Çiya Berçelan: Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir?

Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir?

Kürt halkının ulusal birliği acildir ancak siyasi, ideolojik ve askeri dünyanın genel geçerli evrensel temel değerlerinden sekterlik içindeki yapılardan dolayı hiç kolay değildir.

Çiya Berçelan

01.04.2018, Paz | 09:16

Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir?
Makaleyi Paylaş

Ulusal birliğin sağlanması için öncelikle Kürt halkı adına siyaset yürüten kişi, grup ve kurumların amaçlarını ve hedeflerini ortak değerlerde buluşturması gerekecektir.

Ulusal birlik uğruna tüm farklılıkların belli ana hedefler ve ana amaçlar etrafında ortaklaşması ve ortaklaştıkları hedef ve amaca birlikte yürümeleri sağlandığı takdirde ulusal birlik ancak mümkündür.  

Kürt halkı adına siyaset yürüten kişi grup ve kurumların siyasi ideolojik amaçları ve hedefleri ne olursa olsun belirlenen ana konularda ortaklaşması önünde engelleyici faktörler varsa ulusal birlik sözden, söylemden öteye geçemez.

Kürt halkı sömürge haklarından bile mahrum bırakılmış dünyanın en mazlum ve mağdur bir halktır ve bunu özellikle belirtmek gerekmektedir. Kürt halkı karşı karşıya kaldığı, ret, inkâr ve imhacı  sömürgeci devletlerin ortaklaştığı politika ve hesaplarını etraflıca bilinmesi gerekmektedir.

Kürt halkının ülkesi ilhak amaçlı parçalanmış, halkıyla birlikte imha amaçlı paylaşılmıştır. Kürt halkı ile ilgili alınmış, alınan ve alınacak her kararın ve her politikada ortaklaşan tekçi, ve ırkçı, ret, inkar, imhacı sömürgeci devletlerin Kürt halkı ile ilgili siyasi, ideolojik, politik, diplomatik ve askeri tüm kurumların hedef ve hesaplarının doğru bilinmesi gerekmektedir.

Kürt halkı adına dört parça Kürdistan'da siyasi, ideolojik ve askeri faaliyet yürüten kişi grup ve kurumların ortaklaşacağı ana noktalarda buluşması ve birleşmesi ile  ulusal birlik ancak sağlanabilir. 

Dört parça Kürdistan'da Kürt halkı adına faaliyet yürüten siyasi ideolojik ve askeri kişi, grup ve kurumların ortak noktalarda buluşmasını sağlamak da ancak onların sekter, dünyanın genel geçerli değerlerine karşıt, aykırı, çelişkili siyasi ideolojik tez ve teorilerden arınması, kurtulması ile mümkündür ve gerekmektedir. Kürt halkının mücadelesini başarıya taşımanın anahtarı, yegane yolu ulusal birliğinin sağlanmasıdır. Bunun için;

Bağımsız ulusal devlet modeli ortak nokta olabilir mi?

Evrensel temel değerler ve Çoğulcu demokrasi ortak nokta olabilir mi?

Liberal ve global kapitalist sistem ortak nokta olabilir mi?

Marksist ekonomi politiğine dayalı Proletarya diktatörlüğü tek sınıf egemen bir sistem ortak nokta olabilir mi?

Tekçi lider sultası ortak nokta olabilir mi? 

Demokratik modernite devletsiz demokrasi teorileri ortak noktası olabilir mi? 

Bu listeyi genişletmek ve uzatmak mümkündür. 

Ancak sömürge haklarından bile mahrum bırakılmış bir halkın geleceğini ilgilendiren belli başlı konuları ele almak ve bu belli noktalarda ortaklaşmasını sağlamak yeterli olacaktır. 

Mevcut siyasi, ideolojik ve askeri kişi grup ve kurumlar "bağımsız ulusal devlet modeli" etrafında ortak bir noktada buluşması mümkün müdür? 

Nevcut siyasi ideolojik ve askeri kişi grup ve kurumlar "bağımsız ulusal devlet modeli" etrafında ortaklaşması mümkün görünmüyor ve sağlanamıyor. 

Mevcut siyasi ideolojik ve askeri kişi grup ve kurumlar "evrensel temel değerler  ve çoğulcu demokrasi" sistemi etrafında ortaklaşması mümkün görünmüyor ve sağlanamıyor. 

 

Mevcut siyasi ideolojik ve askeri kişi grup ve kurumlar "liberal, global kapitalist sistem" değerleri etrafında ortaklaşması mümkün görünmüyor ve sağlanamıyor. 

Mevcut siyasi ideolojik ve askeri kişi grup ve kurumlar "Marksist ekonomi politiğine dayalı Proletarya diktatörlüğü tek sınıf egemen" sistem değerleri etrafında ortaklaşması mümkün görünmüyor ve sağlanamıyor. 

Kürt halkı adına siyaset yürüten siyasi ideolojik ve askeri kişi grup ve kurumların önemli bir kısmı "bağımsız ulusal devlet modeline karşı çıkmakta ve bağımsız ulusal devlet modeline" karşı yıkıcı savaş bir savaş vermektedir.

Dünyanın normal değerlerine bakılırsa Kürt halkı adına siyaset yürütenlerin tümünün "bağımsız ulusal devlet modeli"  uğruna mücadele ve savaş vermesi gerekmektedir. Ancak Kürt siyasi ideolojik ve askeri kişi grup ve kurumlar mevcut dünya değerleriyle bu noktada büyük bir çelişki içindedir ve bu değerlerin tersine bir yol izlemektedir.

Dünyanın genel geçerli normal değerlerine bakılırsa Kürt halkı adına siyasi, ideolojik ve askeri faaliyet yürüten kişi grup ve kurumların "evrensel temel değerler ve çoğulcu demokrasi" uğruna mücadele vermesi gerekmektedir. Ancak Kürt halkı adına siyasi, ideolojik ve askeri faaliyet yürüten kişi grup ve kurumları bir kısmı "tekçi düşünce ve fikre dayanan Marksist ekonomi politiği tek sınıf proletarya diktatörlüğü" sistemi uğruna mücadele vermektedir.  

Yekçi Marksist ideolojiye dayalı sınıfsız bir sistem mücadelesi Kürt halkı için ütopyanın da ötesidir. Dünya üzerinde sınıfsız bir sistem uğruna geçmişten günümüze farklı ülke halkları büyük mücadeleler vermiştir. Büyük ve ağır bedeller ödedikten sonra yürüttükleri mücadele fiyasko ile sonuçlanmıştır.

Kaldı ki Kürt halkı ne liberal ne de kapitalist bir sistem sahibi olmayan, halk olarak kendi adına sermaye sınıfı ve işçi sınıfı olmayan bir halktır. Kendisinin sahibi olmadığı, egemen ulusların sahip olduğu, sevk ve idare ettiği bir sisteme karşı Kürt halkını bir mücadele içine sokulması sadece salak yerine konulması ve kullanmasıdır.

Kürt halkı adına siyaset yürüten kişi, grup ve kurumların hedefledikleri siyasi ve ideolojik sistemler birbirinden çok farklıdır.  Birbirinin zıttıdır ve sistemsel çelişkilerinden dolayı sadece Kürt kelimesi etrafında bile ulusal birlik oluşturmakta zorlanmaktadır. 

Kürt halkının varlığı,  özgürlüğü ve  ulusal bağımsız bir gelecek inşaası ancak ve sadece ulusal birliğine bağlıdır. Kürt halkının geleceğini ulusal birliği sağlanmasıyla olumlu gelişmeler elde edecek ve geleceğini güvence altına alabilecek en önemli adım olacaktır. 

Kürt halkının ulusal birliği önündeki siyasi, ideolojik ve askeri sistemsel engellerden ayrı ilave bir engel de Amerika'nın, Avrupa Birliğinin, uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği örgütlerin aklanmadan ulusal birlik içinde siyasi, ideolojik ve askeri sekter değerleriyle egemen olmaya çalışmasıdır.

Amerika'nın Avrupa birliğinin uluslararası güçlerin kısaca dünyanın terörist örgüt ilan ettiği yapıların Kürt halkının haklı ve meşru talepleri etrafında görünmesi, bunu varlığı ve çıkarları için kullanması Kürt halkına herhangi bir kazanım getirmemektedir. 

Böylesi bir durum sadece Kürt halkının haklı ve meşru taleplerini gayrimeşru yapılarla anılmasına neden olacaktır.

Kürt halkının ulusal birliği acildir ancak siyasi, ideolojik ve askeri dünyanın genel geçerli evrensel temel değerlerinden sekterlik içindeki yapılardan dolayı hiç kolay değildir.

Bütün bunların siyasi ideolojik ve askeri her açıdan çözümlenebilir olması arzulanan bir durumdur. Her Kürt ulusal birliği arzu etmektedir ve istemektedir. Ancak Kürt halkının haklı ve meşru taleplerini kullanan fakat siyasi ideolojik ve askeri sekterlik içindeki kişi grup ve kurumların düzelmesi uzun bir zaman alabilir.  Kürt halkının ulusal birliğini zorlaştıran ana nedenlerin ortaya konulması, bunların halkımızın bilincine taşınması ulusal birliğe giden yolun yapıtaşlarını sağlamlaştıracaktır. 

Hataların ihanet boyutuna varmış olması aydınların, yazar ve çizerlerin tutumlarının etkisi önemsemelidir.

Bu makale toplam: 5570 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:18:33:23
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir. KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!! KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x