Çiya Berçelan: KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır

KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır

Güney Kürdistan bölgesi Kürt halkı adına dünyada tek meşruiyeti bulunan ve bağımsızlık hedefiyle yakında referanduma gidecek yasal, anayasal ve Kürdistan'ın tek özgür bölgesidir. Dünyanın en güçlü devletleri güney Kürdistan bölgesinin bağımsızlık sürecini olumlu bir gelişme olarak görür ve değerlendirirken KCK örgütü ise güney Kürdistan bölgesini parçalamayı hedefliyor.

Çiya Berçelan

11.05.2017, Per | 16:51

KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır
Makaleyi Paylaş

Dünyadaki bütün ulusların ki toplam nüfusu yedi milyar dört yüz milyon insanın ortak değeri bağımsız ulusal devlet modelidir. KCK örgütü ise Kürtler adına bağımsız ulusal devleti modelini ret ediyor, karşı çıkıyor, karşısında savaşıyor, zor kullanarak 236 tane bağımsız ulusal devleti yıkma projesini Kürtlerin önüne koyuyor ve bunu Kürtlerin üstüne yıkıyor.

Dünyadaki bütün ulusların ki toplam nüfusu yedi milyar dört yüz milyon insanın ortak değeri sınıflı toplumsal yapıdır. KCK örgütü ise Kürtler adına sınıflı toplumu ret ediyor, zorla bütün sosyal sınıfları ortadan kaldırmayı, yıkmayı ve tek sınıf egemenliğine dayalı bir sistem kurmayı Kürtlerin önüne koyuyor, üstüne yıkıyor.

Dünyadaki bütün ulusların ki toplam nüfusu yedi milyar dört yüz milyon insanın ortak değeri liberal serbest piyasa ekonomisi, kapitalist sistemdir. KCK örgütü ise Kürtler adına liberal serbest piyasa ekonomisi, kapitalist sistemi ret ediyor, zor kullanarak bu sistemi ortadan kaldırmayı, yıkmayı ve onun yerine komünalist, tek sınıf egemenliğine dayalı ekonomik modeli İnşa etmeyi Kürtlerin önüne koyuyor, üstüne yıkıyor.

Dünyadaki bütün ulusların ki toplam nüfusu yedi milyar dört yüz milyon insanın ortak değeri ve ortak kutsalı anne, baba beraberliği ve sadakatine dayalı çocuklarıyla aile yapısıdır. KCK örgütü ise Kürtler adına aileyi ret ediyor, zor kullanarak aile yapısını ortadan kaldırmayı ve karısız kocasız özgür eşli bir yaşam modelini Kürtlerin önüne koyuyor.

Dünyadaki bütün ulusların ki toplam nüfusu yedi milyar dört yüz milyon insanın ortak değeri farklı düşünce ve fikirlerin eşitliği ve özgürlüğü temelinde çoğulcu demokratik bir sistemdir. KCK örgütü ise Kürtler adına çoğulculuğu ret ediyor, çoğulcu demokrasiyi ret ediyor, zor kullanarak bu sisteme karşı savaşıyor ve ortadan kaldırmayı ve tekçi siyasi ve ideolojik, tek düşünce ve fikre dayalı bir modeli ve yaşamı Kürtlerin önüne koyuyor.

Dünyada geçmişten günümüze hiç bir sömürge halk herhangi bir sömürgeci devlet sistemini zorla değiştirmek için mücadele etmemiştir ve bu uğurda savaş vermemiştir. KCK örgütü ise mazlum ve mağdur, sömürge haklarına bile sahip olamayan Kürt halkı adına Kürdistan'ın dört sömürgeci devlet sistemini değiştirmek ve dönüştürmek, kendi siyasi, ideolojik ve felsefi değerlerine dayalı bir egemenlik inşaa etmek için mücadeleye sürüp bu uğurda savaştırıyor.

Güney Kürdistan bölgesi Kürt halkı adına dünyada tek meşruiyeti bulunan ve bağımsızlık hedefiyle yakında referanduma gidecek yasal, anayasal ve Kürdistan'ın tek özgür bölgesidir. Dünyanın en güçlü devletleri güney Kürdistan bölgesinin bağımsızlık sürecini olumlu bir gelişme olarak görür ve değerlendirirken KCK örgütü ise güney Kürdistan bölgesini parçalamayı hedefliyor. Kerkük ve Şengal gibi bölgeleri Kürdistan'dan koparıp sömürgeci Irak devletine bağlamak üzere kanton ilan etmeye uğraşıyor ve bunu için çalışıyor. Bu hedefleri uğruna Kürdistan'ın peşmerge ordusuna karşı sömürgeci Irak devletinden maaş alan, sömürgeci Irak devleti ordusuna  bağlı yasadışı silahlı gruplar örgütlüyor.

KCK örgütü özünde bağımsız ulus devletlerin tümüne karşıymış gibi bir siyaset yürütüyor. Ancak Güney Kürdistan bağımsızlığa doğru giderken engel olup kantonlara bölüp ve parçalayarak sömürgeci Irak ulus devleti egemenliği ve boyunduruğu altına sokmaya çalışıyor.

KCK örgütü batı Kürdistan coğrafyasında sürecin bütün fırsat ve imkanlarını Suriye rejimi ve Devleti'nin ayakta kalması uğruna feda etti. Onbinlerce Kürt gencini, Rojava Kürdistan'ı özgürlüğü adı altında güya o hedef uğruna bir siyaset yürüttü, halkı cephelere sürüp savaştırdı ve bu uğurda onbinlerce can feda edildi. Ancak süreç uzadıkça Kürdistan'ın adı ve ulusal değerleri Suriye batı Kürdistan'da​ baskı altına alınarak yasaklandı. Bugün KCK örgütü bunca mücadelenin ardından artık açıkça Suriye Devletinin birliği ve bütünlüğü uğruna Kürt halkını savaştırıyor.

KCK örgütü ve paydaşları Kürt halkının her açıdan mazlum ve mağdur durumu üzerinden çok kapsamlı bir siyaset yürütüyor. Kürt halkının​ istek, talep ve beklentilerini en ince ayrıntısına kadar siyaseten spekülasyonunu yapıyor, dillendiriyor ve bunlar üzerinden​ halkı etkisi altına alıyor. Etkisi altına aldığı halkı siyasi, ideolojik ve felsefi tez, teori ve pratikteki gücünü ve tüm imkanlarını ile Kürt halkını kullanıyor. Bu süreçlerin tümünde zorun her türlü yöntemini kullanarak toplumsal itirazları ve muhalefeti yok etmeye çalışıyor.

Böylece halka, topluma kendi siyasi, ideolojik ve felsefi doğruları için kullanmaya çalışıyor.

KCK örgütü güney Kürdistan bölgesini hedeflerken devrimci sosyalist bir maske takıyor, kapitalizme karşı verdiği savaş kılıfı altında esas amacını gizlenmeye çalışıyor.

Bütün dünyadaki 236 bağımsız ulusal devlet serbest piyasa ekonomisi ve kapitalist sistem modeline sahiptir. Güney Kürdistan halkı dünyadaki bütün bu kapitalist yapıların içinde karşısında mücadele edilecek en son halktır. Çünkü dünyada en fazla baskı görmüş, katliamlar ve soykırımlar yaşamış en mazlum ve mağdur halkıdır. Kendi geleceğini güvence altına almak isteyen bir halktır ve KCK bu sürecin önünde devrimci sosyalist bir maske ile varlığına karşı duran en tehlikeli yapı olduğu görülüyor.

KCK doğu, güney, batı ve kuzey Kürdistan halkına devrimci sosyalist kimlik altında yeni bir sistem icat ettiğini iddia ederek zorla dayatmaktır. Kürdistan'ın özgür ve bağımsız geleceğini artık aramıyor. Sömürgeci devletlerin sistemini değiştirme mücadelesi verdiğini iddia ediyor. Halbuki Sömürgeci devletlerin egemen ulusu, halkı bu mücadeleden haberi olmadığı gibi herhangi bir desteği de yoktur. Kürtler zaten mazlum ve mağdurdur, Sömürgeci devletlerin sistemini değiştirme yükü altına sokulması mazlum ve mağdur durumlarını kerelerce arttırarak katlıyor.

KCK'nin Kürt halkına yüklemeye çalıştığı dünyayı devrimci radikal misyon ile sosyalist yapma, komünalist paradigma inşası, bağımsız ulusal devletlerin tasfiyesi, farklı sosyal sınıfların tasfiyesi, serbest piyasa ekonomisi kapitalist sistem tasfiyesi görevini alabilecek en son halk Kürt halkıdır. Öncelikle Kürt halkının dünyanın genel paradigmasını değiştirmek gibi böylesi bir talebi yoktur hiç olmadı, bugünkü koşullar, siyasi, ideolojik ve felsefi hesaplar zorla ve baskıyla dayatılmış gerçekleşmesi imkansız ütopyalardan ibarettir. Dünyadaki tüm 236 bağımsız devletin bütün halkları KCK'nin işaret ettiği değerler için mücadele edebilir. Çünkü onlar hem ulusal bağımsız devlet sahibidir, hem kapitalist sistemin yürütenlerdir.

Kısaca uğruna tez ve teoriler yazılan ve KCK'nin işaret ettiği, pratiğe aktardığı ve karşısında savaştığı tüm bu siyasi, ideolojik ve felsefi değerler Kürt halkının temel sorunlarından hiç birisi değildir. Tam tersine anılan bu değerler uğruna verilen mücadele ve savaşlar Kürt halkına sorun oluşturuyor, Kürt halkını daha çok düşman sahibi olmasına neden oluyor. Çünkü dünyanın sistemi kapitalist sistemdir, kapitalist sisteme karşı verilen savaş bütün dünya halklarına karşı verilen bir savaştır. Bağımsız ulusal devlete karşı verilen savaş bütün dünyaya karşı verilen bir savaştır. Aile değerlerine karşı verilen bir savaş bütün dünyaya karşı verilen bir savaştır. Farklı sosyal sınıflara karşı verilen bir savaş bütün insanlığa karşı verilen bir savaştır. Farklı düşünce fikirlere karşı verilen bir savaş bütün insanlık değerlerine karşı verilen bir savaştır. Kısaca Kürt halkının bölgesinde temel haklarına kavuşması önündeki engeller sömürgeci devletler iken bütün dünyayı bu engellerin içine katıyor. Dünyanın bütün halkları adına güya Kürtleri savaştırıyor. Halbuki dünya üzerinde güvenlikten yoksun tek bir halk varsa o da Kürt halkıdır. Başka halkların adına savaştırılması komik olmasından öteye trajedidir.

Sürecin ortaya çıkardığı temel gerçeğe bakıldığında Kürtlerin hiç bir koşulda bağımsız devlet sahibi olmaması uğruna yürütülen siyasi, ideolojik, felsefi ve pratik bir çalışma gibi görünüyor. Doğrudan bunu savunmak elbette ki kimsenin işine gelmeyecektir. Kürt halkından aldıkları bütün desteklerini kayıp etmekle yüz yüze kalacaktır. Dünya bağımsız ulusal devletleri düşman gösterip bahane üreterek Kürtlerin bağımsız ulusal devlet taleplerine düşman yapma operasyonudur.

Bağımsız ulusal devletlerin halkları ortaya çıkıp kendi devletine karşı mücadele edebilir, savaş verebilirler. Başkalarının savaşını Kürtlerin üzerine yıkmanın farklı hesapları ve maksatları yoksa anlamsız bir mücadele olduğu kadar sonuçsuz kalacak ve trajediyle sonuçlanacak bir savaştır.

Bu makale toplam: 5351 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:20:19:25
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir? Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir. Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!! KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x