İrfan Burulday: Kürdistan’da Politik Birlik ve Çoğulcu İradenin Teşekkülü

Kürdistan’da Politik Birlik ve Çoğulcu İradenin Teşekkülü

Kürdistan’da temel problem bu politik ve ulusal birliğin hangi temeller üzerine inşa edileceği, ana yapısının ve işleyişinin nasıl olacağı ve nasıl yürütüleceği yönündedir. Zira politik birliğin parçalarını oluşturan siyasi yapıların Kürdistan meselesinin çözümüne ilişkin birbirinden farklı mücadele yöntemleri ve farklı düşünceleri sözkonusundur.

İrfan Burulday

05.02.2015, Per | 18:08

Kürdistan’da Politik Birlik ve Çoğulcu İradenin Teşekkülü
Makaleyi Paylaş
Kürdistan’da siyaseti kurgulayan politik bir anlayışa ihtiyaç olduğu kadar, siyasi ve demokratik meşruiyetini doğrudan toplumdan alan çoğulcu bir iradenin politik birliğine de ihtiyaç var. Dolayısıyla Kürd siyasal düşüncesinde politik birlik, ulusal sorunların çözümü konusunda çoğulculuğu merkeze alan bir iradeyi gerekli kılar. Çünkü “en genel tanımıyla siyaset, verili olanda imkân-dışı görüneni mümkün kılmaya yönelik kollektif bir edimdir” En kısa tabiriyle kurucu irade veya politik birlik, sayıca az ya da çok siyaset sahnesinde var olan öznelerin (siyasal hareketlerin), toplumdan edindikleri temsiliyet gücüyle oluşan kollektif bir çabanın sonucunda teşekkül eder.

Diğer bir ifadeyle Kürdistan’ın siyasal bir düzene ve burada yaşayan diğer etnik, mezhebi, dini ve ideolojik kimliklerin de siyasal bir güce ve politik düzeyde bir birliğe ihtiyacı vardır. Kısacası çoğunlukçuluk içinde çoğulculuğa dönüştürülmesi gereken siyasal bir temsiliyete ihtiyaç var diyebiliriz. Böylece, Kürdlerin siyasal kapasiteleri, maksimum yoğunlukta kendini görünür kılmayı gerçekleştirmiş olur; seçim düzenleyen, kamu hizmetleri veren, kendi iç-dış güvenliğini sağlayan, ekonomik politikalar üreten ve uluslararası arenada temsiliyet yetkisine sahip bir siyasal otorite haline gelmiş olurlar. Haliyle hiçleştirilen objenin, nesne veya öznenin “her şey”e dönüşümünün sağlanmasıdır. Hiçbir şey iken her şey olmak politik bir irade ile mümkün kılınabilir. Kısacası sorunumuz Aşil’in kaplumbağayı ne zaman yakalayacağı değil, yakalayıp yakalayamayacağıdır.

Kürd siyasetini sarıp sarmalayan ve gelişimine ket vuran mevcut tekilliğin aşılması gerekiyor. Bu tekilliğin zayıf veya güçlü olması çoğulculuğa ilişkin bir gelişim gösterdiği anlamına gelmez. Siyaset, zaman zaman söylediğimiz gibi kollektifliğe ve politik birliğe dayanır. Yani siyaset, tanım gereği, içeridekileri gruplar halinde temsil eden ve böylece durumun bütünüyle ilgilenen ve çoğulculuğa dayanan merkezi sistemle mümkündür. Öncelikli olan Kürdleri bu yapısal oluşuma taşıyan politik bir birlik veya çoğulculuk temelli kurucu bir iradenin teşekkül etmesidir.

Kürdistan’da temel problem bu politik ve ulusal birliğin hangi temeller üzerine inşa edileceği, ana yapısının ve işleyişinin nasıl olacağı ve nasıl yürütüleceği yönündedir. Zira politik birliğin parçalarını oluşturan siyasi yapıların Kürdistan meselesinin çözümüne ilişkin birbirinden farklı mücadele yöntemleri ve farklı düşünceleri sözkonusundur. Öte taraftan bu durum, bir kriz, kaos gibi görünmekte ve uzlaşılması mümkün olmayan bir çelişki gibi algılanmaktadır. Aslında demokratik, çoğulcu politik birliğin ilkeleri bellidir. Bu ilkelerin başında meşruiyetin halktan alınması ve Kürdistan’a statüdür. Meşruiyetini halktan almayan kurumlar kolaylıkla başka yönlere kayabiliyor. Bu ilişki koparsa demokratik meşruiyet ortadan kalkar ve plüralist, çoğulcu bir politik birliğin oluşturulması zorlaşır.

Kısacası Kürdlerin geleceği toplumsal ve siyasi aktörlerin iradeleri ile daha da somutlaşacaktır. Hemen ekleyelim ki, politik birlik demokratik organlara ve özellikle de halkın iradesiyle oluşan bir kurucu iradeyi mecburi kılmaktadır. Gelinen süreç gözönüne alındığında bu imkânın mevcut olduğunu ve siyasi tarih, önümüze çıkan fırsatları kullanmamıza uygun bir ortam yaratmış durumdadır. Bazı şeyler bizi bu geçişi yapmaktan alıkoyabilir. Çünkü kritik bir adımın atılması beraberinde bazı riskleri de getirir. Bu durumu yaşamamak için yukarıda bahsettiğimiz çoğulcu bir politik birliği var kılan koşulların iyileştirip uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bu koşulların en öne çıkanı ise siyasetin demokratik revizyona ve toplumsal ilişkilerin de insani, barışçıl, sağduylu, ilkesel ve ahlaki bir forma oturtulması önemli bir adım olacaktır.
Bu makale toplam: 6086 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:09:49:13
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

İrfan Burulday

Yazarın Önceki Yazıları

Siyaseti Yeniden Düşünmek Topluma İçkin Bir Siyaset Siyasetin 'Yeni Öznesi' Olarak 'Çokluk' Kürd Siyaseti”nin Sığlığı Ulusal Birlik, Ortak Tutum ve Kürd Siyasal Aklı Siyasal ve İdari Özerklik Bağlamında Çözüm Tartışmaları İç Yapısal Sorunlar, “Tarihin Tekerrürü” ve İstenmeyen Sonuçlar Devlet ve Ulus-Toplum Olarak Kürdler Politik Kriz ve Özyönetim Praksisi Yeni Ortadoğu’da Varolmak Statü Arayışında Siyasal Modeller ve Tıkanıklığın Derinleşmesi (I) Kürd Siyaseti Üzerine: İdealistler ve Realistler - 1 Bağımsızlık Teorisine Dönüş Ulusal Mücadele Kavşağında Yeni Lozan ve Geleceğimiz İçimizdeki Osmanlı ve İçselleştirdiğimiz “Türkiyelileşme” Türkiyelileşme ve Kürdistan’da Ulusal Siyasetin Tasfiyesi Kısa-Orta-Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği –III Siyaset Dışı Pirimitif Unsurlar ve Kürd Siyasetinin Geleceği Kısa-Orta-Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği –II Kürdistan’da Siyasetin Türbülansı Ulusal Mücadelede Kavramlar, Hukuk ve Çelişkiler “Çözüm Süreci” ve Kürdistan Realitesinin Depolitizasyonu IŞİD İle Savaş Kürdleri Bağımsızlığa Taşıyacak mı? Kısa- Orta - Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği -1 Vesayetçi Zihniyetin Kürd Siyasetine Etkileri Azadi: İnsiyatiften Harekete AZADİ Siyasallaşmaya Hazırlanıyor! Statükocu Seküler Siyasetin Açmazı ve AZADİ Hareketi Varlık Nedenimiz, Yeni Kuşaklar ve Siyasi Amacımız Gelmekte Olan Ulusal Birlik ve Kürd Siyasal Aklın Çıkmazları Çarmıhtan Bağımsızlığa Kürdler Savrulma mı, Demokratikleşme mi? Kürd Aydını Üzerine Türk Politik Kültürde Kürdler Teb’a mıdır, Ulus-Toplum mudur? Bir Siyasal Prototip Olarak “Türkiyelileşme” Türkiye'de Sendikalist Örgütlenmenin Çirkin Yüzü Kavramlar Neyi Temsil Eder? Demogojinin İflası ve Politik Aklın Bunalımı Kürd Siyasetinin Açmazları Mitleşen “Türkiyelileşme” ve Araçsallaşan Kürdistan Türk Demokrasisinde Kökkazıcılık Dindar Kürdlerde Dini, Demokratik ve Kürdistani Söylem (IV) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir ( III ) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir ( II ) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir (I Jeopolitik Dalgalanma ve Kürt Siyaseti Millileşmek İçin Devleti Savunmak Ulusal Birlik, Ortak Tutum ve Kürt Siyasal Aklı Bölünmüş Benlik ve Tarih Bilinci Arasında Kürdlük
x