Politik Kriz ve Özyönetim Praksisi Yeni Ortadoğu’da Varolmak Statü Arayışında Siyasal Modeller ve Tıkanıklığın Derinleşmesi (I) Kürd Siyaseti Üzerine: İdealistler ve Realistler - 1 Bağımsızlık Teorisine Dönüş Ulusal Mücadele Kavşağında Yeni Lozan ve Geleceğimiz İçimizdeki Osmanlı ve İçselleştirdiğimiz “Türkiyelileşme” Türkiyelileşme ve Kürdistan’da Ulusal Siyasetin Tasfiyesi Kısa-Orta-Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği –III Kürdistan’da Politik Birlik ve Çoğulcu İradenin Teşekkülü Siyaset Dışı Pirimitif Unsurlar ve Kürd Siyasetinin Geleceği Kısa-Orta-Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği –II Ulusal Mücadelede Kavramlar, Hukuk ve Çelişkiler “Çözüm Süreci” ve Kürdistan Realitesinin Depolitizasyonu IŞİD İle Savaş Kürdleri Bağımsızlığa Taşıyacak mı? Kısa- Orta - Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği -1 Vesayetçi Zihniyetin Kürd Siyasetine Etkileri Azadi: İnsiyatiften Harekete AZADİ Siyasallaşmaya Hazırlanıyor! Statükocu Seküler Siyasetin Açmazı ve AZADİ Hareketi Varlık Nedenimiz, Yeni Kuşaklar ve Siyasi Amacımız Gelmekte Olan Ulusal Birlik ve Kürd Siyasal Aklın Çıkmazları Çarmıhtan Bağımsızlığa Kürdler Savrulma mı, Demokratikleşme mi? Kürd Aydını Üzerine Türk Politik Kültürde Kürdler Teb’a mıdır, Ulus-Toplum mudur? Bir Siyasal Prototip Olarak “Türkiyelileşme” Türkiye'de Sendikalist Örgütlenmenin Çirkin Yüzü Kavramlar Neyi Temsil Eder? Demogojinin İflası ve Politik Aklın Bunalımı Kürd Siyasetinin Açmazları Mitleşen “Türkiyelileşme” ve Araçsallaşan Kürdistan Türk Demokrasisinde Kökkazıcılık Dindar Kürdlerde Dini, Demokratik ve Kürdistani Söylem (IV) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir ( III ) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir ( II ) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir (I Jeopolitik Dalgalanma ve Kürt Siyaseti Millileşmek İçin Devleti Savunmak Ulusal Birlik, Ortak Tutum ve Kürt Siyasal Aklı Bölünmüş Benlik ve Tarih Bilinci Arasında Kürdlük
x