Çiya Berçelan: Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir.

Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir.

Kürt halkı dünyadaki bir çok halk gibi ve birçok halktan da farklı olarak farklı inançlara ve dinlere sahiptir. Kürt halkına tek bir dini inancı kullanıp tek dinci egemenlik uğruna, dinci egemenlik etrafında mücadele iddiasının yanlış, çağdışı ve günümüz insanlığını evrensel değerleri ile çatışma olduğu bilinmelidir.

Çiya Berçelan

15.05.2017, Pts | 23:55

Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir.
Makaleyi Paylaş

Dünyamız insanlığı, tüm halkların ve toplumların, tarihten günümüze, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, ulusal, çevresel her alanda, doğal değişim ve dönüşümler geçirmiş, olgunlaştırmış, kurum ve kurallara dayalı evrensel temel değerlere sahip olmuştur.

Tarih boyunca insanlığı belli ideoloji ve felsefeye göre şekillendirmek amacıyla tezler, teoriler yazılmış, bunları hayata geçirmek üzere mücadeleler ve korkunç olaylar yaşanmıştır.

Dünya insanlığının doğal yollarla oluşan genel geçerli değerlerine karşıtlık ve düşmanlık temelindeki tez ve teoriler çeşitlidir. Bunların başlıcaları; Zorla tek ırka dayalı egemenliği hedefleyen, zorla tek dinci egemenliği hedefleyen, zorla tek sosyal sınıf egemenliği hedefleyen, zorla tek düşünce, fikir ve ideolojik egemenliği hedefleyen tez, teori ve pratikler olarak özetlenebilir.

Tek ırk, katı ulus egemenliği hedefleyen siyasi, ideolojik ve felsefi tez ve teoriler dünyadaki her ırkın kendisini zorla farklı halklara, toplumlara ve kültürlere dayatmasıdır. Bunun en katı paradigması Alman diktatör Adolf Hitlerin tezleri ve pratiği süreçleridir. Avrupa coğrafyasını kasıp kavurmuş, farklılıklara karşı katliamlar ve soykırımlara varan imha temelinde Alman ırkı için egemenlik hedeflemişti ve sonunu tarih yazıyor. 1900'lü yılların popüler paradigması olarak bilinir, insanlığın doğal evrensel temel değerlerine çarparak yok olmuştur. Tek ırk, katı ulus egemenliği paradigmasının dünyadaki son temsilcileri Ortadoğu coğrafyasında varlığını devam ettirmek istiyorsa da bundan dolayı Ortadoğu yanıp yıkılıyor. Sonuç olarak dünya insanlığının evrensel temel değerlerini temsil eden güçler Ortadoğu’yu bu faşist rejimlerden temizliyor.

Tek dinci, katı ulus egemenliği hedefleyen siyasi, ideolojik ve felsefi tez ve teoriler dünyadaki her dinin kendisini zorla farklı inançlara sahip halklara, toplumlara ve kültürlere dayatmasıdır. Bunun en son ve katı paradigması Suudi Arabistan'ın dinci, suni mezhebi ve İran Humeyni’nin dinci şia mezhebi tez ve teorilerine dayanıyor ve bölgesinde pratik süreçleri yaşanıyor. Bu tezler ve teoriler Ortadoğu, Uzakdoğu, Yakındoğu, Kuzey Afrika halklarını kasıp kavuruyor, katliamlar ve soykırımlarla farklı halkları, farklı inançları imha edip tekçi yapısına egemenlik alanları hedefliyor ve günümüzde yaşanmakta olan sonuçlarını tarih yazıyor. Tarihten günümüze birçok bölgede ve coğrafyada birçok halkın popüler paradigmasıydı, ancak günümüz insanlığının doğal evrensel temel değerlerine çarpıyor. Tek dinci, katı ulus egemenlik paradigmasının dünyadaki son temsilcileri Ortadoğu, Uzakdoğu, Yakın doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında varlığını sürdürmek uğruna coğrafyaları yankıp yıkıyor. Sonuç olarak dünya insanlığının evrensel temel değerlerini temsil eden güçler Ortadoğu olsun diğer coğrafyalarda olsun bu diktatörlük rejimleri hedefleyen gericileri iktidardan uzaklaştırıyor. Onların katı dinci, katı ulus faşist ve insanlığın başına bela olmuş kuramlarını ve kurumlarını toplumların, halkların bünyesinden söküp temizliyor.

Tek sosyal sınıf egemenliği hedefleyen siyasi, ideolojik ve felsefi tez ve teoriler dünyadaki tek sosyal sınıfın kendisini zorla bütün farklı sosyal sınıflara, halklara, toplumlara ve kültürlere dayatmasıdır. Bunun en katı paradigması Marks’ın tez ve teorileri ve Lenin'in pratiğe aktarması ve iktidarlaşma süreçleridir. Sovyetler coğrafyasını kasıp kavurmuş, farklı sosyal sınıflara karşı katliamlar ve soykırımlara varan imha temelinde yönelimler yaşanmış ve proleterya diktatörlüğüne dayalı bir egemenlik hedeflenmişti ve sonucu tarihe trajik biçimde açıkça yazıldı. 1900'lü yılların en popüler tez, teoriye dayalı paradigma olarak bilinir, insanlığın doğal evrensel temel değerlerine çarparak doğal yollarla yok olmuştur. Tek sosyal sınıf egemenliği paradigmasının dünyadaki son temsilcisi kısmen Küba ve kuzey Kora coğrafyasında varlığını devam ettirmek istiyorsa da Küba geçiş süreci yaşıyor ve kuzey Kore ise kendi halkını dünya insanlığından soyutlayarak zora dayalı diktatörlük rejimi ile sürdürmek istiyor. Sonuç olarak dünya insanlığının evrensel temel değerlerini temsil eden halklar, tüm insanlık bu faşist ve diktatör rejimleri ret ediyor, bunların zararlarından insanlığı arındırıyor.

Tek siyasi, sosyal ve ideolojik, düşünce ve fikre dayalı bir egemenlik hedefleyen tekçi düşünce ve fikir etrafında felsefi, tez, teori ve pratikler insanlığın doğal farklı düşünce ve fikirleri, farklı halkları, toplumları ve kültürleri tek fikir ve düşünceye indirgeme ve zorla dayatmasıdır. Bunun günümüzdeki en katı paradigması kuzey Kore diktatörlüğü, Çin diktatörlüğü, İran diktatörlüğü ve benzeri tez, teori ve ideolojik devlet ve yapılardır. Kuzey Kore coğrafyası, İran coğrafyası, Çin coğrafyası tüm farklı sosyal, siyasal ve ideolojik, düşünce ve fikirleri imha temelinde baskı, katliamlar ve soykırımlara varan uygulamalarla egemenliğini pekiştirmeyi hedefliyorsa da ancak süreci tarih yazıyor. Tarih boyunca zaman zaman en popüler paradigma olmaya uğraşmış ise de insanlığın doğal evrensel temel değerlerine çarparak yok olmaya doğru seyrediyor. Tek sosyal, siyasal ve ideolojik düşünce ve fikir egemenliği paradigmasının dünyadaki son temsilcileri değişik coğrafyalarda varlığını devam ettirmek istiyorsa da insanlığın doğal evrensel temel değerleri karşısında sarsıntılar geçiriyor.

Tarih boyunca insanlığın başına bela olmuş bu her dört tekçi paradigma yine insanlığın doğal evrensel temel değerleri karşısında giderek yok oluyor.

Kürt halkının kimi örgüt ve grupları maalesef günümüz insanlığın ret ettiği tekçi bu yapılardan bazılarını egemen kılmak üzere mücadele yürüttüklerini iddia ediyor. İnsanlığın evrensel temel doğal değerleri etrafındaki gerçekliklere rağmen tekçi sosyal, siyasal ve ideolojik düşünce, fikre dayalı ve tekçi sosyal sınıf egemenliğine dayalı bir paradigma iddiasıyla mazlum, mağdur, sömürge haklara bile sahip olmayan Kürt halkını kullanıyor.

Kürt halkı ülkesi parçalanmış ve paylaşılmış, halkı parçalanmış ve paylaşılmış, asimilasyona maruz kalmış, anadil eğitimi yasaklanmış, ulusal coğrafik yer isimleri, ulusal kimlik isimleri yasaklanmış ve ulusal varlığına kast edilmiştir. Kürt halkının sömürgecilerden ve insanlıktan talepleri de sadece bu ve buna benzer mağduriyetlerin giderilmesidir. Ulusal taleplerinin karşılanması, ülkesinde dünyanın her halkı kadar bir hak ve hukuka sahip olmasıdır. Coğrafyasında her halk ile eşit ve özgür yaşamasıdır. Bu temelde insanlığın evrensel temel değerlerine dayalı bir paradigma talebidir. Kürt halkına tek sosyal, siyasal ve ideolojik düşünce ve fikir egemenliği iddiasıyla bir mücadele dayatılması halkın talebi değil, halkın aldatılmasıdır. Kürt halkına tek sosyal sınıf egemenliği iddiasıyla bir mücadele dayatılması halkın doğal ulusal talebi değil, halkın doğal ulusal taleplerinden uzaklaştırılması ve aldatılmasıdır.

Tekçi paradigma iddiası uğruna Kürt halkını kullanmaya çalışanlara karşı Kürt halkının bilinçli ve diri olması, doğru yerde durması geleceği için hayati öneme sahiptir. Kürt halkı dünyanın her halkı gibi farklı sosyal sınıflara sahip bir halktır. Kürt halkının ırkını kullanıp tek ırk egemenliği etrafında mücadele iddiasının yanlış, çağdışı ve günümüz insanlığını evrensel değerleri ile çatışma olduğu bilinmelidir.

Kürt halkı dünyadaki bir çok halk gibi ve birçok halktan da farklı olarak farklı inançlara ve dinlere sahiptir. Kürt halkına tek bir dini inancı kullanıp tek dinci egemenlik uğruna, dinci egemenlik etrafında mücadele iddiasının yanlış, çağdışı ve günümüz insanlığını evrensel değerleri ile çatışma olduğu bilinmelidir.

Kürt halkı dünyanın her halkı gibi farklı sosyal, siyasal ve ideolojik düşünce ve fikirlere sahip bir halktır. Kürt halkını tek sosyal, siyasal ve ideolojik düşünce ve fikire dayalı egemenlik iddiasıyla kullanıp tek sosyal, siyasal ve ideolojik düşünce ve fikire dayalı egemenlik uğruna ve böylesi tekçi egemenlik etrafında mücadele iddiasının yanlış, çağdışı ve günümüz insanlığını evrensel değerleri ile çatışma olduğu bilinmelidir.

Kürt halkı dünyadaki her halk gibi farklı sosyal sınıflara sahip bir halktır. Kürt halkına tek bir sosyal sınıf egemenliği uğruna, tek bir sosyal sınıf egemenlik etrafında mücadele iddiasının yanlış, çağdışı ve günümüz insanlığını evrensel değerleri ile çatışma olduğu bilinmelidir.

Günümüzde bu kimi tekçi paradigma uğruna Kürt halkını zora dayalı ve ağır bir mücadele içine çekiliyor. Hatta dünyayı değiştirme iddiası, yani bir paradigma iddiası Kürt halkının üstüne yıkmak isteniyor. İnsanlığın doğal evrensel temel değerleri ve çoğulcu demokratik değerleri adeta ters yüz edilerek yanlış siyasi, ideolojik ve felsefi bir algı çalışması yapılıyor.

Bu makale toplam: 4681 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:21:58:24
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir? Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!! KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x