Çiya Berçelan: Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi

Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi

İnsanlığın evrensel temel değerlere dayalı çoğulcu demokratik sistemin ta kendisidir. Böyle bir sistemin mücadelesi verilir, insanlığın temel ihtiyaç duyduğu bir dünya sistemi hayata geçirilebilir.

Çiya Berçelan

10.06.2017, Cts | 16:59

Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi
Makaleyi Paylaş

Doğru Demokrasi Nedir?

1- Farklı sosyal, siyasal ve ideolojik düşünce ve fikirlerin yaşamsal alanda her koşulda yasalar önünde eşit olduğu, kendisini mevcut her düşünce ve fikir kadar özgürce ifade ettiği ve bu temelde sosyal, siyasal ve ideolojik olarak serbestçe örgütlediği kurumlarını inşa ettiği ve özgürce rekabet ettiği bir sistem olması gerekir. Örnek verelim; Komünist, dinci, ırkçı, sosyalist, muhafazakar, sosyal demokrat, eşcinsel gibi farklı sosyal, siyasal ve ideolojik düşünce ve fikirlerin eşit olması, örgütlü olması, özgürce rekabet etmesi, bu temelde asla baskı, şiddet ve zorun toplumsal yaşamda yer almamasıdır.

2- Farklı milletlerin, farklı halkların ve farklı toplumların ulusal değerleri dili, kültürü, tarihi, gelenek ve görenekleri tüm değerleri ile her koşulda yasalar önünde eşit olduğu, kendisini mevcut her millet, her halk ve her toplum kadar özgürce ifade ettiği, bu temelde sosyal, siyasal ve ideolojik olarak örgütlediği, kurumlarını inşa ettiği ve serbestçe rekabet ettiği bir sistem olması gerekir. Örnek verelim; Türkler, Araplar, Farslar, Kürtler, Ruslar, Almanlar, Farslar, Beluciler, Azeriler... her milletin, her halkın ve her toplumun eşit olması, örgütlü olması, özgürce rekabet etmesi, bu temelde asla baskı, şiddet ve zorun toplumsal yaşamda yer almamasıdır.

3- Farklı dinlerin, farklı inançların her koşulda yasalar önünde eşit olduğu, kendisini mevcut her din ve her inanç kadar özgürce ifade ettiği bu temelde sosyal, siyasal ve ideolojik olarak örgütlediği, kurumlarını inşa ettiği ve özgürce rekabet ettiği bir sistem olması gerekir. Örnek verelim; İslam, Hristiyan, Musevi, Yahudi, Budist, Ezdi, Ateist... eşit olması, örgütlü olması, özgürce rekabet etmesi, bu temelde asla baskı, şiddet ve zorun toplumsal yaşamda yer almamasıdır.

4- Farklı sosyal sınıfların tüm değerleri ile her koşulda yasalar önünde eşit olduğu, kendisini mevcut her sosyal sınıf kadar özgürce ifade ettiği, bu temelde sosyal, siyasal ve ideolojik olarak örgütlediği, kurumlarını inşa ettiği ve serbestçe rekabet ettiği bir sistem olması gerekir. Örnek verelim; Her sektördeki İşçi, Her daldaki Sanayici, Köylü, Esnaf, Berberler, Bakkallar, Tekstil işçileri, Giyim üreticileri, Büyük baş hayvan üreticileri, Küçük baş hayvan üreticileri, Arıcılar, Balık üreticileri, kısaca yaşamın, hayatın her alanındaki iş gücü ve sermayenin her koşulda yasalar önünde eşit olduğu, kendisini mevcut her sosyal sınıf kadar özgürce ifade ettiği, serbestçe örgütlediği ve özgürce rekabet ettiği bir sistem olması gerekir.

Bu dört temel kategorik değerleri sağlayan bir sistem doğru demokratik bir sistemdir. İnsanlığın evrensel temel değerlere dayalı çoğulcu demokratik sistemin ta kendisidir. Böyle bir sistemin mücadelesi verilir, insanlığın temel ihtiyaç duyduğu bir dünya sistemi hayata geçirilebilir.

Sahte Demokrasi Nedir?

İçinde bulunduğumuz ve çevremizde yer alan birebir tanık olduğumuz sistemlerin çoğu sahte demokratik sistemler olduğunu görüyoruz. Örnek verelim; İran devlet sistemi, tek ırk egemenliğine ilave olarak tek dinci egemenliğin daha aşağısı olan tek mezhep egemen bir sisteme dayanıyor. Farklı sosyal, siyasal ve ideolojik düşünce ve fikirler, imha temelinde zor ve şiddetle baskı altına alınmıştır. Farklı din ve farklı inançlar imha temelinde zor ve şiddetle baskı altına alınmıştır. Farklı milletler, farklı halklar ve farklı toplumlar ret ediliyor, imha temelinde zor ve şiddetle baskı altına alınmıştır.

Örnek verelim; Irak devlet sistemi; 2000'li yıllara kadar tek ırk egemenliğine dayanıyordu, ülke bu yüzden alt üst oluş yaşadı/yaşıyor. Günümüzde tek ırk egemenliğine ilave olarak tek dinci egemenliğin daha aşağısı olan tek mezhep egemen bir sistemi inşa etmeye çalışıyor. Farklı sosyal, siyasal ve ideolojik düşünce ve fikirler imha temelinde zor ve şiddetle baskı altına alınıyor. Farklı din ve farklı inançlar imha temelinde zor ve şiddetle baskı altına alınıyor. Farklı milletler, farklı halklar ve farklı toplumlar ret ediliyor, imha temelinde zor ve şiddetle baskı altına alınıyor.

Örnek verelim; Türkiye devlet sistemi, mevcut durumu tek ırk ve tek dinci ve tek mezhep egemenliğine dayanıyor. Farklı sosyal, siyasal ve ideolojik düşünce ve fikirler kısmi olarak hareket ve yaşam alanı bulabiliyor. Farklı milletler, farklı halklar ve farklı toplumlar ret ediliyor, imha temelinde zor ve şiddetle baskı altına alınmıştır. Farklı inançlar, farklı dinler baskı görüyor, kısmi olarak yaşama imkanı bulabiliyor. 

Bu ve diğer bölge devletleri sistemleri demokratik sistemler olarak ifade ediyor. Evrensel temel değerler ve çoğulcu demokrasiden uzak bölge devlet sistemleri için bu liste çok uzatılabilir.

Bir de demokrasi adını sıklıkla kullanan demokrasi dışı, hatta demokrasi düşmanı örgütler, gruplar, kurumlar ve güçler vardır. Bunların kimileri tekçi dinciliği demokrasi kılıfı altında topluma pazarlamaya çalışıyor. Kimileri tekçi ırkçılığı demokrasi kılıfı altında topluma sunuyor. Kimileri tekçi sosyal bir sınıfı ve tekçi sosyal, siyasal ve ideolojik bir düşünce ve fikiri demokrasi kılıfı altında topluma pazarlıyor.

Bu tür demokrasi dışı örgütler, gruplar, kurumlar ve güçler kimileri zora, şiddete ve baskıya dayanıyor. Hatta bu güçler toplumun en hassas mağduriyetleri üzerinden beslenerek kitle, taraftar, yandaş edinmeye çalışıyor. Demokrasi dışı örgütler, gruplar, kurumlar ve güçler evrensel temel değerlere dayalı çoğulcu demokrasi değerlerini oldukça fazla istismar ediyor. 

Bunların bir kısmı Kürt coğrafyasında ve Kürt halkının mazlum ve mağdur durumunu fütursuzca kullanıyor. Mücadelesine özgürlük ve genel olarak demokrasi kılıfı uyduruyor ise de tek sosyal sınıflı, tek sosyal, siyasal ve ideolojik bir düşünce ve fikirli totaliter ve diktatör bir sistem uğruna zora, şiddete ve baskıya dayanarak mücadele veriyor.

Evrensel temel değerlere dayanmayan, demokrasi dışı devlet sistemlerine karşı evrensel temel değerler ve çoğulcu demokrasi uğruna mücadele elbette ki verilmelidir. Yanlışlara, kötülere karşı verilmesi gereken bir mücadele doğru zeminde ve doğru ilke ve değerlerle olmalıdır. Yanlış ilke ve değerler üzerinde verilen bir mücadele topluma, mazlumlara, mağdurlara herhangi doğru bir değer elbette ki kazandırmayacaktır. Sadece mazlumların, mağdurların ve ezilenlerin daha fazla ezilmesine, daha fazla mazlum ve mağdur olmasına sebebiyet verecektir.

 

Bu makale toplam: 4540 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:14:34:42
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir? Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir. KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!! KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x