İrfan Burulday: “Çözüm Süreci” ve Kürdistan Realitesinin Depolitizasyonu

“Çözüm Süreci” ve Kürdistan Realitesinin Depolitizasyonu

Kürdler birey olarak siyasal sürece dâhil edilmeye çalışılırken, ulus-millet olarak politik sürecin dışında tutulmaya çalışılıyor.

İrfan Burulday

17.11.2014, Pts | 19:27

“Çözüm Süreci” ve Kürdistan Realitesinin Depolitizasyonu
Makaleyi Paylaş
Kürdler birey olarak siyasal sürece dâhil edilmeye çalışılırken, ulus-millet olarak politik sürecin dışında tutulmaya çalışılıyor.

Diğer bir deyişle “çözüm süreci” denilen şeyin bireysel bazı temel hak ve özgürlüklerin kazanımı açısından olumlu bir tarafı olduğu tartışmasız, ancak ulus-millet realitesi açısından düşünüldüğünde, bunun deopolitizasyon riskine de sahip olduğunu söylemek gerekir.

Zira “çözüm süreci”nde amaçlanan ve üzerinde en çok durulan şey, çatışmayı yaratan faktörlerin etkisizleştirilmesi ve politik alanın dışına sürülmesiyle işleyen yeni bir merkezi alan yaratmak.

Hali hazırda bu merkezi alana nasıl bir politik işlevsellik kazandırılarak uygulamaya geçileceği bilinmiyor.
Ancak şimdiden söylemek gerekirse oluşturulması muhtemel bu merkezi alan, yönetme yetkileriyle donatılmış ulusların inşa edecekleri bir alan olmaktan son derece uzak olacaktır.

Zira çözüm sürecinin üzerinde durduğu nokta self-determinasyon hakkına sahip ulusların (Kürdler) demokrasisi değil, ulusun demokrasisi veya demokrasinin ulusu tarzı bir söylem üzerinde durulmasıdır.

Demokrasi özü itibarıyla bir yönetim biçimidir ve ulusları yaratan bir algı taşımaz.
Bu sebeple ancak uluslar, plüralist demokrasi algısı oluşturarak merkezi bir alan üzerinde ittifak sağlayabilirler.

Kürdlerin muhatabı devletlerin, rejim ve iktidarların böylesi plüralist bir düşünce taşımadıkları bir gerçek. Bu nedenle çözümün merkezinde Kürdistan realitesi yerine, bireylerin bireysel haklarını merkeze alan bir akış konfigürasyonu dikkate alınmaktadır.

Sözkonusu iktidarlara göre bu merkezi alanın oluşması için Kürdistan realitesinin bireysel hak ve özgürlüklerle sınırlandırılarak “nötralize” ve “deopolitize” edilmesi gerekiyor. Zira yine bu egemen bakışa göre bir performatif olarak Kürdistan’ı yani Kürdleri ulus olarak kabullenmek çözümsüzlük yaratır.

Bu süreç diyalektik bir biçimde işliyor.

Çalışmalar, altyapı hazırlıkları, hukuki normlar doğrudan demokratikleşme ve Türkiyelileşme adına Kürdistan realitesinin (Kürdistan realitesi politikaya değil, politik olana tekabül eder) deopolitizasyonu şeklinde sürdürülüyor.

Politik olan ile politika arasındaki fark gözardı edilmemelidir. Zira “Kürd sorunu” ile Kürdistan realitesi arasında derin bir ayrım sözkonusudur.

Kürdistan realitesi “politik olan” ve siyasal birliğin geldiği son halka olan devlet ile özdeştir. Egemen iktidarlara göre “Kürt sorunu” “politik olan”ın değil, politikanın konusudur ve politika, devlet gibi bir önceliğe atıf yapmaz. Dolayısıyla bu sorun toprak, devlet ve özyönetim ile ilişkilendirilemez!

Bu makale toplam: 6615 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:22:46:58
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

İrfan Burulday

Yazarın Önceki Yazıları

Siyaseti Yeniden Düşünmek Topluma İçkin Bir Siyaset Siyasetin 'Yeni Öznesi' Olarak 'Çokluk' Kürd Siyaseti”nin Sığlığı Ulusal Birlik, Ortak Tutum ve Kürd Siyasal Aklı Siyasal ve İdari Özerklik Bağlamında Çözüm Tartışmaları İç Yapısal Sorunlar, “Tarihin Tekerrürü” ve İstenmeyen Sonuçlar Devlet ve Ulus-Toplum Olarak Kürdler Politik Kriz ve Özyönetim Praksisi Yeni Ortadoğu’da Varolmak Statü Arayışında Siyasal Modeller ve Tıkanıklığın Derinleşmesi (I) Kürd Siyaseti Üzerine: İdealistler ve Realistler - 1 Bağımsızlık Teorisine Dönüş Ulusal Mücadele Kavşağında Yeni Lozan ve Geleceğimiz İçimizdeki Osmanlı ve İçselleştirdiğimiz “Türkiyelileşme” Türkiyelileşme ve Kürdistan’da Ulusal Siyasetin Tasfiyesi Kısa-Orta-Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği –III Kürdistan’da Politik Birlik ve Çoğulcu İradenin Teşekkülü Siyaset Dışı Pirimitif Unsurlar ve Kürd Siyasetinin Geleceği Kısa-Orta-Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği –II Kürdistan’da Siyasetin Türbülansı Ulusal Mücadelede Kavramlar, Hukuk ve Çelişkiler IŞİD İle Savaş Kürdleri Bağımsızlığa Taşıyacak mı? Kısa- Orta - Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği -1 Vesayetçi Zihniyetin Kürd Siyasetine Etkileri Azadi: İnsiyatiften Harekete AZADİ Siyasallaşmaya Hazırlanıyor! Statükocu Seküler Siyasetin Açmazı ve AZADİ Hareketi Varlık Nedenimiz, Yeni Kuşaklar ve Siyasi Amacımız Gelmekte Olan Ulusal Birlik ve Kürd Siyasal Aklın Çıkmazları Çarmıhtan Bağımsızlığa Kürdler Savrulma mı, Demokratikleşme mi? Kürd Aydını Üzerine Türk Politik Kültürde Kürdler Teb’a mıdır, Ulus-Toplum mudur? Bir Siyasal Prototip Olarak “Türkiyelileşme” Türkiye'de Sendikalist Örgütlenmenin Çirkin Yüzü Kavramlar Neyi Temsil Eder? Demogojinin İflası ve Politik Aklın Bunalımı Kürd Siyasetinin Açmazları Mitleşen “Türkiyelileşme” ve Araçsallaşan Kürdistan Türk Demokrasisinde Kökkazıcılık Dindar Kürdlerde Dini, Demokratik ve Kürdistani Söylem (IV) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir ( III ) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir ( II ) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir (I Jeopolitik Dalgalanma ve Kürt Siyaseti Millileşmek İçin Devleti Savunmak Ulusal Birlik, Ortak Tutum ve Kürt Siyasal Aklı Bölünmüş Benlik ve Tarih Bilinci Arasında Kürdlük
x