İrfan Burulday: Demogojinin İflası ve Politik Aklın Bunalımı

Demogojinin İflası ve Politik Aklın Bunalımı

Siyasetin amacı, ya toplumsal değişime ayak uydurmak ya da yaşanan değişimi yeniden okuyarak toplumsal taleplere makul cevaplar üretmektir.

İrfan Burulday

25.04.2014, Cum | 20:57

Demogojinin İflası ve Politik Aklın Bunalımı
Makaleyi Paylaş
Siyasetin amacı, ya toplumsal değişime ayak uydurmak ya da yaşanan değişimi yeniden okuyarak toplumsal taleplere makul cevaplar üretmektir. Topluma rağmen veya toplumsal taleplerin aksine siyaset yapılamaz. Diğer bir deyişle, siyasi bir hareketin amacı toplumu kendisine benzetmek veya ideolojik dünya fikriyle uyumlu hale getirmek değildir. Böylesi bir tablo, siyasi bir hareketi toplumsal çatışmaya sürükler ve seçmenini muhalif bir başka hareketin yedeğine kilitler.

Bu nedenle siyaset, toplumun beklentileriyle eşgüdümlü olmak zorundadır. CHP’yi örnek verirsek; CHP yıllarca tekçi ve totaliter bir zihniyetten beslendi ve tek amacı toplumu sekülerleştirmekti; bu nedenle toplumun geleneklerine mündemiç tüm enstürmanlara saldırarak kendini var kılmaya çalıştı.

CHP kurulduğundan beri toplumla çatışmayı temel ilke haline getirdi. Öte taraftan CHP’nin iktidara gelmesi çoğunlukla askeri otoriteyle veya askeri darbelerle sağlanmıştır. CHP için en önemli şey toplumun devleti değil, devletin toplumunu yaratmaktı. Zira İTC’nin amacı da devletin ideolojik paradigmasına uygun bir etnik kimlik yaratmaktı.

Bu konuda CHP, Atatürkçülüğü devletin merkezine oturtarak topluma karşı bir baskı unsuru olarak kullandı. Zira CHP’nin yarattığı İslamcılar ve laikler kavramsalı doğal sürecin getirdiği bir kavramsallaştırma değildi. Maksadı varlığını, muhaliflik adı altında sürdürebilmekti. CHP’nin modern cumhuriyet anlayışı da kendisi gibi baskıcı ve inkârcıydı.

Kürd siyasetinin kendi toplumuyla doğru orantıda bir siyaset ilişkisi geliştirdiğini söyleyemeyiz. Bunun, geçen yazımızda da belirttiğimiz gibi en önemli nedeni toplumu ve taleplerini merkezin dışında tutmaya çalışmasıdır. İster kabul edelim ister etmeyelim Kürd siyasetinin beslendiği kaynak, Türk devletiyle girdiği çatışma ortamıydı. Deyim yerindeyse PKK-BDP’nin kitleler tarafından kabul görmesini sağlayan ve hatta onu öne çıkaran neden çatışmaların kendisiydi. Zira toplum için önemli olan PKK-BDP’nin ideolojik örgütlenmesi değil, yerele dayanan insan faktöründen beslenmesiydi. Elbette burada Türk devletinin uyguladığı baskı, zulüm ve işgali de göz ardı edemeyiz. Kürd siyaseti için toplum çeperde kalmalı ve merkeze doğru her türlü eğilimden uzak durmalıydı. Bu nedenle Kürd siyaseti, topluma demokrasiyi aşılarken, kendi siyasal örgütlenmesini bunun dışına tutarak kendi ideolojik örgütlenmesine uygun bir toplum profili yaratmaya çalışmıştır.

Kuşkusuz Kürd siyasetinin siyasal alanda gösterdiği performans Türkiye siyaset yelpazesinde önemli değişiklikler yaratmıştır. Her şeyden önemlisi Türk siyasal düşüncesinde katı bir CHP algısının tartışılmasına ciddi bir katkı sunmuştur. AKP’nin kısmen demokratik kararlar alması konusunda bazı barikatların kaldırılmasında aktif bir rol üstlenmiştir. Ancak aynı açılımı kendi mevzisinde gerçekleştirememiş ve PKK’nin ve AKP’nin yedeğine düşerek sorunlara ilişkin insiyatifi ele alamamıştır.

“Çözüm süreci”nde politik aklın karar alma mekanizması içinde yer almadığı bir gerçek. Dolayısıyla Kürd siyaseti, PKK-Öcalan ve devlet arasında sıkışmışlık içindedir. Örneğin Kürd siyaseti Öcalan’ın devlet ile sürdürdüğü “müzakere”nin adını, sorunu çözmek olarak nitelendirmiştir. PKK’nin silah bırakması, savaşı bitirmesi ile Kürdistan sorununu birbirine karıştırarak meselenin siyasal çözümüne ilişkin alanı es geçmiştir. Dolayısıyla Kürdistan meselesi, PKK ve lideri Öcalan’ın nasıl ve hangi koşullar altında isthdam edilmesi sorununa dönüştürülmüştür.
Bu makale toplam: 11359 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:12:24:01
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

İrfan Burulday

Yazarın Önceki Yazıları

Siyaseti Yeniden Düşünmek Topluma İçkin Bir Siyaset Siyasetin 'Yeni Öznesi' Olarak 'Çokluk' Kürd Siyaseti”nin Sığlığı Ulusal Birlik, Ortak Tutum ve Kürd Siyasal Aklı Siyasal ve İdari Özerklik Bağlamında Çözüm Tartışmaları İç Yapısal Sorunlar, “Tarihin Tekerrürü” ve İstenmeyen Sonuçlar Devlet ve Ulus-Toplum Olarak Kürdler Politik Kriz ve Özyönetim Praksisi Yeni Ortadoğu’da Varolmak Statü Arayışında Siyasal Modeller ve Tıkanıklığın Derinleşmesi (I) Kürd Siyaseti Üzerine: İdealistler ve Realistler - 1 Bağımsızlık Teorisine Dönüş Ulusal Mücadele Kavşağında Yeni Lozan ve Geleceğimiz İçimizdeki Osmanlı ve İçselleştirdiğimiz “Türkiyelileşme” Türkiyelileşme ve Kürdistan’da Ulusal Siyasetin Tasfiyesi Kısa-Orta-Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği –III Kürdistan’da Politik Birlik ve Çoğulcu İradenin Teşekkülü Siyaset Dışı Pirimitif Unsurlar ve Kürd Siyasetinin Geleceği Kısa-Orta-Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği –II Kürdistan’da Siyasetin Türbülansı Ulusal Mücadelede Kavramlar, Hukuk ve Çelişkiler “Çözüm Süreci” ve Kürdistan Realitesinin Depolitizasyonu IŞİD İle Savaş Kürdleri Bağımsızlığa Taşıyacak mı? Kısa- Orta - Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği -1 Vesayetçi Zihniyetin Kürd Siyasetine Etkileri Azadi: İnsiyatiften Harekete AZADİ Siyasallaşmaya Hazırlanıyor! Statükocu Seküler Siyasetin Açmazı ve AZADİ Hareketi Varlık Nedenimiz, Yeni Kuşaklar ve Siyasi Amacımız Gelmekte Olan Ulusal Birlik ve Kürd Siyasal Aklın Çıkmazları Çarmıhtan Bağımsızlığa Kürdler Savrulma mı, Demokratikleşme mi? Kürd Aydını Üzerine Türk Politik Kültürde Kürdler Teb’a mıdır, Ulus-Toplum mudur? Bir Siyasal Prototip Olarak “Türkiyelileşme” Türkiye'de Sendikalist Örgütlenmenin Çirkin Yüzü Kavramlar Neyi Temsil Eder? Kürd Siyasetinin Açmazları Mitleşen “Türkiyelileşme” ve Araçsallaşan Kürdistan Türk Demokrasisinde Kökkazıcılık Dindar Kürdlerde Dini, Demokratik ve Kürdistani Söylem (IV) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir ( III ) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir ( II ) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir (I Jeopolitik Dalgalanma ve Kürt Siyaseti Millileşmek İçin Devleti Savunmak Ulusal Birlik, Ortak Tutum ve Kürt Siyasal Aklı Bölünmüş Benlik ve Tarih Bilinci Arasında Kürdlük
x