Çiya Berçelan: Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması

Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması

Yüreğinde onurlu ve özgür bir yaşam, bağımsız bir ülke umudu taşıyan ve işaret edilen hedefe doğru gerçekten karanlık bir meçhule koştuğunu bilemeyen yurtsever bir toplumun her geçen gün biraz daha fazla erimesi hedeflenmiş gibi siyasi ve ideolojik bir yol oluşturulmuştur.

Çiya Berçelan

18.06.2017, Paz | 12:55

Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması
Makaleyi Paylaş

1980'lerden itibaren zor ve şiddet araçları ile bağımsız bir ülke hedefi topluma sunulması üzerine, içinde bu umudu taşıyanlar kuşkusuz o hedefe doğru koşmuştu. Evinden, işinden ailesinden ayrılıp bağımsız bir ülke umuduna yürüdükten sonra hala meçhul onbinlerin bu koşusu yüzbinlerce sevenleri ailelerin acılı yüreklerini yangın yerine çevirmiş ve kasıp kavurmuş, paramparça etmiştir.

Yüreğinde onurlu ve özgür bir yaşam, bağımsız bir ülke umudu taşıyan ve işaret edilen hedefe doğru gerçekten karanlık bir meçhule koştuğunu bilemeyen yurtsever bir toplumun her geçen gün biraz daha fazla erimesi hedefelenmiş gibi siyasi ve ideolojik bir yol oluşturulmuştur.

Geride bırakılan son yirmi yıl incelendiğinde maalesef artık Kürt halkı, toplum sık sık bağımsız ulusal devlet karşıtlığı ile ön plana çıkmaya çalışan Kürtlerle karşılaşıyor. Bu durumu da İlkel insandan günümüze insanlığın sosyal, siyasal ve ekonomik tarihini ters yüz eden, yanlışlarla dolu birkaç kitabın bir kaç kısmına dayandırıyor. Halbuki tamamı sosyal mühendislik amacıyla halka adeta zorla ezberletilen sosyo-psikolojik bir çalışma ve siyasi ideolojik bir dayatmadır ve günümüzde yoğun biçimde maalesef aynı hızla devam ediyor.

Dikkat çekici olan ise devletleri tek ırk ve katı tek ulus ideolojisine dayandığı halde bölgede bağımsız ulusal devlet sahibi olan dinci, sosyalist veya komünist Araplar, Farslar, Türkler, Azeriler ve diğer uluslar bağımsız ulusal devletlerine bağlıdır. Bu milletler, halklar, uluslar, toplumlar bağımsız ulusal devletlerini mevcut çağdışı değerleri ile birlikte olduğu gibi kullayıp kurumakta ve herşeyin üzerinde tutmaktadır.

Bağımsız ulusal devlet sahibi sosyal siyasal ve ideolojik anılan grupların mevcut durumu elbette ki yanlış bir tutumdur. Sosyal, siyasal ve ideolojik bu gruplar dünyadaki fikirdaşları gibi ''evrensel temel değerlere dayalı çoğulcu demokrasinin'' yanında yerlerini alabilirler. Tek ırk ideolojisine dayalı katı ulusçu ulusal devletlerini ve sistemlerini ''çağdaş evrensel temel değerlere ve çoğulcu demokrasiye'' yakınlaştırma mücadelesinin yanında yerlerini alabilirler. Ancak egemen uluslar bunu yapmadıkları gibi bağımsız ulusal devletlerinin tekçi ve ırkçı ideolojisini olduğu gibi korunmakta ve devletin kuruluşundan günümüze aralıksız biçimde sürdürülen ''farklı kültürel halkların imhası, farklı inançların imhası'' siyaset ve politik uygulamalarına canları pahasına destek vermiştir/vermektedirler.

Kürt halkının içinden çıkmış dinci, sosyalist, komünist sosyal siyasal ve ideolojik gruplar, Kürt halkının bu gibi ideolojik mensupları ise bağımsız ulusal devlet inşasına şiddetle karşı çıkmakta ve Kürtler için bağımsız bir devlet kurulmasını ret etmektedir. Kimi sosyal, siyasal ve ideolojik grupların gerçek dışı tez ve teoriler üzerine kurdukları ''neolitik toplumdan bugüne var olan demokratik uygarlık ve demokratik toplum'' iddiası ile ''Devletsiz demokrasi'' ''az devlet çok demokrasi'' diyerek, sömürge haklarına bile sahip olamayan, mazlum ve mağdur halkı bağımsız ulusal devlet modeline düşman etmeye çalışmaktadır.

Milleti, halkı, toplumu zor ve şiddet araçlarına dayanarak hayallerin en katmerlisi bir siyaset ve ideoloji etrafında şekillendirmeye çalışmaktadır.

Mevcut tek ırk ideolojisine dayanan sömürgeci katı ulus devlet gerçeğini görmezden gelerek, onun varlığına yönelik bir çözüm projesi ortaya koymadan ortaya pembe hayallarin ötesinde tez ve teorilerle halk etki altına alınıyor. Böylece sözde bilge sosyalist filozofi bir üslup ile ortamlarda bilge takılma başlıyor. Halbuki ortaya konulan tez, teori ve siyasi, ideolojik düşünce ve fikirlerin hiç biri bölgenin, dünyanın genel geçerli evrensel temel değerleri ile uyuşmuyor. Böylece meçhul bir geleceği işaret eden bir çerçevede halk ateş çemberi içine atılıyor ve cayır cayır yakılıyor.

Selahattin'i Eyyübi 860 yıl önce Kürt halkını yanına alarak dindaşları milletleri haçlıların imhasından kurtarmak üzere çok büyük savaştırmıştı. Haçlıları yenilgiye uğratmış, Ortadoğu ve kuzey Afrikadan söküp atmıştı. Din ideolojisine dayalı ve ümmet felsefesine göre bir imparatorluk inşa etmişti. Bu imparatorluk bütün islam coğrafyalarını kendi çatısı altına alarak korumaya almıştı. Selahhatin'i Eyyübi döneminde haçlı ordularına karşı savaşan Kürt halkı çok büyük acılar ve kayıplar yaşamıştı. Bütün savaşlarda muzaffer çıkmıştı, ancak islam adına, din adına, dinci ideoloji ve ümmet felsefesi adına muzaffer çıkmıştı. Bugün bile Selahhatin'i Eyyübi tarihi Kürt halkının tarihi olarak anılmıyor. Kürt halkı anılan dönemde ödediği bütün ağır bedeller o gün ve günümüzde din ve ümmet felsefesine sayılmaktadır.

 

Günümüzde Kürt halkı ne yazık ki uğruna ağır bedeller ödediği dindaşları tarafından yok sayılıyor, yok edilmesi hedefleniyor. Eyyübiler döneminde Kürt halkının imha olmaktan kurtardığı, koruyup kulladığı dindaşları milletler, halklar ve toplumlar tarafından imha ve yok etme politikalarına maruz kalmıştır. Buna rağmen günümüzde din ideolojisi ve ümmet felsefesi hala Kürtleri kendilerine hizmet ettirme aracı olarak kandırmaya ve kullanmaya çalışmaktadır. Böylece bir yüzyıl daha Kürtleri katliam ve soykırımlarla baş başa bırakmak, kadınlarını pazarlarda satmak niyetinde olan bir projenin siyaseti ve fedailiği yapılmaktadır.

Kürdistan'ın dört bir parçasında dinci ideolojiye dayalı siyaset yapan gruplar Kürdistan Bölgesi'nin 25 Eylül’de "bağımsızlık referandumu" planına ilişkin açıklamaları, ''Hiçbir İslami devletin parçalanmasını istemeyiz. Ama parçalanma mutlaka meydana gelecekse ve birlik mümkün değilse, belki komşuluk ilişkileri dertlere derman olur diye denenmesi gerekir kanaatini taşıyoruz. Bu sadece referandum kararı değil, İslam coğrafyasında yakılan bir ateş vardır. Bir fitne ateşi var. Alacağımız kararlar bu fitne ateşini alevlendirecek ise bunun zamanlamasına elbet dikkat edilmesi gerekiyor.'' Şeklindedir. Dinci ideolojiye bağlı kişi, grup ve kurumların muğlak, dünya gerçeklerinden uzak, halkı kararsızlığa iten ve iradesiz kılan bir merkeze sürmektedir. Bunlar Kürt halkı üzerinde etraflıca kurgulanmış sosyal mühendisliğe dayanan sosyo-psikolojik hesap ve hedeflerdir.

Hem dinci ideoloji etkisindeki Kürtler hem de neolitik ideolojisi etkisindeki Kürtler ''Kürt halkına bağımsız ulusal devlet istemek akla ziyandır'' demektedir. Hem Kürt halkının ekmeğini yiyiyorlar, halkın kaynakları ile varlığını sürdürüyorlar, hem de dünya gerçekleri ile ters-yüz tez ve teoriler ile ahkam kesen bu sosyal, siyasal ve ideolojik gruplar ''ümmetçilik'' ve ''devrimcilik'' adına halkı kandırmaya ve aldatmaya devam ediyorlar. 

Bu makale toplam: 8862 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:03:56:47
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir? Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir. KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!! KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x