Çiya Berçelan: Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer

Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer

Kürtlerin somut durumuna bakalım, Kürtlerin önlerine konulan ve yüceltilen ütopik paradigmayı kurup hayata geçirebilecek gücü ve imkanı var mı?

Çiya Berçelan

16.07.2015, Per | 17:07

Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer
Makaleyi Paylaş
Dünya üzerinde yer alan, bulunan halkların ahlaki, politik ve demokratik perspektifi çok açıktır. Her halk öncelikle özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele etmiştir. Bağımsızlığına kavuştuktan sonra da yurttaş halklar daha iyi bir sistem için mücadele etmiştir. Büyük mücadele serüvenleri dünya üzerinde bugünkü Avrupa Birliği ülkeleri demokratik sistemini doğurmuştur. Böylece ideolojik, sınıfsal veya katı ulusal karakterli ve tekçi devlet paradigmaların sonu gelmiştir.

Bu gerçeklikten hareketle bazıları Kürtlerin önüne dünya üzerinde yer alan ahlaki, politik ve demokratik perspektif dışında hayal ve ütopya peşinde koşturtacak paradigmalarla oyalamaya çalışıyor.

Kürt halkının üzerinde yaşadığı bölge coğrafyasındaki diğer hemen hemen bütün halkların bağımsız devletleri mevcuttur. Türklerin, Farsların, Arapların bağımsız devletleri vardır. Bu bağımsız devletlerin sistemleri doğru olmayabilir, beğenilmeyebilir, kötü de olabilir, ama o halka bağımsızlığı tatırıyor. O halkın hem savunmasını hem de halk olarak sahip olduğu değerlerin korunup güvenliğini sağlıyor.

Kürt halkının ise ülkesinde, coğrafyasında hem güvenliği, hem siyasal-politik hem de demokratik güvencesi bulunmuyor. Kürt halkının varlığı ve güzencesi sömürgeci devletlerin insafına kalmıştır. Yakın tarih boyunca da böyle olmuş, sömürülmüş, ezilmiş, horlanmış, yok sayılmış, imha edilmesi yönünde hertürlü uygulamaya maruz kalmıştır. Tarih boyunca sömürgeciler Kürtlere karşı insafları pek işlememiş, nasırlaşmış, duymazdan gelerek sadece imhaya odaklanmıştır.

Bu koşulları yaşayan mazlumların mazlumu bu halk önce bağımsız olmayı, sömürge olmaktan kurtulmayı hedeflemez mi?

Bu halkın düşmanları dışında, aklı başında ve halkı azcık da olsa halk ve insan olarak gören ve seven herkes ''önce bağımsız'' olmasını tavsiye eder. Nedeni çok açık; dünya üzerinde yaşayan bütün halklar evrensel hukuktan kaynaklanan ''halksal hakları'' nı talep etmiş, kavuşmuş ve günümüzde o haklarıyla yaşamını sürdürüyor. Kürtlerin de en doğal hakkı bu ve bunu istemesi, talep etmesi, uğrunda demokratik mücadele etmesi tavsiye edilir, önerilir ve beklenir.

Bugün bazı çevreler Kürt halkının önüne ''Türkleri, Arapları, Farsları'' güye kendi dikta rejimlerinden kurtarmayı hedef olarak koyuyor. Kürtler güya önce ve sonuna kadar bu devletlerin diktatör rejimlerini ''demokratik ulus'' paradigmasına dönüştürme mücadelesi vermeliler. Verecekleri bu kutsal mücadele ile yetinmesin ''komünal ekonomik model'' inşa de etsinler. Böylece hem sömürgeci devletleri demokratikleştirmiş olacak, hem de komünalist ekonomik model inşa ederek insanlığı kurtarmış olacaklar. İşte Kürtlerin önünde bugün bu ulvi ve yüce bir görev konulmuş, duruyor.

Kürtlerin somut durumuna bakalım, Kürtlerin önlerine konulan ve yüceltilen ütopik paradigmayı kurup hayata geçirebilecek gücü ve imkanı var mı?

Kürt halkı imhasını hedefleyen dört sömürgeci devlet arasında bölünmüş düşürülmüş, kişiliği iğdiş edilmiş, tarihi, sosyal ve kültürel değerlerine çökmüş, zavallılaştırılmış bir durumları var.

Rojava'da mevcut rejim güçlerine ve rejime muhalif katı ulusalcılıktan, tekçi üniter paradigmadan asla vaz geçmeyen güçlere karşı Güney Kürdistan, ABD ve AB desteği ile varolma mücadelesi veriyor.

Güney'de Federal sistemleriyle ulusal ve ulusalar arası güçlerle doğru diplomatik ilişkiler kurarak geleceğe daha güvenle bakmaya çalışıyor. Ancak çevresini sarmış bütün sömürgecilerin her türlü siyasi, politik oyun, entrika ve operasyonların hedefleri durumundadır. Güneyin Kürt halkının geleceğini güvence altına alma mücadelesi dört bir taraftan saldırı altına sokulmuştur.

Doğu ve Kuzey parçalarındaki Kürtler sömürgeci sistemlerin çemberi içinde inim inim inletiliyor. Bu her iki parçanın sömürgecileri Kürtlerin sosyal, siyasal, kültürel imhasını kurumsal ve kuramsal olarak süreklileştirilmiş, yeni paradigmalarla halkın tümüne yaymış görünüyor.

Dünyayı ve insanlığı kurtarma gibi ütopik hayali Kürtlerin önüne koyanlar böyle bir sistemin Hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini herkesten daha iyi biliyorlar. Bunun ütopya olduğunu, yalan olduğunu, oyalama olduğunu çok iyi biliyorlar.

Kürt son bin yıldır sahip olamadığı uluslar arası diplomatik, siyasal desteğe bugün sahipler. Kürt halkı düşmanları bu süreçleri çok iyi analiz ediyor, Kürtlerin kazanımlarını nasıl ortadan kaldırılacağını çok iyi biliyorlar. Bu nedenle ütopik hayalin mimarlarından biri '' Emperyalist kapitalizmin ve despotik yerel işbirlikçilerinin tüm dünyaya dayattığı Neo liberal politikaların yol açtığı kriz, bölgemiz ve ülkemizde çok yıkıcı bir şekilde yaşanmaktadır.'' diyerek Kürt halkına hedef olarak kazanımlarına yönelmesini, ihanet etmesini işaret etmiştir.

Emperyalist kapitalist düşman denilenler, işaret edilenler ''KOBANÊ''nin düşmesine ramak kala havadan malzeme desteği veren, karadan güç desteği verenleri kast etmiştir. Kürt halkının son bin yıldır mahrum kaldığı uluslar arası diplomatik desteğinden kopartma hedef olarak göstermiştir. Bunun Kürt halkı çıkarlarını yok etmeye yönelme ve Kürt halkının uluslar arası desteklerine düşmanlık olduğu o kadar açık ki göremeyen gözler kör gözlerdir.

Bazı çevreler Kürt halkının yaşamına aklın ve hayalin alamayacağı derinlik ve boyutta tabir yerindeyse ''şeytan'' sokmuştur. O şeytan Kürt halkının kazanımları etrafında entrikalar, oyunlar, derin tuzaklar kuruyor. Mazlum bir halk, mazlumların da mazlumu bir halk yaşam tarihi boyunca çevresindeki halklara iyilikten başka ne yaptı da başına bunlar getiriliyor?

Bu tespit sonucunda bölgemizin Kürtler dışında diğer halkların toplumsal sorunları yoktur şeklinde anlaşılmamalıdır. Türklerin, Arapların, Farsların da toplumsal sorunları Kürtler kadar olmazsa bile elbette vardır. Bu halkların ve diğer halkların toplumsal sorunlarını Kürtlerin sorunuymuş gibi gösterilmesi o sorunları çözemez demeye getiriyorum.
Kürtler öncelikle kendi sorunlarını çözmeli, bütün enerjilerini, gücünü, ülke içindeki olsun ve uluslar arası destekleri kendi sorunlarını çözmek için değerlendirmelidir. Başta belirteyim ki bu hiçbir biçimde bencillik değil, karşı devrim de değildir. Benim için Kürdistan'da ve bölgemizde devrimin anlamı, bugünkü batı uygarlık sisteminin sahip olduğu evrensel ahlâkî, politik ve demokratik toplumsal değerlerin daha geliştirilmiş olarak toplumsal yaşama katılması, kazandırılmasıdır.

Ortadoğu toplumunun devrim sorunu ve çözümleri, dünya toplumların denediği, tutunamayan ve iflas etmiş sınıfsal ideolojik paradigmalarda aranmamalıdır. Ortadoğu uygarlık tarihi dinler tarihi ile iç içe gelişmiş, beraberinde köklü farklılıklar ve kavramları toplumsal yaşama yansıtmış hatta egemen kılmıştır. Bugün bile bu süreçlerin izleri, etkileri toplumları sarsmakta, uygar dünya değerlerinden kopartmaya yönelmektedir.

Ortadoğu toplumların sorunları bu ve birçok nedenle görülüyor ki dünyadaki diğer halkların sorunlarından çok daha ağır olduğu görülüyor. Kısaca ve daha açık bir ifadeyle açıklamaya çalışayım; Katı ulusalcı ideolojik histeri, katı dinci ideolojik histeri, siyasal dengesizlik, sınıfsal çelişkiler, sosyal dengesizlik, ekonomik dengesizlik, çevresel dengesizlik, sağlık sorunları ve dengesizlikler ortadoğu toplumsal yaşamıyla içinde iç içe geçmiştir. Örnek verilirse; İŞİD katı dinci histerinin sonucu, kendisinden farklı olan herşeyi imha ediyor. Katı ulusçı histeriye örnek Saddam ve diğer rejimler, Arap (egemen ulus) dışındaki halkları imhaya yönelmiştir. Sınıfsal çelişkler; kaynakların paylaşımında bariz biçimde ortadadır.Ve diğerleri, ortadoğu dengesizlikler ve çelişkiler yumağı, evrensel insanlık değerlerinin uğramadığı bir bölgedir.

Yakıcı gerçekliği bu olan bölgemizde Kürtlerin önüne konulan hayalci paradigma ve kurtarıcı rol Kürtlere hüsran dışında başka bir getirisi olamaz.
Bu makale toplam: 7955 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:00:58:12
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalarSorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır?Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidirUluslararası hesapların kurbanı: KürtlerKoçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlarKürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdırFilistin Kürdistan'a örnek midir?Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikelerPYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: EfrinKürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyorKürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir?Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadırMarksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalarKürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektirSiyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmezKürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyorSekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyorRusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyorKürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetlerOrtadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliğiAfrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamlelerUluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidirEgemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versinBölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadırKürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdırBölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidirKürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemezHDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileriSazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidirSüreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyorKürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidirKürt halkı başına örülen kirli organize işlerKürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşuAmerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır.Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez...'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' SahtekarlığıÜmmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetlerTek çıkış yolu Ortak İradedir!Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor!Zavallı Amerika!Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi?Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık YüzüdürBağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre HevesiKürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılmasıKürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve EtkileriSahte Demokrasi, Doğru DemokrasiKürt Halkı Geleceğini KarartmamalıdırKCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya ZorluyorKCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya ZorluyorKürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı ÇıkarAmerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan KürtlerStalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile SorunlarıTekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir.KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel YanlışlarıdırTüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru ÖncelikleridirKürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme OyunuSosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt KapanıKCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile SavaşıKürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi ProjesiKCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!!KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu YazdıDelilerin İnsanlık Koyusuna Attığı TaşlarSömürge Halk ve Demokratik CumhuriyetBölge Yangınına Benzin TaşımayınKaranlıkta Kalanlar Halkı İmhaya SürüklüyorHesaplar Sömürgecilere KazandırabilirKürt Halkı! Bu Dansın Sonu BelliSiyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar PlanlıdırSömürgeci Devlet Çizgisindeki HizmetlerMilletin Aklını ÇalmakKale İçten ÇökerKaranlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve KürtlerSuriye Olmaya Doğru ve Akıl TutulmasıUlusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı HançerKürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır'Tarihten günümüze toplu göçertme politikalarıOrtadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış NedenleriGüney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı?Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyorDoğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..!Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli!Kürt Halkı Savruluyor OlabilirÇelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevaplarıPirsus Katliamı ve Pandora'nın KutusuTarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne?İrade Sizin Kontrolünüzde OlmalıOrtadoğu Yıkılabilir, Altında KalmayınVekiller kime hizmet edecekler?Kürtler, Doğan İmkanları ZehirliyorBir Arada ve Birlik İnşasıSeçimlerin ardından gerçekçi okumalarHalkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri BellidirKürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli HesaplarHalkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını YerSömürgeciler İki Anadamara Girmiş OlabilirDoğu Heyecanlı, Batı Çok RahatToplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda!Yanlış rejimlerin doğru piyonlarıKürt halkı! Bu dansın sonu belliDünyayı kurtaracak adamNewroz, Aldatılmanın Sonunu GetirmeliKardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x