Dursun Ali Küçük: Kürdistan için kısa notlar

Kürdistan için kısa notlar

Salt KCK veya PKK’ye muhaliflikle de bir yere varılamaz. KCK’ nin bu gün geldiği düzey elbette ki eleştiriye tabi tutulur, politikaları deşifre edilir. Ama sanki sadece bunu eleştirdin mi örgütlenirsin ve mücadele geliştirirsin mantığı ve politikası yanlıştır, bununla yetinenler iflas etmiştir. Asıl sömürgeciliğe karşı örgütlenme, mücadele ve direniş kazandırır.

Dursun Ali Küçük

10.04.2015, Cum | 21:46

Kürdistan için kısa notlar
Makaleyi Paylaş
Dursun Ali Küçük’ün Görüşlerine Başvurduk: Kürdistan İçin Kısa Notlar

1-Kürdistan’ın kurtuluşu için iç ve dış dinamiklerin birleşmesi gerekiyor. Eski tarihlerde iç dinamikler harekete geçse bile dış dinamikler açısından yalnız kaldı ve ezildi. Şimdi Ortadoğu’daki son gelişmeler Kürdistan kurtuluşu ve özgürlüğü için dış dinamikleri uygun hale getirmiştir. Kürdistan federasyonu ve Rojava Kürdistan’ında buna açıkça tanık olduk.

Kürdistan federasyonu yarı-devlet niteliğindedir ve devletleşmeye doğru gidiyor. Bu konuda iç ve dış dinamiklerin birleşmesi güçleniyor.

Rojava Kürdistan’ı çok olumsuz müdahaleler olmasa statü yolunda ilerlemektedir. Bir nevi federasyon sitemini yakalayabilir. Kürdistan federasyonu ve içerde yaptıkları anlaşmalara bağlı kalınırsa kazanmaları büyük olasılıktır. Kanton sistemi boştur ve oyalamadır ve aşılmakla yüzyüze gelecektir.

Kürdistan federasyonunu bağımsızlık yolunda teşvik ederken, Rojava, Doğu Kürdistan uluslarası alanda meşru görülen bütün direniş yöntemlerini örgütleyebilir, onları birlik ve mücadeleyi geliştirmesi yönünde desteklemeliyiz.

İlk defa uluslararası ve bölge koşulları Kürdistan’ın lehinedir. Kürdistan’ın dostları artmaktadır. İç dinamiklerin harekete geçmesi, örgütlenmesi, birleşmesi ve mücadelesi ön plana çıkmıştır. Koalisyon güçleri ve Batı vb ülke ve devletlerin destekleri kazanılacak düzeye gelmiştir.

Bölgede Kürdistanın bağımsızlığı, birliği ve özgürlüğü için en tehlikeli güç TC ve İran’dır. Diğer sömürgeci güçler zor durumdadır.

2- Kürdistan’da çözüm:

Kürdistan federasyonu bağımsızlık çözümünü geliştirmekle yüzyüzedir. Kürdistan topraklarının önemli bölümü kazanılmıştır, geri kalanı işgalden kurtarmak ve Şengal’in bir statü ile Kürdistan’a bağlanması güncel çözümlenmesi gereken sorunlardır. Doğu Kürdistan İran rejimine karşı silahlı mücadeleyi başlatmakla yüzyüzedir(diğer mücadele yöntemleri ile birlikte). Rojava Kürdistan ve Kürdistan federasyonu silahlanacak ve meşru savunmasını güçlendirmelidir.

Kuzey Kürdistan’da “çözüm süreci” ve barış denilen şey egemenlerin barışı ve çözümüdür. Hile ve oyundur. Bu oyunla Kürdistan Kurtuluş mücadelesi tasfiye edildi.

Bağımsızlık, federsyon ve özerk Kürdistan’dan vazgeçildi. KCK’yi Türkiye ye entegre etmek ve asimile etmek, tümden tasfiye etme planı yürürlüktedir. “Çözüm” denilen şey KCK’nin silahsızlandırılmasıdır. PKK aslında amaç ve direniş olarak tasfiye edildi. KCK devrededir. Öyle ki KCK ve İmralı artık bazı Türk devlet tezlerini savunmakta ve uygulamaktadır.

Kuzey Kürdistan bu kırılma ve iğdiş edilmeye rağmen epey bir potansiyele sahiptir.

“Çözüm” hilesi iyice anlaşıldığında veya KCK sözünü ettiği ve söylemiyle dile getirdiği “kuzeyde silahlı mücadele miadını doldurdu” stratejik duruşuyla aslında kurtuluş için silahlı mücadeleyi yozlaştırmış ve anlamsızlaştırmıştır. Uzatmaları oynamaktan öteye geçmiyorlar.

Öte yandan KCK dışında kalan Kürdistani muhalefetin küçümsenmeyecek bir bölümü bu sahte “barış ve çözüm” oyununa alet oldu. Barış ve çözüm denilen şey KCK’ yi bitirmek ve silahsızlandırmaktır. TC ve AKP’ ye dolaylı destek sundukları için KCK dışında kalan ve muhalif olan epey bölüm inandırıcılığını yitirmektedir.

Gerilla ve kır mücadelesi tekniğin geldiği düzey ve kırsal alanın önemli oranda boşaltılması ile bu tür savaş başarıya ulaşamaz. Farklı direniş yöntemlerinin denenmesi elzemdir.

Bağımsız, demokratik ve birleşik bir Kürdistan amacı ve ütopyası korunmalı ve geliştirilmelidir. Bağımsızlık ve ayrılma hakkı savunulmalıdır. Buraya varmak için elde edilecek kazanımlar da önemlidir. Reel politika Özerk Kürdistan, federal vb yönetim ve statü biçimlerini gündemleştirebilir. Gelişmelere göre yol ve yöntem izleneceği açıktır.

Kuzeyde bir süre kitle kırılganlık yaşayabilir. Geçici durumlardır. Yeni dalgaların gelişmesi kaçınılmazdır.

3- Sahte çözüm gündemlerine takılmayalım veya salt bunun eleştirisi üzerine politika yapılmaz.

Bölgenin dizayn edilmesi kaçınılmaz olarak Türkiye’nin dizayn edilmesidir. Yemen’deki savaş Arap ve Farsları karşı karşıya getirdi. Türkiye’nin bölgede en ciddi rakibi İran’dır.Geçmişte Türkiye’ nin çok ucuz tarzda elde ettiği ekonomik başarılar ve ticaret alanı daralmıştır.

Bölgede sular durulmaz. İŞİD ile sömürgeciler Kürtlere karşı savaş geliştirdi ve Kürtlerin İŞİD’ i yenmesiyle TC de ciddi darbe aldı. Suriye’ye TC ‘yi eski düşündüklerini yapamaz, bölge dizayn edilirken sıranın Türkiye’ye geleceği veya İran’da sarsıntıların yaşanması olasılık dahilindedir. AKP’ nin ABD ve AB kredisi aslında bitmiştir. Türkiye ve İran ne kadar “güçlü” görünseler de her an topun ağzına düşebilirler. Bu tür durumlara karşı şimdiden hazırlıklı olmak iyi olur.

4-Kuzey Kürdistan’da farklı görüş ve politikaların örgütlenmesi doğaldır. Toplumda her renk vardır. Kendine yer açmak ister. Ama bütün bunların ortak paydası Kürdistani olmalıdır. Kürdistan için statü istemelidir.

Ulusal birlik Kürdistani statü üzerinden sağlanır. Bu konuda ciddi olan Kürdistani güçler yanyana gelip ortak bir mücadele platformu oluşturabilirler. ideolojik tartışmaları öne çıkarmak geçmişin bir hastalığıdır. Bu hastalıktan kurtulmak önemlidir. Ortak kazanma ruhu gelişmeli ve “sen de kazan ben de kazanayım” denilmelidir.

Kürdistani partiler olmalıdır. HDP Türkiye partisi ve Türkiyelileşmek istiyor. Hiçbir sömürge ve ezilen ulusta bunu bulamazsın. Türkiye’de gerçek anlamda sosyal-demokrat, demokrat ve sosyalist partiler olursa ve Kürdistan’a statü verilmesi için açık mücadele yürütüyorsa ittifaklar geliştirilebilir. Türkiye partisi olmak yeni bir “Türk partisi” kurmak gibi bir şeydir.

PKK eskiden hiç değilse Kürdistani güçlerle ittifak yapmayı düşürdü, şimdi bu terkedilmiştir. O zaman Kürdistani güçler ittifaka gelmiyorsa KCK dışında birlik arayışı içinde olmalıdır. Kürdistani ittifaka gelmeyip seçim ittifakı yapmak oy toplama kendisini hep önde tutma mantığıdır.

5-Gandi gibi düreniş ve mücadele ruhu gereklidir. Kuzeyde meşru olan her türlü mücadeleye açık olmak önemlidir.Peşinen salt barış veya salt savaş mantığı yanlıştır. Serhildanlar ve direnişçi kitle hareketleri, sivil ittiatsizlik vb direniş yöntemleri gelişebilir-geliştirilebilir.

Kitlenin ayakta olmadığı ve sömürgecilerin huzurunun bozulmadı yerde başarıya ulaşmak mümkün değildir. Seçimler ve sadece örgütlenmeler ile yetinmek, barış dilemekle de Kürdistan ve toplumu özgürlüğüne kavuşamaz. Örneğin savaş veya meşru savunma ve direnişe sömürgeci güçler seni mecbur bırakabilir. Buna bile açık olmayan yapılanmalar zararlı çıkarlar.

Halkın çoğunluğunun ayakta olduğu bir yerde hiç bir sömürgeci güç varlığını sürdüremez.

Örneğin bütün şehirler ve metropolerde kitlelerin çoğunlunun katıldığı “anadilimizi istiyoruz” gösterileri olursa bu Kürdistan sorununun çözümünü yaklaştırır. Benzer örnekler çağaltılabilir. Sloganlar ise herkesin talebini karşılayacak şekilde olursa bazı birlikler bu tür sivil itaatsizlik ve meşru gösteriler üzerinde şekillenebilir.

Bu gün Kürdistan federasyonu, Rojava Kürdistan silahlı olarakta kendilerini savunuyorlar. Doğu Kürdistan için de bu geçerlidir. Türkiye öyle karışabilirki meşru savunmaya ihtiyaç duyabilirsin. Teorik olarak BM ve uluslarası hukukun vb bütün sömürge ve ezilen halklar için onayladığı her türlü meşru direniş hakkı bizim içinde geçerlidir.

Siyasetçilerimiz birer Gandi gibi davranmalıdır. Halka güven böyle verilebilir. Doğruları tek başına söylemek para etmeyebilir. Tarihimize de bakarsak Kürdistan mücadelesi çoğu zamanlar tepeden vurulmuştur. Bu gün Kuzey Kürdistan mücadelesi tepeden vurulmuştur.

Salt KCK veya PKK’ye muhaliflikle de bir yere varılamaz. KCK’ nin bu gün geldiği düzey elbette ki eleştiriye tabi tutulur, politikaları deşifre edilir. Ama sanki sadece bunu eleştirdin mi örgütlenirsin ve mücadele geliştirirsin mantığı ve politikası yanlıştır, bununla yetinenler iflas etmiştir. Asıl sömürgeciliğe karşı örgütlenme, mücadele ve direniş kazandırır.

Hepinizi selamlıyor, saygı ve sevgiler sunuyorum.

Dursun Ali Küçük


* Yazarımız sayın Dursun Ali Küçük'ün bu görüşleri alayekiti.com sitesinde yayınlandı.
Bu makale toplam: 5428 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:14:17:59
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Yazarın Önceki Yazıları

İntihar ve Yaşam Çizgisinde 'NÇ Olayı' Kürtler; 'Evet'- 'Hayır' ve 'Boykot' için neden birbirinize giriyorsunuz? Sanki Kürt Anayasasını tartışıyorlar... Bağımsızlık Bildirgesi HDP’yi kapatma; 'Şiddet ve Şefkat' -1 PKK ve KDP; Kardeş Kavgalarının Derin Travmaları!... Karlov suikastının düşündürdükleri Kürdistan Federasyonunda Bağımsızlık Düğümü Rojava Nasıl Kurtulur ve Geleceği Nedir? Sevgili Müslüman Kürt Kardeşlerim! “Ölünüzü Dirinizi İstemiyoruz”!... Başkan M. Barzani’nin Açıklaması ve Bakur, Başur, Rojava’da Son Gelişmeler! KCK Lideri Öcalan’ın Projeleri Çöktü mü? Evet direnelim ama Kürdistani bir siyaset ile… Bu kaçıncı: Türk Askerleri Tarafından infaz edilen İki Kadın Gerilla Doktor Süleyman (Sait Çürükkaya) için Nöbetteyiz! Hepimiz Kürdistan’layız, Musul’layız! Suriye ve Rojava Kürdistan’ındaki Siyasi Denklemler ve Türk İşgali!.. Kürdistan Devletler Sistemi İçinde Nasıl Yer Alacak? 'Rojava’yı kaldıralım ve Qamışlo Kürt şehri değildir'e Cevap TC İç İktidar Savaşında Dik Duran Kürtler Kazanacak!... Darbe kötü, Türk–İslam sentezcisi AKP mi iyi? Kürtleri Bekleyen Tehlikeler!... Kerkük’ü Kaça Satalım? Kürdistan Aydın İnisiyatifi Brüksel’de Bağımsızlık dedi Kürt Milliyetçiliğini asalım mı? Tertele Dersimi-Roza Şaye Kürdistan’da devam ediyor Aydın çalışmasına genel bir bakış KCK-PKK’nin müzmin ‘muhalifleri’! Korkunç Plan! Kuzey Kürdleri Kurban mı Ediliyor? Batı Kürdistan federasyonu: Düşman ve dost aynalardan görünenler Aydınlar Kürdistan’a bağlıdır… KCK; Ne savaşı savaş ne de barışı barış Ankara saldırısını 'YPG yapmıştır'! Azez ve Cerablus IŞİD'in elindedir.TC IŞİD, IŞİD TC için savaşıyor! Akdeniz’in sıcaklığı ve Kürdistan’ın yükselişi! Kuzeyin kaderi Rojava ve Güney Kürdistan’da belirlenecek! Düşmanları ile barışık, Kürtlere 'düşman' örgütler... PKK bağımsız Kürdistan amacına döner mi? Ters ilişkiler, ters partiler ve ters cepheler Ön kapı yasak, arka kapıdan girin! Yeni konsepte karşı inadına Kürdistan! 'Hendek'e düşmek mi, hendek atlamak mı? KDP, KCK, YNK, Goran, PYD, Kürdistani partiler ne yapıyorsunuz? Devletsizlik çı halo daye? Suçlu ayağa kalk: KCK ve Şengal Kurtuluyor Türkiye'de Türk miliyetçiliği - Kürdistan'da Kürtlerin kimliği kazandı Kürt devleti yakın ve seçim İktidar sancısı ve Kürdistan ağrısı ölümcüldür Kürtler ulusal bilincin neresinde Savaş tekrar, amaçsız ve “Özyönetim” iktidarsızsa ne olur? Kürtlere ve HDP’ye saldırıların derinliği! Kürdistan Federasyonuna Başkan Aranıyor!... Kürtler Birbirine Taviz Vermez!... Rojava'ya dikkat, Kuzeyde gerginlik tırmanıyor! Suruç gençlik katliamı, Kürdistan'a karşı katliam girişimidir Hizbullah vur vur, PKK'ye vur! HDP Amed Mitingine yapılan bombalı saldırının düşündürdükleri! Dersim soykırımını ANMA günü (4 Mayıs 1938) Kürdistan’da KCK kötü, diğer Kürt muhalefeti iyi mi? Ermeni soykırımını tanımak için kaç soykırım daha lazım? Türkiye’ye 'Türk türü' şeriat geliyor! İran; Kürdistan için büyük tehlikedir!... KCK Silahlı Mücadeleyi Terkediyor mu? AKP çözmüyor; çözüyor Bağımsızlık istiyorsan buna göre oynayacaksın! TC, Kürdistan ve Kürtleri silahsızlandırmak istiyor! Kürdistan Başkanı bir Ağa ve Amerikan uşaklarının bağımsızlık çıkışı(!...) Kuzey ve Güney Kürdistan (PKK-KCK ve KDP) Sakine-Fidan ve Leyla’nın Hesabını Doğru Sormak Farklılıkları ve Renkleri Tanımak 19. ve 20. Yüzyılın Siyaset Anlayışıdır. Ezidilerin kurtuluşu Kürdistan’ın kurtuluşudur Kürdistan TC lokomotifine vagon mu? Çözüm Sürecini yüzdük Kuyruğa Geldik PKK’limisin? Kürdistan’da kritik aşama:ya geçeriz ya kalırız Kürdistan’ın birliği için önemli 6 konu Türk-Arap ve Farslar; Kürtleri hep yalnız görmek isterler Dünyanın kapıları Kürdistan ve Kürtlere açılıyor TC’nin imdadına koşmak bize mi kalmış? Sahi Ergenekon gitmiş miydi? Yeşil Ergenekon geldi Ortadoğu savaşı Kürtler üzerinden yürütülüyor Şengal kurtarılacak, Kobane düşmemeli Kürt ve Arap Savaşı -1- Musul Düşürülmeli!. Kürdistan’a bağımsızlık ANI gelmiştir Güney Kürdistan 3. Kurtuluşu yaşıyor Birlik neyimize! HDP Eleştirisi-3 HDP: Kürdistan için ihtiyaç değildir(2) HDP:ABD üsleri Türkiye’den kalksın, Türk ordusu Kürdistan’da kalsın Oy dumanlı seçimler!... Türk toplumu suçludur, soykırımcıdır Türkler Kürdistan’ı tanıyor: bu kadarı da olur mu? TC’den davacıyım!... Kürdistan "çöp sepeti" midir? Ve Bildirici’ye tehdit! İktidar kavgasında birini desteklemek sömürgeciliği onaylamaktır(3) Türkiye’nin siyasal İslamını tanımak istiyorsanız Kürdistan ve Suriye’ye bakınız (2) Siyasi İslam'ın Savaşları(1) Sakine, Sen Daha Çok Konuşulacaksın!.. Beşikçi’ye “Kürt düşmanı” diyen Türk dostu Bakan görür; bakıpta görmeyen kördür Gülen-Erdoğan ve Kürdistan KDP-PYD-KCK: Anlaşmak her koşulda iyidir İskoçya bağımsızlık referandumuna gidiyor Kürdistan Federasyonu ve Rojava Kürdistan'ı bizim
x