Çiya Berçelan: Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli

Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli

Önümüz newroz yeni bir yıla merhaba derken, geleceğe umutla bakabilmenin yolları ve sistemşeri arayışlarına özellikle Kürdistan'da bütün hızı ile devam edilmektedir. Newroz günümüzde anlamını bulabildiği/bulabileceği yegane coğrafya elbette ki Kürdistan'dır.

Çiya Berçelan

08.03.2015, Paz | 18:04

Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli
Makaleyi Paylaş
İnsanlığın dünyadaki temel iki çelişkisi, kişisel biyolojik ihtiyaçlar üzerine yapılan hesaplar ve toplumsal sistem üzerine yapılan hesaplar çelişkisidir.

İnsanlık temel ihtiyaçlarını kusursuz bir şekilde temin etmeyi hedeflerken, bunun için çabalarken öyle bir sistem inşa etme rüyası görüyor ki ne gıda ne de içecek yokluğu Hiçbir zaman hissedilmeyecek hesaplar içine girer ve hedefler.

Toplumsal sistem arayışı da insanlıkla birlikte başlayan insanlığın en kadim özlemlerinden bir tanesidir. Öyle bir sistem inşa edilsin ki dikensiz bir gül bahçesi olsun, herkes arılar ve karıncalar gibi düzenli bir yaşam içinde mutlu mesut yaşaması hayal edilmiştir.

Bu düşüncelerin teoremlerini meydana çıkartır hedeflediği sistemin hayalini kurarken de yaptırım, cezalandırma veya özel mükafata ihtiyaç duyulmadan herkesin kendi işini eksiksiz yerine getirdiği bir sistem hedeflenmiştir. İnsanlık, tarih boyunca bunu gerçekleştirmek üzere bir arayış içerisine girmiş, sosyolojik, ideolojik ve felsefi teoremler geliştirmiş, bu yola adeta kafa patlatmış özellikle radikal statükocu sol-sağ teoremlerle yola çıkanlar her defasında hüsranla o hayalden uyanmıştır.

Bir noktadan bakıldığında İnsanlığı yükselten ve geliştiren bir paradoks gibi görünse bile radikal statükocu sol-sağ pratikler kıyımların ve yıkımların paradigmasal temel nedeni ve gerekçesi olmuştur. İnsanlığa mutlu mesut bir gelecek inşaa edilsin diyerek yola çıkılmış, insanlığa en derin acılar yaşatıldıktan sonra her defasında iflas etmiş, hüsranla sonuçlanmıştır.

Tarihten günümüze buna benzer yaşanmış yüzlerce büyük olaylar zinciri örnek olarak verilebilir. Mao Çini bu hayal için yola çıkmış yetmiş iki milyon insanın sadece üç yıl içinde açlıktan ölmesine neden olmuştur. Stalin Sovyetleri bu hayal için yola koyulmuş kırkbeş milyon masum insanın imhasına neden olmuştur. Hitlerin, Mossolininin, Pol potun, Frankonun ve diğerlerinin yakın tarihteki benzer yolculukları insanlık felaketine sebep olmuştur.

Her bir ideoloji için ayrı ayrı bir analiz yapmaktan ziyade genelleme üzerinden son yıllarda Kürt halkına süslenip sunulan teoremlerin ideolojik, felsefi ve sosyolojik sistemsel hedefi Kürdistan'da kimi çevrelerin bu statükocu sol ideolojik blok üzerinden bir deneme mevzisi oluşturduğu, halka umut pazarladığı, dile getirdiğine tanık olunuyor.

Oysaki tarihteki benzer bütün ideolojik sistem hedef ve pratikleri sadece halkların geleceğini karartmıştır. Faşizm üretmiş, diktatörlük üretmiş, farklılıklara imha temelinde yönelmiş, dünya ve insanlıkla gayri meşru bir ilişki içinde olmuş olan radikal statükocu sol-sağ bu coğrafyadaki insanların sorunlarına çözüm üretemeyeceği çok açıktır. Bunu söz konusu ideolojilerin aktörleri üzerinden söylemekten ziyade statikocu dikta sol-sağ epistemolojisinin bu işe elverişli olamayacağı sonucuna, yaşanmış tarihsel gerçeklikten yola çıkılarak varılabilir.

Radikal statükocu sol-sağ ideoloji yukardaki iki çelişki üzerinden sosyal, siyasal ve ekonomik sistem arayışları tarih boyunca devam etmiş, halklara hayaller ve umutlar pazarlamış, akabinden çelişkiler, çıkmazlar ve açmazlar yumağına dönüşerek iflas etmiştir.

Radikal satükocu sol-sağ ideolojinin vaat ettiği eşitlikçi ve özgürlükçü sistemin tesis edilmesi bir ideal olarak var olmanın ötesinde ısrarla birçok biçimlerde denenmesine ve uygulanmaya konulmasına rağmen sonuç olarak insanlığın yaşamsal sorunlarını sadece büyütmüştür. Sosyoloji ve siyasetle ilgilenen herkes bilir ki bu tarz ideolojilerin hayat bulduğu bütün coğrafyalarda baskı, zulüm ve gözyaşı asla eksik olmamıştır.

Önümüz newroz yeni bir yıla merhaba derken, geleceğe umutla bakabilmenin yolları ve sistemşeri arayışlarına özellikle Kürdistan'da bütün hızı ile devam edilmektedir. Newroz günümüzde anlamını bulabildiği/bulabileceği yegane coğrafya elbette ki Kürdistan'dır.

Uyanış ve diriliş bayramı Newroz'un son yıllarda en geniş katılım ve ittifakla kutlandığı Kürdistan'da, Ortadoğu'da ve Orta Asya Halklarında yeni bir dönemin miladı ve ışığı büyük bir coşku ve demokratik hoşgörüye sahip sistemlere kavuşması dileğiyle halkları kardeşliğe davet bayramı olmalıdır.

Zağros, Fırat, Dicle, Mezraê Botan toprakları uygarlıklara analık etmiş halkların en kadimi olan Kürt halkına reva görülen imhaya karşı isyanın adıdır Newroz.

Binlerce yıldan buyana bu topraklar üzerinde kardeşçe ve dostça diğer halklarla birlikte yaşamaya çalışan Kürtlerin eşitlik mücadelesinin adıdır Newroz.

Dicle ile Sakarya kardeş olacaksa, Cudi ile Erciyes dostu olacaksa, Delilo ile Zeybek akraba olacaksa eşit olmalı diye haykıran ve zülme isyanın adıdır Newroz.

Bölgemizin bütün büyük medeniyetleri, kardeş toplulukları, siyasi baskılarla, dış müdahalelerle, emperyalist çıkarlarla, birbirlerine düşürülmeye çalışılmışsa, birbirine hak, hukuk, eşitlik ve özgürlük ihlalleriyle birbirine yabancılaştırılmışsa buna karşı direnişin adıdır.
Son iki yüz yıldan bu yana Kürdistan üzerindeki yıkım savaşları ve emperyalist müdahaleler, oluşturulan, kurdurtulan katı ulusçu imhacı, faşist, baskıcı ve inkarcı sistemlere karşı Kürdistan'da verilen, yükseltilen özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin adıdır Newroz.

Sömürü rejimleri, baskıcı ve inkarcı anlayışlara karşı Kürdistan halkları artık uyanarak, kendine ve aslına dönüşün adıdır Newroz.

Newroz ateşiyle yüreğini tutuşturan, halkımıza özgürlük ve bağımsızlık umudunu bu ateşle harlayan, meydanları hınca hınç doldurun, milyonları barışa kardeşliğe çözüme çağıran, çaresizliğe, bilgisizliğe, köleliğe karşı yeter diyen Mazlum DOĞAN'ın bağımsız Kürdistan haykırışıdır Newroz.

Bütün ezilen halkların, dinlerin, mezheblerin ezilmişliğe, bilgisizliğe, haksızlığa, geri bırakılmışlığa her türlü baskıya karşı isyandır Newroz.
Kürdistan halkları siyasi, sosyal ve ekonomik özgürlüğü, demokratik hakları, dünyanın her halkına eşdeğer eşitliği esas alan bir anlayışın adıdır newroz.
Kürdistan'ın yurtsever gençleri halkı için hiçbir çıkar beklentisi olmadan kendi kutsal değerlerini feda etmenin, büyük bedeller ödemenin, büyük fedakarlıkla özbenliğini, aslını ve kimliğini yeniden inşa etmenin adıdır Newroz.
Dünyanın her yerinde silahlar sussun, fikirler, siyasetler konuşsun, ülkemizde bunu dedirtecek gücü yaratanların adıdır Newroz.
Kürdistan'da halkların, Kültürlerin eşit, özgür ve demokratik bir ülke oluşması, Kürtler kadar Ermenileri, Türkmenleri, Asurları, Arapları ve diğer halk toplulukları da yakılan ateşten kendi özünü, eşitlik ve özgürlük ışıklarını görme ve yaşama mücadelesinin adıdır Newroz.

Kadim Kürdistan'da yaşayan halklar bin yıla yakın çeşitli değerlerin bayrağı altındaki ortak yaşamları ile gerçek anlamda kardeşlik hukukuna sağlayacak ve fetih, inkar, red, zorla asimilasyon ve imhacı sömürgecileri söküp atmanın adıdır Newroz.

Sömürgeci kapitalist Modernitenin yüzyılın baskı, imha ve asimilasyon politikaları altında dar bir seçkinci iktidar elitini, tüm tarihi ve de kardeşlik hukukunu inkar eden çabalarının kardeşlik hukukuna ters düştüğü, bu zulüm cenderesinden güçbirliği ile çıkış yaparak kendi öz kültür ve uygarlıklarına uygun şekilde özgür ülke ve Bağımsız Kürdistan şiarının adıdır Newroz.
Kürdistan halklarında ihtilafın, çatışmanın, birbirlerini horlamanın değil, ittifakın, birlikteliğin, kucaklaşma ve helalleşmenin zamanının adıdır Newroz.

Kürdistan'daki tüm ezilen halkların sınıf ve kültürlerin, kadınların, mezheplerin, tarikatların ve diğer kültürel değerlerin, esnaf, işçi, köylülerin ve sömürgeci sistemden dışlananların birlikte harladığı özgürlük ve bağımsızlık ateşinin adıdır Newroz.

Coğrafyamızda, bölgemizde ve kıtamızda kendi doğal değerleriyle, çağdaş modern ve evrensel demokratik değerler içinde herkesin özgürce ve kardeşçe bir arada yaşayacağı sistemin adıdır Newroz.

Kürt halkını bölmek ve çatıştırmak isteyenlere karşı bütünleşme, Ayrıştırmak isteyenlere karşı birleşme ve suyun akışına direnenlere gerçeğin bağımsızlık olduğunu vurgulamanın adıdır Newroz.
Bu Newroz Kürdistan halklarına yeni müjdelerin haykırdığı zeminin adıdır.
Batının çağdaş ve evrensel demokratik değerleriyle Kürdistan uygarlık değerlerinin harmanlanarak Kobanê'deki dayanışma gibi faşizme karşı birlikte direnerek elde edilen zaferin adıdır Newroz.

Bu makale toplam: 5814 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:15:57:58
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir? Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir. KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!! KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x