Çiya Berçelan: Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır

Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır

Özyönetim, cadde ve sokaklara hendek ve barikat kurulması ve ardından meydana gelen gelişmeler ve meydana gelebilecek gelişmeler planlamış olanlar bilmektedir. Yaşanan can kayıpları, yaşanacak can kayıpları, yıkımlar, yakmalar her boyutlarıyla biliyorlar.

Çiya Berçelan

06.02.2016, Cts | 12:16

Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır
Makaleyi Paylaş

Siyaset toplumun, halkın, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, çevresel tüm olguları bütün boyutlarıyla geleceğini planlamak, projelendirmek, hedeflere ulaşmak üzere eylem planını devreye koymaktır.

Özyönetim Kentlerimizde ilan edilmeden önce siyasi fizibilitesi hazırlanmış, buna göre belirtilen hedefler için getirisi nedir? ve götürüleri neler olacaktır? hesaplanmış ve ardından eylem planı devreye sokulmuştur.

Geleceği planlama sanatı yani siyasetle uğraşanların bugün yaşanmakta olanlardan, yaşanabileceklerden bilgileri olmadığı, hesap edemedikleri düşünülemez.

Ortadoğu coğrafyasına, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel her alanda katı ulusçu devletlerin kurum ve kuramları yön veriyor. Böylesi katı ve tekçi ulus ideolojisine dayalı sistemlerin, devletlerin tarih boyunca farklı kültürlere, farklı inançlara imha temelindeki yaklaşımı çok açıktır.

Özyönetim, cadde ve sokaklara hendek ve barikat kurulması ve ardından meydana gelen gelişmeler ve meydana gelebilecek gelişmeler planlamış olanlar bilmektedir. Yaşanan can kayıpları, yaşanacak can kayıpları, yıkımlar, yakmalar her boyutlarıyla biliyorlar.

Bu süreci planlayanlar sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, çevresel ve diğer olguların toplumsal yaşama etkilerini hesaplamıştır. Bu olayların toplumsal yaşama tüm boyutlarıyla ne katacağı ve ne götüreceği hesaplanmıştır.

Bu olaylar başlamadan önce kapsamlı biçimde halkların kardeşliği ve özellikle ortak vatan şiari etrafındaki yoğun ajitasyonlarla birlikte sömürgeci devleti kimlerin, hangi siyasal güçlerin yönetmesi hesaplarına indirgenmesi, çok farklı hesapların yapıldığını gösteriyor.

Bölgesel ve uluslararası güçlerin hedef ve hesapları da bu çerçevede ele alındığında halkımızın gasp edilmiş temel ulusal haklarını çok aşan bir durum gözlenebiliyor. Halkımızın temel ulusal talepleri vatanında, ülkesinde her halkın sahip olduğu eşit haklara kavuşmasıdır. Eşit hakların, ortak vatan ve halkların kardeşliği ajite edici sözcüklerle karşılanamadığı bilinen bir gerçektir.

Tarih boyunca halkımızın özgürlüğü, din kardeşliği maske olarak kullanılmış ve engellenmiştir. Bin yıl birlikte ve beraber yaşanmış olgusu eşitlikten uzak kullanılmıştır, hak ve hukuk bağlamında eşitlik Hiçbir zaman sağlanamamıştır. Bu gerçeklik bugün ortak vatan, halkların kardeşliği adı altında daha yoğun kullanılıyor, sorunu çözmeden ziyade aldatmaya, kandırmaya yönelmedir.

Hasseten sömürgeci devletleri güya demokratikleştirme hesapları için kimsenin canını ortaya koyması gerekmiyor. Demokratikleşmenin kuralları, mücadele yöntemleri, hedefleri bellidir bunların zor ve şiddet tırmandırılarak radikalleştirilmesi demokratik hesaplarla ifade edilemez.

Mevcut demokratik ortamda çok büyük kazanımlara dönüşmesi mümkün olan ve gereken değerler militarizmin devreye sokulması sayesinde riske edilmiştir. Mevcut yerel iktidarlar zor ve şiddetten dolayı hedef haline getirilmiş, işlevsiz kılınmıştır. Mevcut Parlamenter sistemde kazanılan üyelikler zor, şiddet, tank, top, savaş koşullarından dolayı işlevsiz kılınmıştır.

Bu durum açıkça gösteriyor ki halkımızın küçük kazanımlarını ortadan kaldıran bir işlevsellik devreye sokulmuştur. Halkların kardeşliği denilen yalana dayalı olgu olayların bu boyuta gelmesiyle daha da belirgin hale gelmiştir. Halkımız dışında geliştirilen zor ve şiddetten büyük zarar gören olmamıştır. Sadece halkımız, kentleri, çocukları, kadınları, yaşlıları, evleri, caddeleri, sokakları zarar görmüştür.

Mevcut kısıtlı kısmi demokratik ortama büyük zarar verdiği gibi halkın taleplerine ve geleceğine negatif etkisi olmuştur. Olayların başladığı kentler yıkılmış, yakılmış, büyük can kayıpları yaşanmış, yüzbinlerce insan evini, kentini terk etmiştir.

Bu denli kapsamlı yıkımlar sömürgeci devleti demokratikleştirme hedefi için yapılmıştır. Halbuki egemen ulus halkı olayların içinde, yanında, kenarında yerini hiç almıyor, bundan sonra da almayacaktır. Egemen ulus halkına rağmen sömürgeci devleti demokratik yapma yalanı halkımıza büyük zararlara ve yıkımlara neden olmuştur.

Sosyal ve siyasal hesapların, hedeflerin inandırıcı olmadığı, gerçeklerle örtüşmediği, sömürgeci devletin egemen ulus halkı olmadan, öncülük etmeden, katılım sağlamadan demokratik ulusa, devletin de demokratik cumhuriyete dönüşmeyeceği, bunun tersi yalandan ibaret olduğu herkesçe bilinmesi gereken bir gerçekliktir.

Bugün yaşanmakta olanların fikri alt yapısı olarak Kürdistan denince ulus devlet kötüdür algısı oluşturup ve halkı bu noktada toplama tezine dayanıyor. Halbuki dünyanın genel geçerli sistemleri çok açıktır ve Kürdistan illaki katı ulusçu, üniter tekçi ve katı merkeziyetçi bir devlet olmak zorunluluğu yoktur. Ortadoğu coğrafyasındaki devletler katı ulusçu, tek ulus egemenliğine dayalı, faşist devletler ve kuramsal değerlerini 1945 öncesi Avrupa’dan almışlardır. 1945 öncesi Avrupa’dan devralınan bu sistemler sadece Ortadoğu devlet sistemleri olarak kalmış, devam ediyor. Bu tarihsel gerçeklikler çözümlendiğinde bunların katı ulusçu tekçi, faşist devletler olduğu görülecektir. Dünyamız da bu tarz sistemleri kabul etmiyor, dünyamız da bu tarz sistemleri tasfiye ediyor. Nitekim Irak bu nedenle tasfiye edilmiş, Suriye bu nedenle tasfiye ediliyor. Ancak bölgenin katı ulusçu faşist sistemlerin de varlığını devam ettirme politikaları ve çok karışık sosyal ve siyasal taraflar süreci kaosa dönüştürmüştür. Halbuki 1945 sonrası Avrupa bu faşist katı ulusçu tekçi sistemi geride bırakmış, ademi merkeziyetçi çoğulcu demokratik sistem inşa ederek dünya milletlerine ve insanlığa öncülük etmiştir. Pekala kürdistan liberal federal ademi merkeziyetçi bir devlet olabilir, günümüz gerçekliğinde öyle de olması kaçınılmazdır.

Bugün belli çevreler ulus devlet kötüdür, ret edilmelidir ve sömürgeci devletleri demokratikleştirme hedefini halkın önüne koymanın Hiçbir gerçekçi sistemsel altyapısı olamaz. Bu tezlerin ortak hedefi sömürgeciliği meşrulaştırmak, bağımsızlık fikrini çürütmek, halkın değerleriyle birlikte tarih sanesinden silinmesine sosyal, siyasal ve kültürel zemin hazırlamaktır.

Halkımız herşeyin sıkı planlandığı yürürlüğe sokulduğu derin hesapları bulunan bir süreçten geçiyor. Avrupa ulus devlet modeli ademimerkeziyetçidir, Amerika ademimerkeziyetçidir, dünyanın birçok bölgesindeki sistemler bu yöndedir. Bunların görülmediği, bilinmediği düşünülemez, bunların belli hesaplara göre hareket edilmediği de düşünülemez.

Bu makale toplam: 6284 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:02:41:46
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir? Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir. KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!! KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x