Çiya Berçelan: Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir

Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir

Kürt halkının sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik, ulusal, çevresel, felsefi ve ideolojik doğruları ile Arap, Fars ve Türk halkının buna benzer ortak doğruları olduğu gibi bir çok konuda, önemli hususlarda birbirinden çok farklıdır. Dünyadaki her ulusun kendisine has öncelikli doğruları vardır ve doğal olarak o ulusun kendisine özgü birinci öncelikli doğruları o ulusun birinci derecede sahip çıkması gereken birinci öncelikli değerleridir.

Çiya Berçelan

08.05.2017, Pts | 23:25

Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir
Makaleyi Paylaş

Bir halkın bireyleri olsun veya grup ve kurumları olsun halkın geleceği için doğru değerler dile getirmek, doğru değerlere göre projeler yapması ve geleceği bu değerlere göre planlaması hayati önemdedir. Böylece birinci öncelikli doğru değerleri tespit edilir ve bu değerlere göre projeler, plan ve programlar hayat geçirilir. Böylece talepler, istek ve ihtiyaçlara göre birinci öncelikler dikkate alınır ise amacına hizmet etmiş olacaktır.

Doğru değerlerin ne olup olmadığı kriterleri ise genel olarak toplumun sosyal, kültürel, inançsal, ulusal, çevresel, ekonomik, siyasi, felsefi ve ideolojik oldukça kapsamlı alanlardaki istek ve talepleri dikkate alınarak tespit edilir. Bütün insanlığın, farklı halkların ortak doğruları olabileceği gibi birbirinden farklı doğruları da kuşkusuz vardır, olabilir.

Örnekleyerek devam edersek; Rus halkının birinci öncelikli doğruları ile Arabistan halkının birinci öncelikli doğruları birbiri ile örtüşenler olduğu gibi birbirinden farklılıkları da vardır. Milletlerin, halkların, ulusların, toplumların aynı zamanda birinin birinci öncelikli doğruları diğerinin hayati derecede yanlışı, karşıtı da olabilir.

Kürt halkının sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik, ulusal, çevresel, felsefi ve ideolojik doğruları ile Arap, Fars ve Türk halkının buna benzer ortak doğruları olduğu gibi bir çok konuda, önemli hususlarda birbirinden çok farklıdır. Dünyadaki her ulusun kendisine has öncelikli doğruları vardır ve doğal olarak o ulusun kendisine özgü birinci öncelikli doğruları o ulusun birinci derecede sahip çıkması gereken birinci öncelikli değerleridir. Özellikle Ortadoğu coğrafyasındaki farklı milletlerin, farklı ulusların ve farklı halkların her birisinin birinci öncelikli doğruları birbirinden çok farklıdır.

Halkların, ulusların olduğu gibi ailelerin de birbirinden farklı öncelikli temel doğruları, farklı ihtiyaçları ve öncelikleri üzerinden örneklendirilebilir. Bir ailenin evi konutunda içme suyu hattı yoksa ve konutuna içme suyu hattı getirme ihtiyacı birinci doğru önceliğidir ve onun en temel doğrusu evine, konutuna içme suyu temin etmektir. Bir ailenin barınacağı evi yoksa ve bu aile birinci öncelik olarak güya evine içme ve kullanma suyu temin etmeyi birinci öncelikli doğrusu olarak göremez.

Bir ailenin işsizlik sorunu varsa bu ailenin birinci öncelikli doğrusu tatil programı ve planları yapmak değildir. Bir ailenin konutu varsa ve konutun elektriği yoksa, elektrik ihtiyacı birinci doğru önceliğidir, konutuna elektrik bağlaması bu ihtiyaca doğru bir cevaptır ve örnekler sonsuza dek çoğaltılabilir.

Ulusların, halkların, milletlerin her birinin birinci doğru öncelikleri birbirinden çok farklıdır. Amerika Birleşik Devletleri halkı özgür bir toplumdur ve ülkesi bağımsız bir ülkedir. O halde Amerika Birleşik Devletleri halkının birinci doğru önceliği özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi vermek değildir. Amerika Birleşik Devletleri halkının birinci doğru önceliği halkının genel talepleri, istekleri doğrultusunda ekonomi olabilir, alt yapı olabilir, istihdam olabilir. Hatta halkı isterse, halkı talep ederse birinci doğru öncelikleri daha farklı değerler de olabilir. Mesela halkı talep derse birinci doğru öncelikleri tek sınıfsal egemenlik mücadelesi, cinsiyet özgürlükçü ekolojik demokratik toplum bile olabilir. Halkının taleplerine bağlıdır ve halkı talep ederse karısız, kocasız özgür eşli yaşam!! bile birinci önceliği olabilir.

İran bağımsız bir devlettir Fars halkının birinci doğru önceliği bağımsızlık mücadelesi vermek değildir. İran halkı isterse, talep ederse ülke sistemini çağdaş değerlere göre değiştirme, evrensel temel değerlere dayalı çoğulcu demokrasi mücadelesi birinci öncelikli doğruları olabilir. Bununla birlikte İran halkının taleplerine bağlı olarak ekonomi, İstihdam, üretim, halkın barınma ihtiyaçları, farklı kültürlerin eşitliği ve özgürlüğü birinci doğru öncelikleri olabilir. Hatta İran halkı talep ederse komünalist, cinsiyet özgürlükçü ekolojik, demokratik paradigma bile birinci doğru öncelikleri olabilir.

Dünyanın 236 devletin bütün halkları, milletleri ayrı ayrı toplam yedi milyarın üstündeki insanların içinde bulunduğu sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, ulusal, ideolojik, felsefi koşullara göre hepsinin ayrı ayrı birinci doğru öncelikleri vardır. Her ailenin içinde bulunduğu koşullara göre birinci doğru öncelikleri olduğu gibidir.

Temel mesele toplumu ciddi biçimde etkileyen ve yanlış olan hususları ortaya çıkarmak ve halkın birinci doğru önceliklerini değerlendirirken neler olduğunu doğru biçimde ortaya çıkartmaktır.

Halkın birinci önceliklerini sorgularken Kürt halkının coğrafyasında yaşadığı çelişkilere, karşılaştığı çarpıklıklara, çarpıtmalara dikkat çekilmelidir. Kürt halkının adını kullanan kimi örgüt, kurum ve yapılar halkın önüne zorla sürdükleri ve birinci doğru öncelik diye dayattıkları sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik, ulusal, ideolojik ve felsefi değerlere kapsamlı olarak bakılmalıdır. Kürt halkına zorla birinci doğru öncelik diye dayatılan hususların başında ''ulus devleti ret etmek, devletsiz özgürlük, devletsiz demokrasi'' mücadelesini silahla, zorla verdirmesidir. Bu tez, teori ve pratiğe göre devletsizlik, ulusal devleti ret ettirmek, devletsiz özgür, devletsiz demokrasi, Kürt halkının birinci doğru önceliğidir.

Kürt halkına zorun her türlü araçlarıyla dayatılanlara bakılırsa, Kürt halkının zaten sahip olamadığı, var olmayan şeylerdir. Devleti yoktur, onu ret ettiriyor, halbuki dünyanın bütün halkları gibi Kürt halkının birinci doğru önceliği ''bağımsız ulusal devletini inşa etmesi' ve ona kavuşması için bu uğurda mücadele etmesidir. Kürt halkının birinci doğru önceliği dünyanın her halkının ihtiyaç duyduğu, güvenliğini sağlayan, varlığının en temel gerekçesi ve sahip olduğu bir doğruya kendisinin de sahip olmasıdır.

Dünyada halkları 236 bağımsız ulusal devlete sahip olacak, o çatı altında ancak özgür olabilecek, bu konu tüm milletlerin birinci doğru önceliği olacak, sıra ve konu Kürt halkına gelince ise bu onların birinci doğru önceliği bir yana karşı çıkmaları istenecek, karşı çıkmaları gereken bir husus olduğu iddia edilecek, bu görüldüğü gibi doğanın tabiatına aykırıdır. Dünyanın ve insanlığın en temel gerçeklerine aykırı bir durum olduğu gibi bu yanlışın zorla dayatılması gibi korkunç çelişik bir durumu ortaya çıkartmıştır.

Bağımsız devlet sahibi dünya üzerindeki 236 halk dışında bağımsız devlet sahibi olmayan ancak devlet sahibi olma mücadelesi veren halklar vardır. Filistin, Katalonya, Bask gibi bir çok halkın bağımsız ulusal devletlerini inşa etme süreci devam ediyor ve bunların tümü için birinci doğru önceliği ''ulusal devletini inşa etmesi'' devlet sahibi olmasıdır.

Kürt halkına birinci doğru öncelik diye dayatılan ''ulusal bağımsız devleti ret etmesi, devletsiz özgürlük ve devletsiz demokrasi'' tez, teorisi ve pratikler birinci doğru öncelikler değildir, yanlış maksatlı tez, teori ve pratiklerden ibarettir.

Kürt halkının önüne konulan bu yanlış hesaba ilave diğer başka yanlış hesaplara da dikkat edilmelidir. Bunlardan Kürt halkının önüne zorla konulan, birinci doğru öncelik diye dayatılan diğer bir tanesi de ''dünyadaki sosyal sınıfları zorla ortadan kaldırmak ve tek sınıf egemenliği için mücadele'' iddiasıdır. Yani dünyada yaşayan yedi milyarın üstündeki ve 236 bağımsız devlet sahibi halkın severek kabul ettiği, içinde yaşadığı sınıflı topluma karşı sadece Kürtlere zorla mücadele misyonu yükleniyor, sınıflı toplumu yok etmesi ve yıkacası, ortadan kaldırması isteniyor.

Bu zorun araçları ile yapılan dayatmalar gerçekten Kürt halkının temel ihtiyaç duyduğu birinci doğru öncelikleri midir?

Dünyada 236 ulusal bağımsız devlet sahibi halkın birinci doğru önceliği ortak bağımsız devlettir.

Dünyada 236 ulusal bağımsız devlet sahibi halkın birinci doğru önceliği sınıflı toplumdur.

Dünyada 236 ulusal bağımsız devlet sahibi halkın birinci doğru önceliği aile kurumudur.

Dünyada 236 ulusal bağımsız devlet sahibi halkın birinci doğru önceliği bağımsız ülkesinde özgürlük ve demokrasidir.

Dünyada 236 ulusal bağımsız devlet sahibi halkın birinci doğru önceliği can ve mal güvenliğini, yaşam güvenliğini sağlayan devletidir.

Yedi milyarın üstünde insanların birinci doğru öncelikleri görüldüğü gibi ortak değerlere dayanıyor.

Bu gerçeklere rağmen tüm insanlığın birinci doğru öncelikleri gerçeği ortada dururken mazlum ve mağdur, sömürge haklara bile sahip olamayan Kürt halkına ret ettirilmesi anlamlıdır.

Elbette ki bütün insanlığın birinci doğru öncelikleri olan temel değerler Kürt halkının da birinci doğru öncelikleri olan temel değerlerdir. İnsanlığın genel olarak birinci doğru önceliklerinin Kürt halkına zorla ret ettirilmesi siyasi, ideolojik ve felsefi sosyo-psikolojik tez, teori ve pratiklerle uzmanlık süreçlerinden süzülerek hazırlanmış ve varlığını imha etmeyi hedefleyen sosyal mühendisliğe hizmet etmeyi amaçlayan kapsamlı bir çalışmadır.

Bu makale toplam: 4677 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:04:07:35
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir? Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir. KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!! KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x