İrfan Burulday: AZADİ Siyasallaşmaya Hazırlanıyor!

AZADİ Siyasallaşmaya Hazırlanıyor!

Kurulduğu günden itibaren Kürdistan ulusal mücadelesine yeni bir ivme ve dinamizm katan AZADİ, 6-7 Eylül tarihinde Kuzey Kürdistan’ın kalbi Amed’de I. Olağan Kongresine hazırlanıyor.

İrfan Burulday

28.08.2014, Per | 16:27

AZADİ Siyasallaşmaya Hazırlanıyor!
Makaleyi Paylaş
Kurulduğu günden itibaren Kürdistan ulusal mücadelesine yeni bir ivme ve dinamizm katan AZADİ, 6-7 Eylül tarihinde Kuzey Kürdistan’ın kalbi Amed’de I. Olağan Kongresine hazırlanıyor.

Milliyetperverlik ile inanç dünyası arasında güçlü bir bağ kurarak kısa zamanda ve özellikle de yeni kuşağın ilgisini çeken AZADİ, kültürel, zihinsel, ahlaki ve değer eksenli; sosyolojik, tarihsel kodlara uygun siyasal tarzı ile Kürd siyasetine layıkıyla yeni bir soluk kazandırmakla kalmamış, ona felsefi, teorik ve epistemik bir arka plan oluşturmuştur.

Yürüttüğü şeffaf, demokratik ve diyalog eksenli politika ile diğer siyasal hareketlerle ortak aklı esas alan bir çaba içine girerek ulusal mücadeleye farklı bir perspektif çizmiş ve mücadelenin realpolitiğini tarihsel dinamiklerle özdeşleştirmiştir. Dolayısıyla Kürdistan tarihine ve milli mücadelesine yön vermiş ve bu uğurda şehadete ulaşmış ulusal liderlerin geride bıraktığı mirası sahiplenerek tarih ile bağlarını yeniden ilişkilendirmiştir.

Kuşkusuz AZADİ şahsiyet olarak yeni simalardan oluşmuş olsa da beslendiği tarih, kültür ve inanç ile kurduğu doğrudan ilişki, ona tarihi bir şahsiyet, milli bir kimlik atfetmiştir.
Tüm bunlarla birlikte AZADİ, tarihsel yenilginin, iç tutarsızlıkların, ideolojik çatışmaların, siyasal yanlışların bir yazgı olmadığına inanarak fatalist ve kaderci düşüncenin önüne geçmiş ve ulusal kazanımın, devletleşmenin hatta özgürlük, eşitlik ve adaletin bir erdem olduğu yönünde politik bir saha inşa etmiştir.

1990’lardan beri Kürdlük ile dindarlık arasında adeta çelişkiler yumağına dönüşen Kürd İslamcı zihniyetin yanlışlarına yönelik köklü eleştirileriyle kısmen de olsa soruna çözüm sunmayı başarabilmiştir.

Zira AZADİ, Kürd düşün dünyasına siyasal gerçeklik başta olmak üzere güç, inanç ve insan eksenli bir ulusal mücadele azmini pekiştiren paradigmal bir aklıselim inşa etmeyi çabalamıştır.

Daha yalın bir ifade ile AZADİ, Kürd politik akla, siyasal mücadelenin coğrafi temelde bir egemenlik ve toprak mücadelesi olduğu konusunda önemli katkılar sunabilmiştir. Haliyle daha somut daha gerçekçi Kürdistani bir zihin dünyasını inşa edebilecek, millet ve milliyete dayalı bir siyasetin nüvesini atabilmiştir.

Dolayısıyla Kürdistan coğrafyasında sahip olduğu entelektüel ve epistemik konumuyla da kısa sürede bir ihya hareketine dönüşmüştür. Milli irade, din, demokrasi, milli kimlik, dini kimlik gibi kavramların arasına sıkışmış ve adeta vesayete dönüşen örgüt mantığının aşılabilmesi için önemli bir vizyon geliştirerek yeni kuşakların ve dahası Kürd politik aklın sözkonusu çelişkilerden daha tutarlı bir şekilde kurtulmasına ön ayak olmayı başarmaya çalışmıştır.

Neticede Kürdistan’da yaşanan adaletsizlikler, hukuksuzluklar ve eski-yeni kuşakların dün olduğu gibi bugün de maruz kaldığı ideolojik çelişkiler, örgütsel çatışmalar, ütopik ve hayali hedefler adına heba edilmesi derin travmalara ve sonu görünmeyen belirsizliklere neden olmuştur. Yeni kuşaklarla teorik ve pratik ilişkiler kurarak yeni bir ihya düşüncesi oluşturmaya çalışan AZADİ, bu konuda üzerine düşen sorumluluğu sahip olduğu imkânlarla ifa etmeye çalışmıştır.

Tahribat mı, Tamirat mı?

AZADİ, Kürd siyasetinde tahribat değil, tamiratı hedeflemiş bir siyasal teşekkül olmakla birlikte, milli dinamiklerden uzak ve bağımsızlık hedefi olmayan siyaseti allayıp pullamaktan da uzak bir anlayışa sahiptir. Zira AZADİ hakikati perdelemek için değil, aksine hakikati dillendirmek için oluşturulmuş siyasal bir harekettir ve Kürdistan’da bu hakikatı dillendirmekten imtina etmeyecektir.

Kürdler arasında hiçbir çatışmanın tarafı olmayan AZADİ, geçmişte yaşanan olumsuzlukların, haksızlıkların adil ve makul ölçütler içerisinde çözülmesinden yana ve Kürdistan’da kardeşleri arasında yaşananları tahribat etmek için değil tadilat etmek için elinden gelen her şeyi yapamaya hazırdır. Bunu hem Kürdistani ve hem de dini bir sorumluluk olarak addeder ve yeni kuşaklar arasında buna benzer olumsuzlukların bir daha yaşanmaması için gereken her türlü çalışmaya ön ayak olmaya gönülden razıdır.

Neticede Kürdistanı evi gibi bilen ve düşüncesi Kürdistani olan herkese kapısı açıktır. Kürd siyasal düşüncesinde çatışmayı değil, rekabeti öne çıkaran bir dünya görüşüne sahiptir. Bu rekabetin de Kürdistan’a iyilik kapsamında olmasına ehemmiyet göstermektedir.

Biz de biliyoruz ki, evimiz yeterince tahribat edildi, insanlarımız tüm milli-ulusal ve insani haklarından mahrum bırakıldı ve topraklarımız işgal edildi. Buna rağmen bizden öncekiler ellerinden gelen gayreti gösterdiler ve ulusal mücadeleyi günümüze taşıdırlar ve binlerce şehit verdiler. Şimdi sıra bizlerde ve evimizi yeniden tahribat etmeye değil, tadilat etmeye doğru adımlar atmalıyız. Biz inanıyoruz ki, her Kürd’ün amacı budur. Sizlerin varlığıyla daha da güç kazanacak AZADİ’yle tahayyülümüz olan büyük, yeni ve bağımsız Kürdistanı yüce Allah’ın inayetiyle ve sizin çabalarınızla kurabiliriz.

6-7 Eylül’de tüm dostlarımızı, gönüldaşlarımızı Kuzey Kürdistan’ın kalbi Amed’de I. Olağan Kongremize bekliyor olacağız.

Yaşasın Kürd ve Kürdistan!
28 Ağustos 2014
Bu makale toplam: 10305 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:10:20:55
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

İrfan Burulday

Yazarın Önceki Yazıları

Siyaseti Yeniden Düşünmek Topluma İçkin Bir Siyaset Siyasetin 'Yeni Öznesi' Olarak 'Çokluk' Kürd Siyaseti”nin Sığlığı Ulusal Birlik, Ortak Tutum ve Kürd Siyasal Aklı Siyasal ve İdari Özerklik Bağlamında Çözüm Tartışmaları İç Yapısal Sorunlar, “Tarihin Tekerrürü” ve İstenmeyen Sonuçlar Devlet ve Ulus-Toplum Olarak Kürdler Politik Kriz ve Özyönetim Praksisi Yeni Ortadoğu’da Varolmak Statü Arayışında Siyasal Modeller ve Tıkanıklığın Derinleşmesi (I) Kürd Siyaseti Üzerine: İdealistler ve Realistler - 1 Bağımsızlık Teorisine Dönüş Ulusal Mücadele Kavşağında Yeni Lozan ve Geleceğimiz İçimizdeki Osmanlı ve İçselleştirdiğimiz “Türkiyelileşme” Türkiyelileşme ve Kürdistan’da Ulusal Siyasetin Tasfiyesi Kısa-Orta-Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği –III Kürdistan’da Politik Birlik ve Çoğulcu İradenin Teşekkülü Siyaset Dışı Pirimitif Unsurlar ve Kürd Siyasetinin Geleceği Kısa-Orta-Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği –II Kürdistan’da Siyasetin Türbülansı Ulusal Mücadelede Kavramlar, Hukuk ve Çelişkiler “Çözüm Süreci” ve Kürdistan Realitesinin Depolitizasyonu IŞİD İle Savaş Kürdleri Bağımsızlığa Taşıyacak mı? Kısa- Orta - Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği -1 Vesayetçi Zihniyetin Kürd Siyasetine Etkileri Azadi: İnsiyatiften Harekete Statükocu Seküler Siyasetin Açmazı ve AZADİ Hareketi Varlık Nedenimiz, Yeni Kuşaklar ve Siyasi Amacımız Gelmekte Olan Ulusal Birlik ve Kürd Siyasal Aklın Çıkmazları Çarmıhtan Bağımsızlığa Kürdler Savrulma mı, Demokratikleşme mi? Kürd Aydını Üzerine Türk Politik Kültürde Kürdler Teb’a mıdır, Ulus-Toplum mudur? Bir Siyasal Prototip Olarak “Türkiyelileşme” Türkiye'de Sendikalist Örgütlenmenin Çirkin Yüzü Kavramlar Neyi Temsil Eder? Demogojinin İflası ve Politik Aklın Bunalımı Kürd Siyasetinin Açmazları Mitleşen “Türkiyelileşme” ve Araçsallaşan Kürdistan Türk Demokrasisinde Kökkazıcılık Dindar Kürdlerde Dini, Demokratik ve Kürdistani Söylem (IV) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir ( III ) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir ( II ) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir (I Jeopolitik Dalgalanma ve Kürt Siyaseti Millileşmek İçin Devleti Savunmak Ulusal Birlik, Ortak Tutum ve Kürt Siyasal Aklı Bölünmüş Benlik ve Tarih Bilinci Arasında Kürdlük
x