Çiya Berçelan: Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri

Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri

Bu zengin coğrafyanın insanları kendi mallarını, vatanını, ülkesini, tarihini, kültürel değerlerini geride bırakarak niçin bu denli çaresizce geriye her şeyini bırakıp canını kurtarma derdine düşmüş ve ülkesinden kaçıyor?

Çiya Berçelan

12.11.2015, Per | 11:08

Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri
Makaleyi Paylaş

Ortadoğu coğrafyasından, Batı illerine, Türkiye içlerine ve Avrupa Birliği ülkelerine akın akın insan seli göçler devam ediyor.

Bu zengin coğrafyanın insanları kendi mallarını, vatanını, ülkesini, tarihini, kültürel değerlerini geride bırakarak niçin bu denli çaresizce geriye her şeyini bırakıp canını kurtarma derdine düşmüş ve ülkesinden kaçıyor?

Bu soruya Ortadoğu'da yaşanmış ve yaşanmakta olan trajedilerin can alıcı cevabını uzunca araştırmalar yaparak fikir ve düşünce dünyasını harekete geçirerek cevap bulmaya ve tespit etmeye çalıştım. Ortadoğu'nun bu haline trajedi diyorum, her aile etkilenmiştir, çocuğunu, yakınını, malını ve mülkünü kayıp etmiştir. Bunları ancak trajedi kelimesiyle açıklayabilirim ve buna göre 3 ana neden görülüyor. Ortadoğu coğrafyasının çok kültürlü halkların ve farklı inançların, farklı sosyal sınıfların bir arada yaşadığı bu coğrafyadır. Bu gerçekliği yok edecek, ortadan kaldıracak, imha edecek siyasi ve sosyal düşüncelere, kişilere, gruplara, kurumlara ve sistemlere dikkat çekmek istiyorum. Bunları toplu halde sırasıyla aşağıya çıkarmaya çalışacağım.

  1. İkinci dünya savaşlarını hepimiz tarih kitaplarında yüzeysel olarak okuyup öğreniyoruz. Ancak bunun düşünce, fikir, ideolojik arka planı hep gözlerden kaçmıştır veya bilinçli olarak toplumun bilincine çıkarılmıyor. İkinci dünya savaşları Avrupa Birliği ülkeleri milletlerine çok büyük acılar yaşatmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri de tıpkı Ortadoğu milletleri, halkları, toplumları gibi benzer şekilde çok farklı kültürlerin ve çok farklı inançların bir arada yaşadığı bir coğrafyadır. Bu coğrafya üzerinde Hitler, Franko, Mosolini gibi tek ırk egemenliği ideolojisini, siyasi düşünce ve fikrini egemen kılmaya çalışmışlardı. Avrupa Birliği ülkelerinde bu durum adeta kıyametin koptuğu noktadır. Hitler faşizmi Alman ırkını egemen kılmak, diğer ırkçı liderler de onu takip etmek tekçi ırkçı ideolojiyi egemen kılmak üzere farklılıkların imhası hedeflenmiştir. Bu durum 1945 yılına kadar yakıcı ve yıkıcı biçimde devam etmiştir. Avrupa genel olarak yıkıma uğramış, halklar, toplumlar yerini yurdunu geride bırakarak canını kurtarmak için göç edebilenler yollara düşmüştü. Avrupa halkları, milletleri 1945 yılından sonra bu ırkçı, tekçi ideolojiyi terk etmiş evrensel kabul edilen değerler etrafında çoğulcu demokratik düzenini kurmuştur. Çoğulcu demokrasi günümüze kadar geliştirilerek sosyal denge sistemine doğru ilerletilmiştir. Vahşi ırkçı tekçi ideoloji ve vahşi kapitalizm yerine çoğulcu demokrasi ve sosyal denge sistemi inşa etmeye devam etmiştir. Günümüz dünyasında özellikle Ortadoğu coğrafyasında kendisini zor ve şiddet araçlarıyla halklara dayatan katı ulusçu, tekçi, ırkçı ideolojiyi esas alan totaliter sistemler ve halen öyle sistemleri hedefleyen kişi, grup, kurum ve kuruluşlardır.
  2. Ortadoğu toplumları, halkları, milletleri iç içe geçmiş, farklı kültürler, inançlar bir arada barış içinde yaşamaktadır. Ortadoğu coğrafyası halkları, toplumları, milletleri sosyal sınıfsal farklılıklarla yüzyıllardır bir arada beraber ve barış içinde yaşamaktadır. Tüm insanlığın olduğu gibi bölgemiz halkların sahip olduğu değerler derin tarihi kökenlerinden gelmektedir. Mülkiyet hakkı, özgürce üretme hakkı, ürettiğini değerlendirme hakkı, inanç hakkı, inancını özgürce yaşama hakkı tarihten devraldığı vazgeçemeyeceği mirasıdır. Komünizmin tekçi düşünce, tekçi fikir, tekçi ideolojisi ve tekçi sınıf hedefi dünya üzerindeki tüm halkların olduğu gibi Ortadoğu halkların da yabancısı olduğu, uzak durduğu, zararlı bulduğu, insanlık değerlerini metaya dönüştüren, kullanmayı hedefleyen bir sistem olduğu gerçeği ile karşı karşıyadır. Dünya üzerindeki tüm halklar, milletler ve toplumlarca ret edilmiştir. Bu sistemi hedefleyen kişi, grup, kurum ve kuruluşlar varlığını zor ve şiddet araçlarına dayandırmaktadır. Zor ve şiddet araçları dışında toplumlar, halklar ve milletler tarafından varlığı kabul edilmemiş ve günümüzde de kabul edilmiyor. Yeryüzü üzerindeki 24 ülkesinde denenmiş ancak tümünde iflas etmiş, tasfiye olmuş, halkın ret ettiği ve Ortadoğu coğrafyasında zor ve şiddet araçlarını kullanarak kendisini halklara dayatan, zor ve şiddet araçlarıyla kendisini var etmeye çalışan tekçi, Marksist/komünist ideolojik diktatörlüğü hedefleyen kişi, grup, kurum ve kuruluşlardır.
  3. Ortadoğu Coğrafyası halkları, milletleri, toplumları çok farklı inançları bulunmaktadır. Genel olarak barış içinde bir arada yaşamışlardır. Ancak zaman zaman tekçi dinci ırkçı ideolojiler zora ve şiddete dayalı araçlarla farklı inançları yok etmeye, imha etmeye yönelmiş, tekçi dinci inancı zora ve şiddete dayalı araçlarla egemen kılmaya çalışmışlardır. Her zaman Ortadoğu coğrafyasını halklar mezarlığına çeviren ve günümüzde de kendisini zor ve şiddet araçlarıyla halka dayatan dinci, tekçi, ırkçı teokratik sistem hedefleyenlerin yarattığı kan gölünden, gelecekte daha kanlı bir coğrafyaya dönüştüreceği şimdiden belli olan çağdışı, insanlığın evrensel değerlerine düşman zor ve şiddete dayalı yapılardan kurtulmak için can havliyle kaçıyorlar.

Ortadoğu coğrafyasını kan gölüne çeviren bu çağdışı yapıları toplumların, halkların, herkesin bilince çıkartması barış içinde özgür bir gelecek için elzemdir. Barış ancak insanlığın evrensel değerlerini egemen kılarak bu topraklara gelebilir ve kalıcılaşabilir. Tekçi, ırkçı, dinci ideolojik, sosyal, siyasal, kültürel, sınıfsal farklılıkları imhayı hedefleyen kişi, grup ve kurumların çok iyi bilinmesi, tanınması ve toplumlara ne denli zararlı yapılar olmasının anlaşılması gerekir ki bu da Ortadoğu coğrafyasının geleceğini yakından etkileyecektir.

Ortadoğu coğrafyasının kalıcı barışı, bir arada eşit ve özgür yaşama sigortası, ilacı çoğulcu evrensel değerlere dayalı demokratik sistemdedir. Bölge halklarının bu değerleri bilince çıkartması ve dört elle buna sarılması, sahiplenmesi, uğruna mücadele etmesi, zor ve şiddete dayanan kişi, grup ve kurumlara karşı sesini yükseltmesi, barış içinde sağlıklı bir gelecek için kaçınılmazdır. Ülkesini, bölgesini, geleceğini garanti altına almanın yegane yolu çağdaş ve evrensel değerlere sarılmaktan geçiyor. Tekçi kişilere, tekçi ideolojilere, tekçi ırkçı hesaplara saplanmış, sarılmayı, tekçi ideolojilere sarılmayı dayatanların bölgemizi kan gölüne çevirenler, kan gölü yaratanlar olduğu, geleceği zehirleyenler olduğu bilinmelidir.

Bu makale toplam: 4692 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:02:17:06
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir? Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir. KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!! KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x