İrfan Burulday: Kavramlar Neyi Temsil Eder?

Kavramlar Neyi Temsil Eder?

Terimlerden ve kavramlardan bağımsız bir düşünce geliştirilemez.

İrfan Burulday

05.05.2014, Pts | 22:01

Kavramlar Neyi Temsil Eder?
Makaleyi Paylaş
Terimlerden ve kavramlardan bağımsız bir düşünce geliştirilemez. Düşünceler kavramlar üzerinden ifade özgürlüğüne sahiptirler. Bir düşüncenin anlaşılması kavramlarla mümkündür. Dolayısıyla zihinsel temalar kavramlarla doğrudan ilişkilidir. Bu da doğrudan zihinsel faaliyetlerle mümkündür. Zihinsel dünyada kavramların varlık kazanabilmesi için ses ve dil gibi araçlara ihtiyaç vardır. Terimlerden bağımsız bir düşüncenin normal şartlarda hayat bulması veya bir statü kazanması olanaksızdır. Çünkü yukarıda dediğimiz gibi; kavramı kavram yapan düşünce ile kurduğu dikey ilişkidir. Bu ilişki onun bir nevi evidir. Kuşkusuz bazı kavramlar emprist bazıları da aklidirler. Dolayısıyla anlaşılmak için ya tecrübeye ya da aklî melekelere ihtiyaç duyarlar.

Örneğin siyaset, siyasal düşünce akli olmakla birlikte empiriktir; daha somut bir hâl alabilmesi için hem akli melekelere (duyulara) hem de tecrûbi faaliyetlere muhtaçtır. Siyasal alana ilişkin kavram dizgeleri gerek tarihsel, gerekse de güncel bazı faaliyetler üzerinden yeniden şekillenir. Bu şekillenme yani eksersiz, onların nasıl ve ne şekilde kullanılmasına yardımcı olur.

Elbette burada kavramın anlaşılması için ille de tarihe başvurulmasını kastetmiyorum. Ama siyasal olay ve olguların periferisindeki gerçekliğin anlaşılması için tarihe başvurulması zorunludur. Bu durumda tarih, geleceğin aydınlanmasında ve kullanılan kavram dizgelerinin anlaşılmasında önemli bir mevkiye sahiptir. Diğer bir deyişle bazı kavramlar kavram düzeyinde kaldıkları sürece anlaşılamama gibi bir sorun yaşarlar ve uygulamaya geçişte temsile ihtiyaç duyarlar.

Fikir dediğimiz yani düşünce, anlaşılmak için zorunlu olmasa da bir temsille varlık kazanır. Örneğin Kürdlerin bir temsile ihtiyaçları vardır. Bu temsiliyet ise ancak Kürdler oldukça mümkündür. Kürd siyaseti denildiğinde bu kavram doğrudan Kürdleri merkezine almış bir siyasal özneye işaret eder (Türk siyaseti gibi).

Buna ister etnik siyaset deyin ister demeyin, siyasetin Kürd/Kürdistan kavramıyla birlikte kullanımı böyle bir mefhumu çağrıştırıyor. Peki, Kürd’ün siyaseti nedir öyleyse? Kürd’ün siyaseti; siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve yönetim ile özdeştir. Türkiye; zaman zaman söylediğimiz gibi etnik kimliğin siyasala dönüştüğü bir isimlendirmedir. Bu ifade her ne olursa olsun ve yanına nasıl bir ek alırsa alsın etnik-ulusal kimlik ile müsemmadır. Siz istediğiniz kadar Türkiye Siyaseti’nden Kürdistan Siyaseti de akla gelir hayalini kurun.

Dolayısıyla Türkiye Siyaseti etnik bir kavramlaştırmadır, bundan kaçınamazsınız. Çünkü kavramlar anlamlarıyla, mefhumlarıyla ve yüklendikleri işlevsellikle anlam kazanırlar. Burada kullandığımız bu kavram Kürdler’e teşmil edilemez. Edildiğini söylemek haksızlıktır.

Zira Türkiye Siyaseti ifadesi Türklük ile iştigal eden bir temsiliyetin yansımasıdır. Bilgi, kültür, hukuk, ekonomi ve sosyal ilişkiler dâhil olmak üzere her alanda bu kavramın özne hükmüne rastlarız.


Kavramlar zamanın ve tarihin ruhunu taşıyan varlık dizgeleridir. Her bir kavram zamanın ve mekânın ruhuna ait olan kültürel ve siyasal nitelikler taşımakla kalmaz, bu nitelikleri siyasal ve sosyal teori çerçevesinde yeniden şekillendirir ve ona kendine ait olanı yükler.
Toplumu siyasal özne yapan en pratik nokta siyasal alan olarak tezahür etmesidir. Dolayısıyla toplum siyasal alanın öznesidir. Onu politikleştiren ve siyasal yönetime katan da bu özneliğidir. Kürd Siyaseti kavramlaştırması da bu toplumun varlığıyla mümkündür. Diğer bir deyişle, kavramlar sadece anlamlardan ibaret değildir.
Bazı kavramlar vardır ki onu şekillendiren toplumsal ruhtur. Toplumsal ruh aynı şekilde milletin ruhunu yansıtır. Kürdlerin siyaset ile ilişkileri de bu toplumsal ruhun somut teşekkülü şeklinde olmalıdır.

Bu makale toplam: 10858 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:02:00:18
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

İrfan Burulday

İrfan Burulday

Yazarın Önceki Yazıları

Siyasetin 'Yeni Öznesi' Olarak 'Çokluk'Kürd Siyaseti”nin SığlığıUlusal Birlik, Ortak Tutum ve Kürd Siyasal AklıSiyasal ve İdari Özerklik Bağlamında Çözüm Tartışmalarıİç Yapısal Sorunlar, “Tarihin Tekerrürü” ve İstenmeyen SonuçlarDevlet ve Ulus-Toplum Olarak KürdlerPolitik Kriz ve Özyönetim PraksisiYeni Ortadoğu’da VarolmakStatü Arayışında Siyasal Modeller ve Tıkanıklığın Derinleşmesi (I)Kürd Siyaseti Üzerine: İdealistler ve Realistler - 1Bağımsızlık Teorisine DönüşUlusal Mücadele Kavşağında Yeni Lozan ve Geleceğimizİçimizdeki Osmanlı ve İçselleştirdiğimiz “Türkiyelileşme”Türkiyelileşme ve Kürdistan’da Ulusal Siyasetin TasfiyesiKısa-Orta-Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği –IIIKürdistan’da Politik Birlik ve Çoğulcu İradenin TeşekkülüSiyaset Dışı Pirimitif Unsurlar ve Kürd Siyasetinin GeleceğiKısa-Orta-Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği –IIKürdistan’da Siyasetin TürbülansıUlusal Mücadelede Kavramlar, Hukuk ve Çelişkiler“Çözüm Süreci” ve Kürdistan Realitesinin DepolitizasyonuIŞİD İle Savaş Kürdleri Bağımsızlığa Taşıyacak mı?Kısa- Orta - Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği -1Vesayetçi Zihniyetin Kürd Siyasetine EtkileriAzadi: İnsiyatiften HareketeAZADİ Siyasallaşmaya Hazırlanıyor!Statükocu Seküler Siyasetin Açmazı ve AZADİ HareketiVarlık Nedenimiz, Yeni Kuşaklar ve Siyasi AmacımızGelmekte Olan Ulusal Birlik ve Kürd Siyasal Aklın ÇıkmazlarıÇarmıhtan Bağımsızlığa KürdlerSavrulma mı, Demokratikleşme mi?Kürd Aydını ÜzerineTürk Politik Kültürde Kürdler Teb’a mıdır, Ulus-Toplum mudur?Bir Siyasal Prototip Olarak “Türkiyelileşme”Türkiye'de Sendikalist Örgütlenmenin Çirkin YüzüDemogojinin İflası ve Politik Aklın BunalımıKürd Siyasetinin AçmazlarıMitleşen “Türkiyelileşme” ve Araçsallaşan KürdistanTürk Demokrasisinde KökkazıcılıkDindar Kürdlerde Dini, Demokratik ve Kürdistani Söylem (IV)Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir ( III )Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir ( II )Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir (IJeopolitik Dalgalanma ve Kürt SiyasetiMillileşmek İçin Devleti SavunmakUlusal Birlik, Ortak Tutum ve Kürt Siyasal AklıBölünmüş Benlik ve Tarih Bilinci Arasında Kürdlük
x