Çiya Berçelan: Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu

Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu

Güney Kürdistan olsun batı Kürdistan olsun hala kendi iç siyasi ve ideolojik çelişkileri ile boğuşma süreci yaşıyor. Halbuki malı alan işi bitiriyor, dünya siyaseti ve diplomasisi böyle dönüyor, çıkara dayanıyor, neyin doğru, neyin yanlış olduğuna bakmıyor. Kimin ne kazanacağı, hangi devletin hangi ülkenin bundan ne elde edeceği hesapları yapılıyor. Kürt halkı doğru olduğuna inandığı gibi davranıyor ve tarih boyunca takıldığı doğruculuk ona kayıp ettiriyor.

Çiya Berçelan

21.01.2018, Paz | 12:03

Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu
Makaleyi Paylaş

18. 01. 2018 Perşembe günü Saat 09;09, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Jon Wilks, ülkesinin Kürdistan idaresi dışındaki topraklarında demografik yapıya yönelik hiç bir müdahaleyi kabul etmeyeceğini söyledi.

18. 01. 2018 Perşembe günü Saat 11;51, Irak/Bağdat İngilizlerin bu tepkisine şöyle bir cevap veriyor; Kerkük petrolü için BP ile anlaştığını, Irak’ta merkezi hükümetin, İngiliz petrol şirketi BP ile anlaşma imzalamaya hazırlandığını açıklıyor.

İngiltere devleti, güney Kürdistan halkının bağımsızlık referandumu ardından Irak devleti ile Kerkük petrollerinden pay alma karşılığında Kürdistan bağımsızlığına karşı çıkmak üzere anlaşmıştı. İngiltere bu anlaşmaya bağlı kaldı ve güney Kürdistan'ın bağımsızlığına karşı net bir duruş ortaya koydu. Bununla da yetinmedi, Amerika dahil Avrupa ülkeleri nezdinde güney Kürdistan bağımsızlık referandumuna karşı diplomasi yürüttü.

Irak hükümeti de İngiltere ve uluslar arası güçlerin güney Kürdistan bağımsızlık referandumuna böylece olumsuz yaklaşmalarını fırsata çevirerek ve bölgenin sömürgeci devletlerin ciddi destekler alarak, ayrıca Kürtlerin içinden belli kişileri Kerkük petrol gelirleri karşılığı Kürt halkına ihanetini sağlayıp ve bundan cesaret alarak Kerkük ve diğer Kürdistani bölgelere saldırdı ve işgal etti.

Böylece bir kere daha net görüldü ki dünya siyaseti Uluslar arası çıkarlar üzerine şekillenmiş ve çıkarlar üzerine şekillenmeye, ülkelerin genel çıkarlarına dayanmaya devam edecektir.

Irak merkezi hükümeti İngiltere'ye verdiği taahhüdü yerine getirmekte gecikince İngiltere'nin Irak büyükelçisi yukarıdaki açıklamada ''ülkesinin Kürdistan’ın idaresi dışındaki topraklarında demografik yapıya yönelik hiç bir müdahaleyi kabul etmeyeceğini'' söyledi. İngiltere Uluslar arası diplomaside sözü en fazla dinlenen, Uluslar arası siyasete yön veren ciddi bir güçtür. Kürt halkının Irkçı Irak hükümetinin politikaları altında mağdur edildiğini, ülkesinin işgal edildiğini ve Araplaştırma politikalarını görüyor. Irak hükümetinin de Kerkük petrolünden kendilerine vereceği payın gecikmesi durumunda Kürt halkına yapılan zulme karşı çıkacağını, itiraz edeceğini bu vesileyle iletiyor. Kürt halkının yaşadığı zülmü, mağduriyeti kendi çıkarları için kullanıyor, kendisine paraya çeviriyor.

Kürt halkının ülkesi güney Kürdistan'ın zengin petrol kaynaklarından Arap hükümeti, Araplar İngilizlere pay vererek, böylece güney Kürdistan'ın önemli bir bölümü işgal edebiliyor.

Kürt hükümeti daha önce Ruslara petrol çıkarma imtiyazı vermişti, Ruslar da uluslar arası diplomaside özellikle Ortadoğu ve Kürt politikası için Kürtlere karşıdır, ihanet edenlerin başında gelmektedir. Petrol kaynaklarından kendilerine verilecek gereken payları anlaşma ile güvence altına aldılar, ancak yine de Kürt halkına tarihte defalarca görüldüğü gibi tekrar ve yeniden ihanet ediyor.

Bu diplomasi, siyaset beceriksizliği hem içerde ve hem de uluslararası ilişkiler yönünden Kürt halkının yaşadığı çok küçük bir kesittir. Kürt halkı tarih boyunca siyasette ve diplomaside cahil, zavallı ve çaresiz bırakılmıştır. Kürt halkı oldukça cesur, cengaver, merttir, ancak siyasette ve diplomaside ise sadece kocaman bir hiçtir.

Sömürgeci devletler Kürt halkının zengin petrol, doğalgaz ve diğer kaynaklarını kullanarak dünya güçlerini Kürt halkına karşı kullanmaktadır. Kürt halkı Hiçbir şekilde yararlanamadığı, faydasını göremediği ülkesinin zengin kaynaklarını sömürgeci devletler hem faydalanıyor hem de Uluslar arası güçleri yanlarında tutmak için onlara peşkeş çekiyor ve onları Kürt halkına karşı kullanıyor. Böylece Kürt halkı kendi ülkesinin zengin kaynaklarının kurbanı oluyor ve başına bela oluyor.

Kürt halkı İŞİD terör örgütüne karşı çıkan, savaşan ortadoğunun yegane halkıdır. Bunu hem kendileri için hem de tüm insanlık için yaptılar. İyi, cesaretle ve kararlılıkla savaştılar, sadece kendi topraklarını değil Arap halkının, Asuri, Keldani, Ermeni, Türkmen, Çeçen halklarını ve yaşadığı toprakları kurtarıp korudular. Bu süreç işlerken Uluslar arası güçler kendi çıkarları gereği Kürtleri sahada desteklediler. Kürtleri kendi çıkarları gereği desteklerken Kürtler ise bunu kendilerine destek gibi yanlış anladılar. Kürtler ulusal ve Uluslar arası siyaset ve diplomasi ilişkilerine yönelip geleceklerini güvence altına alacakları yerde hem içerde hem de Uluslar arası siyaset ve diplomasiye karşı ve sapkın ideolojileri sahaya sürdüler.

Kürtlerin sapkın ideolojilere dayanan kısmı belli bölgelerde egemenlik kurarken kendileri gibi düşünmeyen halkı susturma ve zorla kendi gibi yapmaya çalıştı. Böylece dünya milletlerinin dayandığı evrensel temel değerler yok sayıldı. Dünya sistemlerini değiştirip herkesi kendileri gibi yapacaklarına inanmak istediler ve öyle davranmaya başladılar.

Güney Kürdistan olsun batı Kürdistan olsun hala kendi iç siyasi ve ideolojik çelişkileri ile boğuşma süreci yaşıyor. Halbuki malı alan işi bitiriyor, dünya siyaseti ve diplomasisi böyle dönüyor, çıkara dayanıyor, neyin doğru, neyin yanlış olduğuna bakmıyor. Kimin ne kazanacağı, hangi devletin hangi ülkenin bundan ne elde edeceği hesapları yapılıyor. Kürt halkı doğru olduğuna inandığı gibi davranıyor ve tarih boyunca takıldığı doğruculuk ona kayıp ettiriyor.

Güney Kürdistan yönetimi kendi içinden ''kim, hangi siyasetçi, hangi ağa, bey, şeyh petrolden ne kazanacak'' kavgasına tutuşuyor. Adeta kişiler, partiler ülkenin kaynaklarına çöküyor, halk çaresiz çırpınıyor. Tekçi ideolojik hesapları olanlar birliğin yüreğine hançer oluyor. Çevre ülkelerin hesaplarına bakılmıyor, Uluslar arası güçlerin diplomasileri dikkate alınmıyor. Ve bu hengame sürerken Kürt halkı İŞİD terör örgütüne karşı kendisi ve insanlık için büyük bir mücadele veriyor.

Bugün IŞİD'ı oluşturan bölgesel güçler dünyanın desteğini arkasına alarak Kürtlere saldırıyor. Bölgesel güçlerin ellerine bu bahaneleri veren, bahaneleri oluşturan, Kürtler arası zora dayanan tekçi ideolojik hesaplar olduğu çok açıktır. Halbuki Ruslarla ortaklaşan, Ruslarla beraber IŞİD terör örgütüne karşı savaşan Kürtler Rusların ihanetine uğruyor. Ruslar daha önce onları savaş sahasında büyük kullanıyor, ancak onları daha büyük çıkarları uğruna kurban ediyor. Bu süreçler bilinmez değildir, çözümlenemez değildir, tam tersine bilinen gerçeklerdir, çözümlenecek gerçeklerdir.

Uluslar arası evrensel temel değerlerle çelişen ve halka zorla dayatılan tekçi siyasi ideolojik hesaplar bölgesel ve Uluslar arası egemenleri kolaylıkla karşısında bulacaktır. Tekçi siyasi ideolojik sapkın hesaplar Kürtlerin en büyük zaaflarından biridir. Dünya siyasetinden kopuştur, dünya diplomasisinden kopuş ve uzaklaşmadır. 

Zora dayanan bağımsız geleceği ret eden tekçi bir siyaset ve ideoloji etrafında, çok kültürlü, çok sınıflı, çok inançlı, çok farklı siyasi düşünce ve fikirleri bulunan ve bağımsız bir gelecek arayan  bir halkın ulusal birliği sağlanır mı? Kürt halkının içine yüreğine kirli ve paslı hançerler gibi saplanmış sapkın tekçi siyasi ideolojik hesaplar, günlük çıkarlar etrafında dönen ihanetler halkı her geçen gün karanlık bir cendereye sokuyor. 

Bu makale toplam: 10312 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:19:22:37
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir? Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir. KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!! KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x