Çiya Berçelan: Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları

Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları

Kürt halkının tek sosyal sınıf egemenliği sorunu olmadığı halde tek sosyal sınıf egemenliği mücadelesine koşulmuştur. Bu siyasî, politik ve ideolojik algıya son yıllarda ulus devleti ret ettirme, karşısında savaşma adı altında ciddi bir çalışması yürütülüyor. Doğrudan olmazsa bile her dört sömürgeci devletin hedeflerine paralel bir siyasi politik çalışma yapılıyor.

Çiya Berçelan

18.05.2017, Per | 23:53

Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları
Makaleyi Paylaş

Kürtler mazlum ve mağdur, Sömürge haklara bile sahip olamayan bir halktır. Dört bir yanı, etrafı, çevresi tek ırk ideolojisine dayanan katı ulus devletler tarafından sarılmış, kuşatılmış ve tüm ulusal varlığı değerleriyle birlikte işgal altına alınmış ve imha politikalarına tabi tutulmuştur.

Ülkesi bölünmüş ve paylaşılmış, halkı bölünmüş ve paylaşılmış durumdadır. Dili, kültürü, kimliği, kısaca tüm halk olmaktan kaynaklanan ulusal değerleriyle birlikte varlığının yok edilmesi hedeflenmiştir. İnsanlık tarihinde bu kadar ağır baskı ve imhaya tabi tutulmuş kötü koşullar altında ağır bir yaşama mahkum edilmiş başka bir halk duyulmamıştır. Kürt halkı kendi vatanında, ülkesinde, coğrafyasında sosyal, siyasal, ekonomik, ulusal, çevresel ve kültürel yaşamakta olduğu koşulların en kısa özeti yukarıdaki anlatımda olduğu gibidir.

Güney Kürdistan yakın tarihe kadar yukarıda özetlenen trajik bir yaşama mahkum edilmişti. Faşist rejimin canı ne zaman istediyse, canı ne zaman sıkıldıysa Güney Kürdistan coğrafyasını bombalamış, katliamlar ve soykırımlar yapmıştı. Dörtbin beşyüz köyü, kenti yakıp yıkmış, Halepçe soykırımı, enfal soykırımı Güney Kürdistan'ın trajik yaşamında sadece kısa ve belirgin iki tane olayıdır. Güney Kürdistan halkı özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini işgal tarihi boyunca kesintisiz vermiştir. Ancak dört tarafı, etrafı Kürt halkını imha etmeyi hedefleyen sömürgeci devletlerle çevrili olması nedeniyle başarı şansını ortadan kaldırmıştı.

Kürt halkına karşı imha siyasetini, politikasını yürüten sömürgeci devletler Kürdistan'ın her dört parçasında, gerek doğu Kürdistan, gerek Batı Kürdistan, gerek Kuzey Kürdistan ve gerekse Güney Kürdistan olsun etrafını çevirdikleri, ablukaya aldıkları bu mazlum ve mağdur, sömürge haklara bile sahip olamayan halka karşı istisnasız sürdürmüştür. Kürt halkı ülkesinin bir parçadaki özgürlük mücadelesi başarı umudu belirtisi bile her dört sömürgeci devleti birleştirmiş, imha ve yok etme temelinde yöneltmiştir.

Bu siyasetler kimi zaman her türlü maske, karanlık ilişkiler, kirli ittifaklar, hile, oyun ve entrikalar ile sahneye konulmuştur. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de kesintisiz benzer kirli ittifaklar, ilişkiler içerde ve dışarda politik, diplomatik, eylemsel her alanda sahneye konulmakta ve uygulanmaktadır.

Kuzey, Doğu, Batı ve Güney Kürdistan coğrafyasını her anlamda özellikle militarist anlamda tam işgal amacıyla kimi zaman özgürlük mücadelesi kılıf altına sarılmış siyasi politik hareketler sahaya sürülmüştür. Bu siyasi politik hareketler toplumsal algıda ciddiye alınması bile sağlanmıştır.

Yoğun terörist eylemler toplumsal algıya kazılmış, buna karşı ciddi özgürlük mücadele kılıfı altında kent, köy, mezra, yayla, ova, vadi, dağ, taş sömürgeci militarist kurumlarla yeniden işgal altına alınmış, her alana yayılmış ve işgalin kapsama alanı  genişletilmiştir.

Bir parçanın bütün alanları sömürgeci militarist kurumların işgal kapsamına sokulduktan sonra özgürlük umudu doğmuş diğer parçaların da sömürgeci militarist kurumların kapsamına sokulması için politika ve siyasetler sürdürülmüştür.

Bugün coğrafyadaki gelişmeler kapsamlı olarak irdelendiğinde çok daha kirli, vahim oyunların sahneye konulduğu görülebilir. Kürt halkının yaşadığı temel sorunu halk olmaktan kaynaklanan ulusal sorunlarına yukarıda kısaca değinildi. Ülkesi işgal edilmiş, parçalanmış, paylaşılmış, halk olarak bütün ulusal değerleriyle birlikte imhası hedeflenmiş olduğu görülüyor. Kürt halkının bu sayılan temel sorunların dışında öncelikli başka hiç bir sorunu yoktur.

Ancak kimi örgütler Kürt halkı adına özgürlük mücadelesi adı altında tek sosyal sınıf egemenliği mücadelesi, tek siyasi ideolojik düşünce ve fikir egemenliği mücadelesini zorla dayatmıştır. Kürt halkının tek sosyal sınıf egemenliği sorunu olmadığı halde tek sosyal sınıf egemenliği mücadelesine koşulmuştur. Bu siyasî, politik ve ideolojik algıya son yıllarda ulus devleti ret ettirme, karşısında savaşma adı altında ciddi bir çalışması yürütülüyor. Doğrudan olmazsa bile her dört sömürgeci devletin hedeflerine paralel bir siyasi politik çalışma yapılıyor.

Kürtlerin tek sosyal sınıf diktatörlüğü sistemi öncelikli bir talebi olamaz.  Dünyadaki her halk tek sosyal sınıf diktatörlüğü sistemine ne kadar ihtiyacı ve talebi varsa Kürtlerin de ancak o kadar isteği ve talebi olabilir. Kimi örgütlerce ortaya atılan, uğruna siyasi politik ideolojik ve pratikte savaştırılan ve üzerinde yoğun bir algı çalışması yürütülen bu tür tekçi siyasi ideolojik hesaplar aslında Kürt halkının esas sorunlarını ve gerçek taleplerini ötelemek ve halkı uzak tutmak gibi bir amacı vardır. Halkın tüm enerjisini bu tür ütopik hedefler uğruna tüketip yok etme gibi bir çaba söz konusudur.

Kuzey Kürdistan coğrafyasında sahneye konulan ve fiyasko ile sonuçlanan hendek siyaseti ve sonuçları ele alınıp kapsamlı biçimde çözümlenmesi durumunda gerçek amacın neler olduğu ortaya çıkarılabilir. Çok açık ki Kuzey Kürdistan'ın en dinamik ve halkı yurtsever kentler sömürgecilere hendek siyaseti ile planlı bir şekilde ezdirildi ve imha ettirildi. Hendek siyaseti iklim koşulları, araç gereç dengesi, siyasi ortam bütünlüklü olarak kapsamlı biçimde çözümlenmesi durumunda halkın ve kentlerin imhası hedeflendiği görülecektir.

Mücadele tarihi ve süreci boyunca Kuzey Kürdistan'ın her köyü, mezrası, dağı, yaylası, kenti ve mahallesi planlı siyasi politik oyun, entrika ve hileli hamlelerle sömürgeci militarist güçlerin karargahlarına dönüştürüldü. Kuzey Kürdistan'ın her karışına yönelik çok kapsamlı işgal ettirilmesi hayal edilemeyecek boyutlarda derinleştirildi.

Mücadele tarihi boyunca halkın önüne konulan bağımsız birleşik Kürdistan uğruna yüzbinler canını, malını feda etmişti. Ancak günümüzde bütün bu fedakarlıkların tümü artık bağımsız ulusal devleti ret eden, bağımsız ulusal devlet karşısında mücadele ve savaş veren bir çizgiye getirildi. Bugün bütün bedeller, şehitler, fedakarlıklar tek sosyal sınıf diktatörlüğü hayali uğuruna, devletsiz demokrasi, az devlet çok demokrasi, sömürgeci devletleri dönüştüreme uğruna verildiği noktasına getirildi. Bugün sürdürülen siyasi ve politik hesaplarla bağımsız birleşik Kürdistan iddiası artık halkın hafızasından söküp atmaya, silmeye başlandı.

Süreçler birlikte bütün boyutlarıyla bakıldığında Kuzeyin ezilmesi ve en ücra noktasına kadar militarist karargahlara dönüştürülmesi tamamlanıyor. Şimdi de Kürt halkının​ tek güvencesi ve tek özgür alanı olan yakında bağımsızlık​ referandumu yapacak olan güney Kürdistan'ın sömürgeci devletlerce işgal edilmesi için gerekçeler oluşturuluyor. Dünyada ulusal devlet modelinin mutlak ve tek egemen olduğu gerçeğine rağmen Kürtlere devletsiz özgürlük tez ve teorisi ile güney Kürdistan'ın bağımsızlık yoluna​ engelleme yapılıyor. Güney Kürdistan'ın kuzeyi, doğusu, güneyi ve batısı ulusal devlet modelini ret eden, ulusal devlet modeline karşı savaşan örgütlerle çevriliyor. Bu örgütler bir yandan halkı siyasi politik ideolojik olarak bağımsızlığa karşı örgütlemeye uğraşır ve çalışırken bir yandan da sömürgeci devletlerin desteğini arkalarına alıyor. Kimi cephelerde sömürgeci​ devletlere karşı savaşıyor görünerek sömürgeci militarist güçleri Kürdistan'ın özgür parçasını işgal ettiriyor. Güney Kürdistan'ın etrafını sömürgeci devletlerle birlikte sarıyor, abluka altına aldırıyor. Adeta sömürgeci tekçi, ırkçı katı ulus devletlerin imha siyasetine uygun bir rol üstleniyor. Devletsiz kalmayı, Kürtler bağımsız ulusal devlet sahibi olmasın diye her türlü kirli siyaseti bugüne kadar sömürgeci devletler sürdürmüştür. Artık Kürt halkına karşı sömürgeci devletlerin bu siyasetine uygun ve onların siyasetiyle uyumlu bir siyaset, politika ve ideolojik mücadeleyi bu tür sol Marksist Stalinist örgütler yapmaktadır. Sömürgeci devletlerin Kürdistan hakkındaki hedefleri ile bu sol marksist Stalinist örgütlerin hedefleri ortaklaşmıştır.

Bu makale toplam: 7631 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:02:36:37
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalarSorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır?Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidirUluslararası hesapların kurbanı: KürtlerKoçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlarKürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdırFilistin Kürdistan'a örnek midir?Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikelerPYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: EfrinKürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyorKürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir?Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadırMarksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalarKürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektirSiyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmezKürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyorSekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyorRusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyorKürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetlerOrtadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliğiAfrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamlelerUluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidirEgemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versinBölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadırKürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdırBölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidirKürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemezHDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileriSazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidirSüreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyorKürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidirKürt halkı başına örülen kirli organize işlerKürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşuAmerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır.Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez...'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' SahtekarlığıÜmmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetlerTek çıkış yolu Ortak İradedir!Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor!Zavallı Amerika!Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi?Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık YüzüdürBağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre HevesiKürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılmasıKürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve EtkileriSahte Demokrasi, Doğru DemokrasiKürt Halkı Geleceğini KarartmamalıdırKCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya ZorluyorKCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya ZorluyorKürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı ÇıkarAmerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan KürtlerTekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir.KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel YanlışlarıdırTüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru ÖncelikleridirKürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme OyunuSosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt KapanıKCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile SavaşıKürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi ProjesiKCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!!KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu YazdıDelilerin İnsanlık Koyusuna Attığı TaşlarSömürge Halk ve Demokratik CumhuriyetBölge Yangınına Benzin TaşımayınKaranlıkta Kalanlar Halkı İmhaya SürüklüyorHesaplar Sömürgecilere KazandırabilirKürt Halkı! Bu Dansın Sonu BelliSiyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar PlanlıdırSömürgeci Devlet Çizgisindeki HizmetlerMilletin Aklını ÇalmakKale İçten ÇökerKaranlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve KürtlerSuriye Olmaya Doğru ve Akıl TutulmasıUlusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı HançerKürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır'Tarihten günümüze toplu göçertme politikalarıOrtadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış NedenleriGüney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı?Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyorDoğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..!Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli!Kürt Halkı Savruluyor OlabilirÇelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevaplarıPirsus Katliamı ve Pandora'nın KutusuKelin Merhemi Olsa Önce Başına SürerTarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne?İrade Sizin Kontrolünüzde OlmalıOrtadoğu Yıkılabilir, Altında KalmayınVekiller kime hizmet edecekler?Kürtler, Doğan İmkanları ZehirliyorBir Arada ve Birlik İnşasıSeçimlerin ardından gerçekçi okumalarHalkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri BellidirKürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli HesaplarHalkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını YerSömürgeciler İki Anadamara Girmiş OlabilirDoğu Heyecanlı, Batı Çok RahatToplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda!Yanlış rejimlerin doğru piyonlarıKürt halkı! Bu dansın sonu belliDünyayı kurtaracak adamNewroz, Aldatılmanın Sonunu GetirmeliKardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x