Çiya Berçelan: Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir

Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir

Kürt meselesi bölge devletlerinin ortak ve en büyük zaafı olduğunu herkesten daha iyi bilen Suriye rejimidir. Amerika'nın ve Rusya'nın tekçi dinci bir yapılanmaya asla izin vermeyeceğini en iyi bilen yine Suriye rejimidir.

Çiya Berçelan

10.02.2018, Cts | 00:11

Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir
Makaleyi Paylaş

rtadoğu coğrafyasında netleşti ki Amerika ve Rusya arasında bir savaş sürüyor. Her iki gücün dışında kalan yerel ve bölgesel tüm güçler sadece dolaylı savaşların birer aracıdır. Yerel ve bölgesel güçler kendilerince kısa ve uzun vadeli genel çıkarları için savaştıkları iddiasının arkasına saklanmaları onların sadece birer araç oldukları gerçeğini değiştirmiyor.

Suriye halk muhalefeti 2011 yılında mücadeleye başladığında genel hedefleri ülkenin evrensel temel değerlere ve çoğulcu demokrasiye geçmesini sağlamaktı. Amerika bu sürecin içindeydi ve Avrupa Birliğini bu sürecin içine dahil etmişti. Amerika aynı zamanda bir kısım bölgesel güçleri yedeğine alıp evrensel temel değerlere ve çoğulcu demokrasi mücadelesini sahiplenmek ve değerlendirmek üzere bu sürecin içine dahil etmişti.

Rusya, bölgenin tekçı ve ırkçı rejimleri genel çıkarları uğruna iktidarda tutmak ve genel çıkarları için birer araç olarak kullanmak üzere bu sürecin içindeydi. Rusya bir kısım bölgesel güçleri yedeğine alıp, araç olarak kullanmak üzere bu sürecin içine dahil etmişti ve yerel güçler de her iki güç tarafından kullanmak üzere bu sürecin içine dahil edilmişti.

Bölgesel ve yerel güçlerin de her birisinin kendilerine göre ayrı aurı hesapları vardı ve bu hesaplarını gerekçe göstererek halkları yanına çekip sürecin içine katmaya çalışmıştı.

Bölgesel güçlerden İran, Rusya'nın yanında yerini almış, Ruslardan güç alarak şii ideolojisine dayalı rejimini bölgeye yayma ve uydu iktidarlar oluşturarak bölgede yayılma alanlarını genişletme hesapları yapmıştı.

Türkiye ise İran rejiminin pozisyonunun tam zıttı suni ümmet ideolojisine dayalı bir rejim hedefleyen güçlerle bölgeye yayılma ve uydu bölgesel iktidarlar kurarak osmanlıcılık hesapları yapmıştı.

Bu her iki büyük bölgesel güç dışında kalan diğer bölgesel güçler de ayrı ayrı, farklı, çeşitli hedef ve hesaplara odaklanmıştı.

Bölgesel devletlerin dışında kalan devletsiz bölgesel halkların da bu süreçte ulusal çıkarları etrafında rol sahibi olmanın hesaplarını yapmıştı. Devletsiz bölgesel halkların içinden bölgede nüfusu 45-50 milyona varan Kürt halkı kendi geleceği, özgürlüğü ve kendi kaderi ile ilgili hesapları her zaman olmuştur. Ayrıca Kürt halkı üzerinden çeşitli sinsi hesap yapan Uluslar arası ve bölgesel güçler de dikkate değerdir.

2011 yılından itibaren Suriye sahasında meydana gelen gelişmeler yerel, bölgesel ve Uluslar arası güçlerin hesaplarının iç içe geçtiği görülüyor. Suriye rejimi bölgesel bir gücün osmanlı zihniyeti etrafında yayılmacı hesaplarının farkına varır varmaz ilk yaptığı hamle Kürt halkını oyunun bir parçası haline getirmek olmuştu.

Bölgesel kimi devletlerin Suriye rejimini zorla yok etmeye yönelmesinin akabinde Suriye rejimi hızlıca Kürt kartını sahaya sürüyor. Amerika'nın, Avrupa'nın, medeni dünyanın bir çok ülkesinin terör örgütü kabul ettiği, terör örgütü ilan ettiği bir yapıya siyasi ve ideolojik olarak yakın grupları Kürt bölgelerinde etkili olması üzerine bir hesabı, politikayı hedeflemiş ve sahaya sürmüştür. Böylece Rejim Suriye coğrafyasının kuzeyinde tekçi, dinci ve ırkçı radikal silahlı muhalefete karşı oldukça dirençli büyük bir hat oluşturmayı hesaplamıştır. Suriye Kürt coğrafyası kısa sürede bu bağlamda örgütlenmesini sağlayıp yaygınlaştırmış, savunma birimlerini oluşturmuş, tekçi dinci ve ırkçı muhalefetin bölgelerinde faaliyet yürütmesini engellemişti.

Suriye rejiminin bu hamle ile birinci hesabı ülkenin kuzeyini silahlı tekçi, dinci muhalefete karşı sağlama almak ve kuzeyden büyük bir cephenin açılmasının önüne geşmiştı. Bu politikasıyla bunu başarmış ve engellemiş oldu. Suriye rejimi ikinci hesabı Türkiye'nin bütün şimşeklerini bu yapılanmanın üzerine çekmek, sahaya bu bahaneyle müdahalesini sağlamaktı. Elbette ki Suriye rejimi Kürtlerle ilgili bu hamlesi sadece günü kurtarmak üzerine yapmamıştı. Gelecekte bölgesel güçleri bu politikasıyla sıkıştırmayı, zorlamayı, savaş sahasına çekmeyi ve büyük bir bataklığa saplanmasını da hesaplamıştı.

Kürt meselesi bölge devletlerinin ortak ve en büyük zaafı olduğunu herkesten daha iyi bilen Suriye rejimidir. Amerika'nın ve Rusya'nın tekçi dinci bir yapılanmaya asla izin vermeyeceğini en iyi bilen yine Suriye rejimidir. Amerika ve Rusya bölgesel güçlerin tekçi ve dinci bir rejim hedeflediklerini anladıkları an bölgede mevcut seküler güçlere kapsamlı ve ciddi destek vereceğini yine en iyi çözebilecek olan Suriye rejimidir. Böylece oltasını başarılı bir şekilde derin sulara bırakmış ve sazanların oltaya gelmesini beklemiştir.

Amerika, bölgesel güçlerin Suriye sahasında tekçi dinci bir rejim hedeflediklerini ancak üç yıl sonra jetonu düşmüş ve farkına varmıştır. Halbuki bölgesel güçlerle birlikte yürüttükleri bu mücadele ile evrensel temel değerlere ve çoğulcu demokrasiye dayalı bir sistem inşaa edeceklerini, getireceklerini sanmıştı. Dünya kadar masraf yapmış, eğitmiş, donatmış, eğitip donattıklarının tamamına yakını tekçi dinci bir rejim hedefleyen gruplara katılmıştı.

Amerika bu kabustan oldukça geç uyanabilmiş ve bu hayati hatasını telafi edebilmek üzere yerel seküler Kürt güçlerine sarılmıştı. Amerika ve paydaşlarının seküler Kürt güçleri ile sahada iş tutmaktan başka Hiçbir şansları da yoktu. Suriye Baas rejimi büyük ihtimalle bu manzara karşısında ellerini oğuşturmuş ve gelecekteki hesaplarının da tutacağı için sevinç çığlıkları atmıştır.

Amerika'nın Suriye coğrafyasında sadece seküler Kürtlerle iş tutması, bölgede tekçi dinci bir rejim hesapları olan, hedefleyen güçleri adeta çılgına çevirecekti. Özellikle Amerika'nın ve Avrupa Birliğinin terör örgütleri listesine aldıkları bir yapı ile siyasi ve ideolojik yakınlığı bulunan gruplarla iş tutuyor olması bölgesel güçlerin tüm şimşeklerini üstüne çekmişti. Dolayısıyla bölgesel güçlerin Amerika'nın karşısına dikileceğini, doğal olarak süreçte kendileri yani Suriye rejimi ile aynı çizgiye geleceklerini hesaplayan Suriye rejimin hesapları tutmuştu.

Bu kirli senaryonun birinci devresi oynandı,şimdi ikinci devresi sahneye konulmuş ve oynanıyor. Türkiye'nin kendisine düşman gördüğü, terör örgütü ilan ettiği bir yapının benzeri, benzer siyasi ideolojik değerlere sahip versiyonunu Amerika'nın kendine partner olarak seçmesi, birlikte hareket etmesi, eğitip donatmasına ateş püskürüyor. Amerika'nın bu yapılardan desteğini kesmesi, uzaklaşması hatta tasfiye etmesini baskılıyor ve dayatıyor.

Rusya da bütün bu yakıcı süreçlerde zaman zaman karşı karşıya geldiği, savaş olasılığı noktasına geldiği Türkiye'nin, Amerika'dan istediklerini, talep ettiklerini desteklerek çıkmaz sokakta kendisine doğru gelmesi için bir ışık tutuyor., Türkiye'yi böylece rejim ile aynı hedefe, aynı paralele getirmeye çalışıyor. Rusya ve İran böylece geçmişte birbirlerini tüketme ve ortadan kaldırma hedefi olan düşman kardeşleri aynı paralel çizgiye getirme senaryosunun işlediğini görüyor ve olabildiğince yanan ateşe odun taşıyor.

İran kenarda durmuyor, derinden derinden oyun koruyor, yeri geldiğinde ateşe bir kova benzin dökerek yaygınlaştırıyor ve harlıyor.

Amerika sadece Suriye'de değil bölgede Türkiye ile Kürtleri uzlaştırmaya çalışıyor. Rusya ise Türkiye ile Amerika'yı karşı karşıya getirip çatıştırmak istiyor. Rusya'nın kısa süre öncesine kadar desteklediği, eğittiği, donattığı, kısa ve uzun vade ve çıkarlar etrafında anlaşma ve sözleşmeler yaptığı Kürt güçlerinden sırf Türkiye ile Amerika'yı çatıştırmak umuduyla desteğini çekiyor. Efrin hava sahasını her türlü savaş araçlarına açması da böylesi derin ve kirli bir amaçlara hizmet ediyor.

Rusya, Suriye rejimi ve İran böylece Türkiye'yi kendileri ile aynı paralele taşıdıkları gibi Suriye bataklığının dibine çekmeye çalışıyor.

Rusya Suriye Bataklığına batmış, İran Suriye bataklığına batmış, rejim kendi bataklığında çırpınıyor ve cepheyi büyütmek üzere Türkiye'yi de bu bataklığa çekiyorlar.

Bu senaryolar çok önceden kurgulanmış, sahneye konulmuş, birinci perdesi tamamlanmış ikinci perdesi oynanıyor. Bu senaryo oldukça kirlidir ve kanlıdır, insanlığa sadece karanlık bir leke olarak kalacaktır. Senaryosu çok önceden yazılmış bu kirli oyunun kazananı figüranlar ve piyonlar olmayacaktır. Bu kirli senaryonun en büyük kayıp edeni ise insanlık ve insanlık değerleridir.

Bu makale toplam: 10534 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:16:51:10
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir? Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir. KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!! KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x