Dursun Ali Küçük: Kürdistan Başkanı bir Ağa ve Amerikan uşaklarının bağımsızlık çıkışı(!...)

Kürdistan Başkanı bir Ağa ve Amerikan uşaklarının bağımsızlık çıkışı(!...)

Size soruyorum? Sahi siz ne istiyordunuz? İkide bir Barzani ve Güney Amerikancıdır, işbirlikçidir, ihanetçidir gibisinden küçüsemeye ve kötülemeye ne gerek var? Eğer bu işbirlikçilik ve ihanet vb ise Türkiyelileşmek, Iraklılaşmak, İranlılaşmak vb sömürgeciliğe ajanlık yapmak olmaz mı? Veya şöyle soralım Türkiyelileşmek en iyi işbirlikçilik değil mi?

Dursun Ali Küçük

06.02.2015, Cum | 20:11

Kürdistan Başkanı bir Ağa ve Amerikan uşaklarının bağımsızlık çıkışı(!...)
Makaleyi Paylaş
I- Kürdistan’ın doğal hakkından vazgeçmek:

Biz, PKK olarak ortaya çıktığımızda Kürdistan’ın kendi kaderini tayin hakkı üzerinde ısrarla duruyorduk. Bağımsız devlet kurmayı doğal hakkımız olarak savunuyorduk.

1970’lerdeki bütün Kürdistani hareketler aşağı yukarı bu konu üzerinde ısrarla duruyordu.

Şimdi ise bir erozyona uğrama söz konusudur. Öncellikle bu konudaki ciddi erozyon ve yozlaşma TC’nin uniterliğine katılma adı altında yapılıyor. Burda görünürde devlet kötüleniyor.

Aslında küçümsenen Kürdistan’ın demokratikleşmesi ve devletleşmesidir. TC ise Misak-ı Milli ile ödüllendiriliyor. Kemalistler, İttihatçılar, İslamcısından solcusuna kadar hepsi Musul ve Kerkük dahil TC’ye katılmasını savunuyordu.

Misak-ı Milli yani TC devletinin büyütülmesi savunulurken Kürdistan devleti tu kaka ediliyor.

Bu tamı tamına Türkçü ve sömürgeci bir görüştür. KCK’nin bunu benimsemesi Türkiyecilik ve Türk milliyetçiliği hemde yayılmacı ve sömürgeci Türk milliyetçiliğidir.

Soruyorum?

“Bu dünyadaki bütün devletler ulus-devlet midir?
Eğer hepsi ulus-devlet ise hiç birinde yaşamayı kabul etmemeliyiz. Kökten devlete karşı bir tavır almalıyız.
Bu durumda Kürdistan devletine karşı çıkarken TC, İran, Suriye ve Irak devleti ile birlikte veya onların hükümranlığı altında yaşamak tam bir işbirlikçiliktir.
Demokratik Kürdistan devletine hayır, Demokratik-sömürgeci-işgalci Türkiye, İran, Suriye, Irak devletine “evet” demek tam entegre olmaktır. Sömürgeci ulus milliyetçiliğine katılmaktır.
Eğer dünyadaki bütün devletler ulus-devlet değil ise biz ulus-devlet yani tekçi olmayanı tercih edelim. Bana göre çok kültürlü demokratik toplumlarda var. Kürdistan devleti, çok kültürlü, çok dilli, çok inançlı, çok çeşitli renklerden oluşmalıdır.
İlahide bizi ulus-devlet cenderesine sıkıştırmaya ne gerek var?
TC şimdi ulus-devlettir, ben bununla yaşamak istemiyorum.
TC’nin ulus-devleti ile yaşamayı kabul edip, Bağımsız Kürdistan’a tavır almak asimilasyoncu politikayı onaylamaktır.”(Facebook sayfamdaki bir yorumum).Söylemek istediğim ulus-devlet dışında iktidar ve devletler vardır.

O halde neden Kürdistan’ın bağımsızlaşması ve devletleşmesine tavır alıyorsunuz?

Kürdistan Federasyonunu boşa çıkarmak için bu kadar çaba neden yürütüyorsunuz?*Kürdistan Federasyonu Amerikancıymış ve uşağıymış!..

Bütün yeni kurulan devletler ve son olarak Rusya ile bağlarını koparmak isteyen Ukrayna ABD ve AB’ye yanaşıyor. 1990’lardan bu yana kurulan bütün devletler bunların desteğini ve onayını aldı.

Soruyorum sizlere; bunların hepsini tanımadınız mı?

O zaman Kürdistan Federasyonunun devletleşmesini niye tanımıyor ve desteklemiyor ve teşvik etmiyorsunuz?

Türk milliyetçi solcuları, Kürdistan Federasyonunun ABD ve AB tarafından desteklenmesini Amerikancılık ve Amerikan uşakları olarak değerlendiriyor.

Mustafa Kemal İngiliz yanlısıydı ve hepsi Türk ulusal mücadelesinin yanında yer alıyor ve övüyor.

Türk İslamcıları da aynısını yapıyor. Kendileri ABD yanındadır ama Kürtlerin ABD ile ilişkilerini tehlikeli buluyorlar.

Türk sömürgecileri de Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi her parçada dış destek ararken bunu “ajanlık, vatanı satmak, uşaklık” vb olarak değerlendiriyor.

*****


II- Ulusal Kurtuluş Mücadelesini gözden düşürüp ve bastırmak

TC, Güneyde Kürdistan Federasyona giderken bu durumu “ağaların ve aşiret reisleri devlet ve yönetim kuramaz, kendi kendini yönetemez” diye açıklayıp aşağılamak isterken, asıl amaçları da kurulan federasyona son vermek olduğunu hepimiz gördük ve yaşadık.

İŞİD patronu TC ve Arap sömürgeciliği Kürdistani güçlere Kürdistan federasyonu ve Rojava Kürdistan’ında saldırırken, İŞİD ve benzerlerini aktif devreye koyarken Kürdistan federasyonunun ABD ve Batı ile ilişkilerinin ileri bir noktaya taşınmasında ve Rojava Kürdistan’ına koalisyonun desteğine hepsi rahatsız oldular.

Türk solcu sömürgeci takımı da İslamcıların korosuna farklı bir biçimde katıldı.

TC sömürgeciliğinin Kürdistan’ın dış desteklerden yoksun kalmasını ve bunun için yıllardır çalıştığını yadırgamıyoruz. Ümmet ve enternasyonalizm (siz bunu Türk milliyetçiliği olarak okuyunuz) İslamcı ve solcuların önemli bir bölümünün farklı biçimde devletlerinin korosuna katılmasını da yadırgamıyoruz.

Ama Kürdistan için çalıştığını söyleyip Kürdistan federasyonunu Amerikancılık, ağacılık ve aşiretçilikle suçlayanlarda sömürgeciliğin korosuna ne yazık ki Kürdistan’ı çıkış yaparak katılıyorlar.

*****


III- Bir not daha düşeyim:

Birinci dünya savaşında Kürtlerin çoğu “birlikçiydi” ve “gavur”a karşı TC’nin yanında yer aldılar. Üstelik bu Kürtlerin önemli bir bölümü Musul ve Kerkük’ün TC’ye kalmasından yanaydı. Yusuf Ziya, Hasan Hayri ve o zaman TBMM’inde bulunanların tavırları bu şekildeydi. Hepsi Kürdistani hakları geri plana itip TC’nin zaferi için çalışmalarına rağmen sonradan önemli bölümü idamlara gönderildi. Fırsatları TC’ye çalışarak kaçırmışlardı.

İslamcılık şemsiyesine Kürtler kandılar. Ümmetten Kürtlere idam çıktı. İnkar ve yasak çıktı.

Kemalist sömürgecilik Kürdistan’ı yeniden işgal edip sömürgeleştirirken Kürt ağa ve beylerini tasfiye ediyorum, Kürtleri ağalıktan kurtarıyorum yalanına sarıldı.

O zamanın Türk sosyalistleri ve Komünist enternasyonal vb hepsi bu koroya katıldı.

*****


IV- Şimdi farklı bir aşamadayız.

Kürtler tarihinin en parlak dönemlerinden birini yakalamış bulunuyor. Peşmerge ve YPG-Gerilla cephelerde İŞİD ve benzerlerini yenilgiye uğratıyor. Kobanê’den Kerkük’e kadar alanların çoğu neredeyse kurtarılmış bulunuyor. Gerisi de kurtarılacak. Koalisyon güçlerinin çeşitli düzeylerde destekleri ve onayları sağlanmış bulunuyor.

Bizimkilerin bazıları ne yapıyor?

Habire devletleşme ve bağımsızlık yolunda adım atmak isteyen Kürdistan federasyonunu aşağılıyor. Hala ilkel- milliyetçilik, ağa, bey, aşiret yaftası vurup sömürgeci mantık gibi aşağılıyor.

Gerekçeleride “biz küçük devlet istemiyoruz”, “ikinci israil istemiyoruz” vb oluşuyor. Devletleşmenin gelip kapıya dayandığı bir süreçte Irak için bile ayrı ayrı kantonları kurdurup bölmek ve parçalamak ve tabi sonradan kurulacaksa demokratik Irak’a katmak istiyorlar.

Tıpkı birinci Dünya Savaşındaki “birlikçi” “gavura karşı birleşelim” sloganı gibi “hakların birleşmesine” sarılmış gibiler.

Neymiş efendim Barzani ağaymış... Petrolü yiyorlar... Aşiretler yönetiyor... Ben Barzani’ci değilim ama böyle diyenlerin Barzani kadar taş düşsün kafalarına... Belki kendilerine gelirler.

Birincisi Kürdistan federasyonu Barzani’lerden oluşmuyor. Etkili olan KDP olsa bile farklı partiler ve güçlerde bu konfederasyonda yer alıyor ve hepsi bağımsızlık ve devletleşmeyi savunuyor. Güneyin ulusal kurtuluş mücadelesi ortak kesimlere ağırlıklı dayanıyor. Burjuvalaşmak isteyenlere dayanıyor. Son 20-30 yılda kurulan devletlerin sistem olarak karakteri aşağı yukarı böyleydi.Diğer yerler bağımsızlaşıp devlet olunca tanınıyor ve ilişkiler kuruluyor. Ortadoğu ve Yakındoğu’da Kürtler söz konusu olunca TC, İran, Irak, Suriye karşı çıkıyor. Arap, Fars ve Türkler karşı çıkıyor. Sağı, solu ve İslamcısıyla (genel çoğunluk) hemen kötülemeye başlıyor.

Aynı argümanlara Kürtler içinde bazılarının katılması bu egemen zihniyet ve politika ve ideolojiden kaynağını alıyor.

Şimdilik Ortadoğu da sosyalizm gündemde değildir. Böyle bir devrim havasıda bulunmuyor. Kürdistan demokratik, özgür ve bağımsız yapılabilir. Ha ayrıca mümkün olduğu kadar paylaşımcı politikalar devreye konulabilir ve savunulabilir.

*****


V- KÜRDİSTAN’DAKİLERİ GÖRMÜYORSUNUZ VEYA GÖRMEK İSTEMİYORSUNUZ

*Kürdistan federasyonunun anayasası federal bir anayasadır. Katı merkeziyetçi değildir.

*Güneyde partiler arasında stratejik anlaşma var. Hemen hepsi bağımsızlık ve devletleşmeyi savunuyor ve bunun için mücadele ediyor

*Kürt dili, kültürü, eğitimi her düzeyde gelişme imkanlarını yakalamıştır.

*Çok kültürlülük esas alınıyor. Kürtçe resmi dil olması yanında nüfusun Yüzde 20 olduğu bütün yerlerde Asuri, Ermenice, Arapça, Türkmence de resmi dildir.

*Kürdistan federasyonu inançların serbest yaşayabileceği bir yer haline geliyor. Hristiyanlık, Ezidilik, Kakailik vb gelişme imkanlarını buluyor veya kendilerini ifade edebiliyor.

*Kürdistan ordusunun kuruluşuna gidiliyor. Devletleşmenin önemli temellerinden biridir.

*Kürdistan maliyesi ve parası bulunuyor.

*Yer altı ve yer üstü ve özellikle petrol ve gazda dünyanın sayılı ülkeleri içinde yer alıyor. Kerkük petrolleri ve Musul petrolünün küçümsenmeyecek bir bölümü Kürdistan federasyonunun eline geçti.

*Topraklarının çoğunu özgürleştirdiler.

*İktidarı, hükümeti ve bürokrasisi vb vb var

*Her görüş ve politikadan partiler var.

*Dahada sayabilirim. Yarı-devlet statüsünü yakalamış bulunuyor. Irak birliği artık zor görünüyor. Yeniden sanırım kimse yapıştıramaz.

Kürdistan bağımsızlaşır ve devletleşir ve uluslararası tanınmayı sağlarsa kısa sürede kendisini toparlayacak potansiyele sahiptir.

Bunların yeni bir zihniyetle değiştirilmeye, toparlamaya ve düzeltmeye, düzenlemeye, ekonomiyi derli toplu hale getirip Kürdistan’ın hizmetine sokmaya ihtiyaç vardır. Demokratikleştirmeye ihtiyaç vardır. Özgürlükleri ilerletmeye ihtiyaç vardır.

Size soruyorum? Sahi siz ne istiyordunuz?

İkide bir Barzani ve Güney Amerikancıdır, işbirlikçidir, ihanetçidir gibisinden küçümsemeye ve kötülemeye ne gerek vardır?

Eğer bu işbirlikçilik ve ihanet vb ise Türkiyelileşmek, Iraklılaşmak, İranlılaşmak vb sömürgeciliğe ajanlık yapmak olmaz mı?

Veya şöyle soralım Türkiyelileşmek en iyi işbirlikçilik değil mi?

*****


Küresel sistemde yaşıyoruz. Dünya küçüldü. Ekonomik sistemler içe içe geçmiştir. Kürdistan mücadelesi dünyadaki küresel egemen tekelleri kaldıramaz ve kaldıracak gücüde yoktur. İşbirliği kaçınılmazdır.

Kürdistan bunca badire vb içinde kuracağı işbirliğinin zaafları kaçınılmaz olacaktır. Hatta bazı konularda “işbirlikçi” denilecek noktalara bile varabilir. Buna karşı mücadele vermek şarttır.

Sen küçük, yırtık ve dökülmüş olanı yeniden inşa ile karşı karşıyasın. Üstelik etrafındaki devletler seni boğmaya çalışır. Bütün bu açmazları ve zaafları göreceksin. Gerektiğinde daha iyisini kurmak için önemli tavizler vermek zorunda kalabilirsin.

Bütün bunlardan kaçıp kötüler ve olumlu olanı geliştirmek için teşfik etmezsen tipik sömürgeci mantık veya sömürge psikolojisi gibi hareket edersin. Kendini hep farkında olmadan aşağılarsın.

Gerektiğinde en kötü Kürdistani yönetimi sömürgeciliğe tercih edeceksin. En kötü ekonomik gidişatı sömürgeci ekonomiye yeğlersin. Belki bunları tercih ettiğinden değil, hani an gelir mecbur kalabilirsin.

Ama Kürdistanlılar birbirlerini buna mahkum ederlerse bu suçtur. Kürdistani bir suçtur. Bilerek veya isteyerek kendinden olanı aşağılarken sömürgeciye ait olanı tercih etmeye götürür.

Örneğin Kobanê’nin yıkılmış ve harabeye çevrilmiş halini PYD’ye karşı kullanan bir Kürt ancak vicdansız olabilir. Bunu ancak RTE söyledi, sömürgecidir ve düşmandır, Kobanê’yi harabeye çevirir ve döner sana karşı kullanır.

Sahte gündemleri öne çıkarmayalım. Gündemleri Kürdistan’ın kurtuluşu, bağımsızlaşması, kendini yönetmesi, her konuda kendi kaderini eline alması üzerine kuralım.

Kobanê’den Kerkük’e kadar süren savaşın ve savaşan güçlerin kazanımlarını siyasi ve ulusal kazançlara dönüştürmek için çalışalım. Bunun siyasal ve ulusal birliğini oluşturalım...[email protected]
Dursun Ali Küçük-6.2.2015


Bu makale toplam: 15495 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:00:42:37
2 Yorum
Nerina Azad

Yazarın Önceki Yazıları

İntihar ve Yaşam Çizgisinde 'NÇ Olayı' Kürtler; 'Evet'- 'Hayır' ve 'Boykot' için neden birbirinize giriyorsunuz? Sanki Kürt Anayasasını tartışıyorlar... Bağımsızlık Bildirgesi HDP’yi kapatma; 'Şiddet ve Şefkat' -1 PKK ve KDP; Kardeş Kavgalarının Derin Travmaları!... Karlov suikastının düşündürdükleri Kürdistan Federasyonunda Bağımsızlık Düğümü Rojava Nasıl Kurtulur ve Geleceği Nedir? Sevgili Müslüman Kürt Kardeşlerim! “Ölünüzü Dirinizi İstemiyoruz”!... Başkan M. Barzani’nin Açıklaması ve Bakur, Başur, Rojava’da Son Gelişmeler! KCK Lideri Öcalan’ın Projeleri Çöktü mü? Evet direnelim ama Kürdistani bir siyaset ile… Bu kaçıncı: Türk Askerleri Tarafından infaz edilen İki Kadın Gerilla Doktor Süleyman (Sait Çürükkaya) için Nöbetteyiz! Hepimiz Kürdistan’layız, Musul’layız! Suriye ve Rojava Kürdistan’ındaki Siyasi Denklemler ve Türk İşgali!.. Kürdistan Devletler Sistemi İçinde Nasıl Yer Alacak? 'Rojava’yı kaldıralım ve Qamışlo Kürt şehri değildir'e Cevap TC İç İktidar Savaşında Dik Duran Kürtler Kazanacak!... Darbe kötü, Türk–İslam sentezcisi AKP mi iyi? Kürtleri Bekleyen Tehlikeler!... Kerkük’ü Kaça Satalım? Kürdistan Aydın İnisiyatifi Brüksel’de Bağımsızlık dedi Kürt Milliyetçiliğini asalım mı? Tertele Dersimi-Roza Şaye Kürdistan’da devam ediyor Aydın çalışmasına genel bir bakış KCK-PKK’nin müzmin ‘muhalifleri’! Korkunç Plan! Kuzey Kürdleri Kurban mı Ediliyor? Batı Kürdistan federasyonu: Düşman ve dost aynalardan görünenler Aydınlar Kürdistan’a bağlıdır… KCK; Ne savaşı savaş ne de barışı barış Ankara saldırısını 'YPG yapmıştır'! Azez ve Cerablus IŞİD'in elindedir.TC IŞİD, IŞİD TC için savaşıyor! Akdeniz’in sıcaklığı ve Kürdistan’ın yükselişi! Kuzeyin kaderi Rojava ve Güney Kürdistan’da belirlenecek! Düşmanları ile barışık, Kürtlere 'düşman' örgütler... PKK bağımsız Kürdistan amacına döner mi? Ters ilişkiler, ters partiler ve ters cepheler Ön kapı yasak, arka kapıdan girin! Yeni konsepte karşı inadına Kürdistan! 'Hendek'e düşmek mi, hendek atlamak mı? KDP, KCK, YNK, Goran, PYD, Kürdistani partiler ne yapıyorsunuz? Devletsizlik çı halo daye? Suçlu ayağa kalk: KCK ve Şengal Kurtuluyor Türkiye'de Türk miliyetçiliği - Kürdistan'da Kürtlerin kimliği kazandı Kürt devleti yakın ve seçim İktidar sancısı ve Kürdistan ağrısı ölümcüldür Kürtler ulusal bilincin neresinde Savaş tekrar, amaçsız ve “Özyönetim” iktidarsızsa ne olur? Kürtlere ve HDP’ye saldırıların derinliği! Kürdistan Federasyonuna Başkan Aranıyor!... Kürtler Birbirine Taviz Vermez!... Rojava'ya dikkat, Kuzeyde gerginlik tırmanıyor! Suruç gençlik katliamı, Kürdistan'a karşı katliam girişimidir Hizbullah vur vur, PKK'ye vur! HDP Amed Mitingine yapılan bombalı saldırının düşündürdükleri! Dersim soykırımını ANMA günü (4 Mayıs 1938) Kürdistan’da KCK kötü, diğer Kürt muhalefeti iyi mi? Ermeni soykırımını tanımak için kaç soykırım daha lazım? Kürdistan için kısa notlar Türkiye’ye 'Türk türü' şeriat geliyor! İran; Kürdistan için büyük tehlikedir!... KCK Silahlı Mücadeleyi Terkediyor mu? AKP çözmüyor; çözüyor Bağımsızlık istiyorsan buna göre oynayacaksın! TC, Kürdistan ve Kürtleri silahsızlandırmak istiyor! Kuzey ve Güney Kürdistan (PKK-KCK ve KDP) Sakine-Fidan ve Leyla’nın Hesabını Doğru Sormak Farklılıkları ve Renkleri Tanımak 19. ve 20. Yüzyılın Siyaset Anlayışıdır. Ezidilerin kurtuluşu Kürdistan’ın kurtuluşudur Kürdistan TC lokomotifine vagon mu? Çözüm Sürecini yüzdük Kuyruğa Geldik PKK’limisin? Kürdistan’da kritik aşama:ya geçeriz ya kalırız Kürdistan’ın birliği için önemli 6 konu Türk-Arap ve Farslar; Kürtleri hep yalnız görmek isterler Dünyanın kapıları Kürdistan ve Kürtlere açılıyor TC’nin imdadına koşmak bize mi kalmış? Sahi Ergenekon gitmiş miydi? Yeşil Ergenekon geldi Ortadoğu savaşı Kürtler üzerinden yürütülüyor Şengal kurtarılacak, Kobane düşmemeli Kürt ve Arap Savaşı -1- Musul Düşürülmeli!. Kürdistan’a bağımsızlık ANI gelmiştir Güney Kürdistan 3. Kurtuluşu yaşıyor Birlik neyimize! HDP Eleştirisi-3 HDP: Kürdistan için ihtiyaç değildir(2) HDP:ABD üsleri Türkiye’den kalksın, Türk ordusu Kürdistan’da kalsın Oy dumanlı seçimler!... Türk toplumu suçludur, soykırımcıdır Türkler Kürdistan’ı tanıyor: bu kadarı da olur mu? TC’den davacıyım!... Kürdistan "çöp sepeti" midir? Ve Bildirici’ye tehdit! İktidar kavgasında birini desteklemek sömürgeciliği onaylamaktır(3) Türkiye’nin siyasal İslamını tanımak istiyorsanız Kürdistan ve Suriye’ye bakınız (2) Siyasi İslam'ın Savaşları(1) Sakine, Sen Daha Çok Konuşulacaksın!.. Beşikçi’ye “Kürt düşmanı” diyen Türk dostu Bakan görür; bakıpta görmeyen kördür Gülen-Erdoğan ve Kürdistan KDP-PYD-KCK: Anlaşmak her koşulda iyidir İskoçya bağımsızlık referandumuna gidiyor Kürdistan Federasyonu ve Rojava Kürdistan'ı bizim
x