Çiya Berçelan: Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler

Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler

Dünyanın her milleti, halkı ve toplumu tıpkı Kürtlerde olduğu gibi sosyal, siyasal, kültürel, ideolojik ve inançsal farklılıkları vardır. Ancak farklı siyasi parti, kişi, grup ve kurumlar ayrı ayrı silahlı güçlere dayanmıyor, her farklılığın ayrı silahlı gücü bulunmuyor.

Çiya Berçelan

09.12.2017, Cts | 17:33

Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler
Makaleyi Paylaş

Sömürgeci devletler bir asırdan fazladır Kürt halkına karşı ret, inkar ve imha politikaları devam ediyor. Kürt halk da var olma, bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği büyük bir mücadele sürüyor ve bu mücadele tarihi büyük trajedilerle doludur. Sömürgeci devletler mazlum ve mağdur Kürt halkının coğrafyasını, ülkesini, yurdunu işgal etmiş, kendi aralarında paylaşmış, ülke sahiplerini sosyal, kültürel tüm değerleriyle birlikte yok ve imha ederek ülkeyi yurt edinmeye yönelmiştir. Bu hesaplarla Kürt halkını sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve coğrafi dört bir yandan çembere alıp etrafını sarmış ve halkı tüm değerleriyle birlikte tümden yok edilmesi üzerine ortaklaşmıştır. Sömürgeci devletler birbiri ile kendi aralarında savaş halini yaşıyor olsalar bile konu mazlum ve mağdur Kürt halkı olunca, bütün sorunlarını, çelişkilerini bir kenara bırakıp ret, inkar ve imha üzerine ortak bir siyaset yürütmekten geri durmamıştır.

Sömürgeci devletlerin oldukça net ve belirgin olan retçi, inkarcı ve imhacı siyaset, politika ve uygulamalarına karşılık Kürt halkının var olma, özgürlük ve bağımsız geleceği adına siyaset yapan, siyaset yürüten kişi, grup ve kurumların bir asırdan günümüze değin yürüttükleri, dayandıkları siyaset, politika ve uygulamaları maalesef çelişkiler, aykırılıklar ve başarıya engel oluşturan çağdışı olgularla doludur, bu yanlışlarından kurtulamıyor ve arınamıyorlar.

Kürt halkı adına siyaset yapan kişi, grup ve kurumların siyasi, ideolojik ve güvenlik anlayışlarına bakılmalıdır. Anlayışları Kürt halkının genel durumunu başarıya taşıyacak, ülke coğrafyası üzerinde bağımsız bir gelecekte özgürleştirecek siyasi, ideolojik ve güvenlik değerlerini maalesef taşımamaktadır.

Kürt halkı dünyanın tüm milletleri, halkları ve toplumları gibi farklı sosyal sınıflara, farklı kültürlere ve farklı inançlara sahiptir ve bu çoğulcu değerlerin yoğun yaşandığı, oldukça fazla bulunan bir halktır. Dünyanın tüm milletleri, halkları ve toplumları gibi özgür ve bağımsız bir gelecek içinde huzur ve barış içinde yaşamak, tüm farklılıklarıyla eşit hak ve hukuka sahip, tüm haklarının korunduğu evrensel temel değerlere dayalı çoğulcu demokratik bir sistem içinde yaşamak istemektedir.

Birincisi tarih boyunca Kürt halkı adına siyaset yapan kişi, grup ve kurumların siyasi, ideolojik ve güvenlik anlayışları, yapıları, işleyiş ve uygulamaları evrensel temel değerleri ve çoğulcu demokrasiyi kapsamaktan genellikle çok uzaktır. Kürt halkı adına siyaset yapan kişi, grup ve kurumlar tarih boyunca siyasi, ideolojik ve güvenlik anlayışlarındaki en büyük çelişkisi genel olarak ''her siyasi grubun kendisine ait ayrı silahlı bir güce sahip olması, varlığını sahip olduğu silahlı gücüne'' dayandırmasıdır. Yani sömürgeci ret, inkar ve imha politikalarına karşı ulusu tüm farklılıklarıyla kapsayan, özgür ve bağımsız bir geleceği hedefleyen ulusal güvenlik ve savunma gücü oluşturmaktan uzak bir mücadele tarihleri vardır.

Böylesi siyasi yapıların ayrı silahlı güç sahibi olma durumu ''halkı savunma'' bahanesi arkasına gizleniyor olsa bile meşruiyet oluşturmadığı gibi beraberinde büyük sorunlar ve olumsuzluklar getiriyor. Silahlı bir güce dayanan sosyal, siyasal, sınıfsal, kültürel, ideolojik ve inançsal farklılıklar ülkede kaos durumunu oluşturduğu gibi bunu süreklileştiriyor. Kürt halkının en büyük zaafı yüz yılı aşkın yaşadığı bu durumdur.

Dünyanın her milleti, halkı ve toplumu tıpkı Kürtlerde olduğu gibi sosyal, siyasal, kültürel, ideolojik ve inançsal farklılıkları vardır. Ancak farklı siyasi parti, kişi, grup ve kurumlar ayrı ayrı silahlı güçlere dayanmıyor, her farklılığın ayrı silahlı gücü bulunmuyor. Dünya milletleri, halkları ve toplumları ülke coğrafyası üzerinde bir tek güvenlik ve savunma gücüne sahip olabiliyor. Böylece dünya milletleri, halkları ve toplumları kendi iç işlerinde tüm sorunlarını diyalog ve müzakere ederek çözme yoluna gidiyor. Bunun da yolu evrensel temel değerlere ve çoğulcu demokratik bir sisteme dayanıyor olmasıdır.

Dünya milletleri, halkları ve toplumlarındaki bu olağan meşru durum Kürt halkı adına siyaset yaptığını iddia eden kişi, grup ve kurumlarda ise tam tersi işliyor. Şöyle ki her siyasi ideolojik parti, kişi, grup ve kurum ayrı bir silahlı gücü oluşturup iç meselelerini ve dış meselelerini bu gayrı meşru güce dayanarak çözmeye çalışıyor olmasıdır. Bu gayrı meşru durum doğal olarak başarıyı getirmediği gibi içte ve dışta kaos oluşturuyor.

Bu gayrı meşru fiili durum nedeniyle farklı sosyal sınıflar, farklı kültürler, farklı inançlar, farklı siyasi ideolojik yapılar dayandıkları silahlı güçleri içeride birbirine karşı kullanmaktadır. Bu tarz çelişik ve çarpık siyasi güvenlik yapılanması farklı siyasi ideolojik kişi, grup ve kurumlar sivil demokratik zemin üzerinde olumsuz ve yıkıcı etki yapmaktadır. Tüm farklılıklarıyla halkın özgürlüğü ve bağımsız geleceği önünde her zaman büyük bir engel teşkil etmektedir.

Her farklı siyasi yapı sadece temsil ettiğini iddia ettiği sosyal sınıfa, farklı inanca ve farklı kültüre ve farklı siyasi ideolojik yapıya hitap ve etki edebilir. Böylesi farklı siyasi ideolojik yapılar ayrı ayrı silahlı güçlere sahip ise elindeki zora dayanarak siyasetini ve ideolojisini baskıyla farklılıklara dayatabilir, egemenliği altına almayı hedefleyebilir. Bu noktadan bakıldığında silahlı bir güce dayanan farklı siyasi kişi, grup ve kurumlar ulusun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinden ayrılmakta ve uzaklaşmış olmaktadır. Çünkü ulus farklı siyasi ideolojik değerlere, farklı sınıflara, farklı kültürlere, farklı inançlara sahip büyük bir bütünü temsil etmektedir. Ulus gibi çoğulcu bir yapı evrensel temel değerleri ve çoğulcu demokrasiyi koruyup kollayacak ortak savunma ve güvenlik gücüne dayanan bir sistemde ancak özgür ve bağımsız olabilir.

Farklı siyasi yapılar, farklı silahlı güce dayanıyor ise süreçle birlikte kendi aralarındaki doğal siyasi ideolojik çelişkilerini de sahip olduğu silahlı gücüne dayanarak şiddet yolu ile çatışarak, savaşarak çözmeye çalışmıştır/çalışmaktadır. Bu durum içte kendi aralarında zoru, baskıyı harekete geçiriyor. Bu gerçek göz önüne alındığında ulusal bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine hizmet etmediği gibi tam tersi halkın canına ve malına zarar veriyor ve çoğu zaman sömürgeci devletlerin kullanımlık araçlarına dönüşüyor. Buna benzer durumlar onlarca kere Kürdistan coğrafyası üzerinde farklı siyasi ideolojik kişi, grup, parti ve kurumlar arasında meydana gelmiş ve günümüzde de tekrarlanmaktadır. Silahlı gücüne dayanarak birbirine karşı, kendi aralarında siyasi üstünlük mücadelesini vermeye yönelen gruplar farklı sömürgeci devletlerin ortak çıkarlarına hizmet eder duruma düşüyor. Böylece farklı siyasi kişi, grup ve kurumları sömürgeci bir devlet kullanmıştır/kullanıyor, diğer farklı bir tarafı da başka bir sömürgeci devlet kullanmıştır/kullanıyor.

İkincisi Ümmet olma ideolojisi Kürtlerin beynine ruhuna 700 yılı aşkın bir dönemden bu yana işleniyor. Dünya üzerinde 22’si Arapların olmak üzere 68 tane halkı Müslüman olan devlet var ancak Kudüs İsrail devletinin başkenti ilan edildi diye bağırıp yırtınmak ülkesi ve zengin kaynaklarıyla parçalanmış, paylaşılmış mağdur, mazlum ve çulsuz Kürde düşüyor. Kudüs konusu gündeme geldiğinde Kürt halkı da dünyada halkı Müslüman olan 68 devletin halkı gibi bir duruş sergileyebilir. Halkı Müslüman olan bu milletleri nasıl davranıyor? Her şeyden önce onlar için birinci mesele ve önceliği ülkesinin birliği ve bağımsızlığıdır. Bu milletler tarihin Hiçbir döneminde bağımsızlığından ve özgürlüğünden vazgeçip ümmeti sırtında taşımamıştır, ancak Kürtler tarih boyunca özgürlüğünden ve bağımsızlığından vazgeçip ümmeti sırtında taşımıştır. Müslüman milletler içinde bir nevi ümmetin eşeği olan tek mazlum ve mağdur halktır. Halkı Müslüman olan kimi devletler onun ülkesini, vatanını parçalayıp halkıyla birlikte paylaşırken bile ümmetin birliği adı altında içte ve dışta kendisini kandırmış ve aldatmıştır.

Üçüncüsü de siyasi ideolojik güya insanlığı kurtarma hesapları uğruna ölümüne mücadele verdirilen zavallı bir halk olmasıdır. Kendi mazlum ve mağdur durumuna çare bulamayan bir halk olduğu unuttururcasına böylesi bir mücadele içinde sokulmuştur. Ülkesi parçalanmış, ülkesiyle birlikte paylaşılmış mağdur ve mazlum bir halkın insanlığı kurtarması elbette ki gerçekçi değildir. Ancak maalesef Kürtlerin önemli bir kısmı böylesi bir ideolojinin esiri olmuştur. Bunlar ulus devlet olgusuna karşıdır, bağımsızlığa karşıdır, devletsizliği savunuyor. Devletsiz demokrasi ütopyasının esiri olmuş durumdadır. Devletler onların ülkesini parçalamış, onlarla birlikte ülkeyi de paylaşmış gerçeği görmezden geliniyor. Sömürgeci devletlerin saldırı ve güvenlik çemberinde ret, inkar ve imha politikaları altında yok oluşa sürüklenirken siyasi ideolojik olarak insanlığı kurtarma hesaplarına kurban ediliyor.

Özetle Kürt halkı ulus olma sürecini yaşarken güvenlik, siyasi ve ideolojik her açıdan paramparça ediliyor. Kürt halkı başarı elde etmek, özgür olmak ve bağımsız bir geleceğe yürümek istiyor ise de düşmanları boş durmuyor. Kürt halkı mevcut sinsi siyasi, ideolojik ve güvenlik tüm alanlardaki düşmanlarının farkında olmadan düşmanlarının kurduğu bütün oyunlara alet olmaktadır.

Geçmişten günümüze dünya üzerindeki tüm sömürge halklar tarihleri boyunca sömürgeciliğe karşı değişik araç ve yöntemlerle özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Dünya üzerinde sömürgeciliğe karşı farklı siyasi, ideolojik ve sosyal sınıfların, farklı inançların ve farklı kültürlerin sadece bir ulusal savunma gücüne dayanarak bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi vermiş olan tüm mazlum ve mağdur halklar başarılı olmuş ve hedeflerine, amaçlarına ulaşmıştır.

Dünya üzerinde ülkesi işgal edilmiş sömürge durumuna düşürülmüş bir milletin, halkın ve toplumun farklı siyasi, ideolojik ve sosyal sınıfları, farklı inanç grupları ve farklı kültürel grupları ayrı birer silahlı güce sahip olup bağımsızlık ve özgürlük adına hareket ettiğini iddia eden bütün milletler, halklar ve toplumlar bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde hezimet yaşamış ve amaçlarına ulaşmamıştır.

Bir asırdan bu yana Kürt halkının yaşadığı bütün trajedilerin, katliamların ve soykırımların asıl kaynağı ülkesi sömürgeci devletler tarafından parçalanmış, paylaşılmış olması ve çevresinin sarılıp abluka altına alınmış olması, baskı, inkar ve imha politikalarına maruz kalmasıdır. Ancak özgür ve bağımsız bir gelecek uğruna mücadele verdiği iddiasıyla farklı siyasi kişi, grup ve kurumların ayrı ayrı silahlı güçlere sahip olmaları ve ayrı silahlı güçlere dayanıyor olmalarının etkisi de çok büyüktür.

Kürt halkı adına siyaset yapan tüm farklı siyasi ideolojik kişi, grup ve kurumlar tarihten günümüze ulusu tüm farklılıklarıyla birlikte savunacak ortak ulusal güvenlik ve savunma gücü oluşturamamıştır. Farklı siyasi yapıların ayrı ayrı bir silahlı güce dayanması yıkıcı zafiyetler oluşturmuştur. Böylece içerdeki çelişkiler sömürgecilerin sinsi oyunlarıyla kendi aralarında çatıştırılarak büyük zaafiyetler ve yıkımlar oluşturmuştur. Çoğu kere içerdeki çatışma durumları sömürgecilere hizmet eder duruma gelmesi çözümsüzlüğün ana nedenini oluşturmuştur. Böylesi yapılar ve taşıdıkları bu olumsuz negatif zihniyetler nedeniyle her defasında hezimet yaşamış, trajedi yaşamış ve halkın soykırımına adeta zemin hazırlamış ve soykırıma uğrayan halkı koruyamamıştır.

Güney Kürdistan bölgesel yönetimi bağımsızlık referandumu ardından Kerkük başta olmak üzere yaşadığı tüm olumsuzlukların esas ana kaynağı her siyasi grubun ayrı bir silahlı güce dayanmasından kaynaklanmıştır. Güney Kürdistan bölgesel yönetimi hükümeti ve başkanlığına bağlı olmayan, emir komuta dışında hareket eden farklı siyasi gruplara bağlı ayrı silahlı güçlerin Kürdistan halkının özgürlük ve bağımsızlığına hizmet etmedikleri ortaya çıkmıştır. Bu güçler kişilerin sosyal, siyasal ve ekonomik çıkar ve amaçları uğruna ülkesine ve halkına ihanet etmiştir. Bu silahlı güçler sömürgeci güçlerle kişisel çıkar çerçevesinde işbirliği içindeki kişilere hizmet etmesi nedeniyle ülkesine çözülme, çökme ve hezimet yaşanmasına neden olmuştur.

Mevcut silahlı güçlerin ortak bir isim taşımaları ulusal güvenlik ve savunma gücü ordusu olduğu anlamına gelmiyor. Ortak bir isme sahip olması sorunu çözmemiş sadece aldatıcı yüzeysel bir görüntüye neden olmuştur. Bu güçlerin ortak bir isim taşımaları ulusal ordu anlamına gelmediği gibi halka ve ülkeye ihanet eden farklı siyasi kişi, grup ve kurumların hizmetinden çıktıkları anlamına da gelmiyor.

Mevcut silahlı güçler içinde farklı kişilerin emir komutası altında halkına ve ülkesine değil de farklı kişi, grup ve kurumlara bağlı oldukları, farklı siyasi kişi, grup ve kurumların siyasi, sosyal ve ekonomik çıkarları doğrultusunda sevk ve idare edildikleri mücadele tarihlerinde defalarca tekrarlanmıştır. Bu durum ulusal çıkarlara hizmet etmediği gibi son yaşanan trajedide görüldüğü gibi millete, halka, topluma, ulusa ve ülkeye ihanetler artık ayyuka çıkmıştır. Mevcut zihniyet tarih boyunca Kürt halkına bu tür olumsuzluklar, trajediler, soykırımlar ve ihanetlerin zeminini hazırlamış, düşmanları cesaretlendirmiştir.

Kürt halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi adı arkasına saklanarak siyaset yapan kişi, grup ve kurumların silahlı güç sahibi olma zihniyeti ve düşüncesi elbette ki ulusa ve ülkeye hizmet etmediği ve zararlı bir yapılaşmaya neden olduğunun artık farkına varılmalı ve bu anlayış, zihniyet en kısa sürede terk edilmelidir.

Güney Kürdistan bölge başkanlığı, Bölge hükümet'i, halkın yaşadığı son trajedilerden artık kalıcı ve doğru dersler çıkarmalı, Kürt halkının tarih boyunca yaşadığı trajedilerden, soykırımlardan ve Kürt halkını ve ülkesini her türlü tehdit ve işgallerden koruyacak ulusal ordu, ulusal asayiş ve ulusal polis gücü kanunlarını, yasalarını çıkarmalı ve yasalar çerçevesinde oluşturulacak ulusal ordu, ulusal asayİş gücü gibi resmi ve meşru güçlerin dışında farklı siyasi kişi, grup ve kurumların silahlı güç oluşturmasına ve bulundurmasına izin vermemeli ve yasaklamalıdır. Kürt halkı tarih boyunca retçi, inkarcı ve imhacı sömürgeci güçlerin uygulamalarından daha çok kendi içinde oluşan böylesi gayrı meşru yapılardan zarar görmüş ve ihanetler yaşamıştır.

Bu makale toplam: 5240 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:02:45:01
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir? Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir. KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!! KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x