Çiya Berçelan: Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor

Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor

Son yıllarda farklı ve ütopik paradigmalarla Kürtlerin kafası hayli karıştırılmıştır. Kendilerini henüz sömürge ve kölelikten kurtarmadan, kendi dertlerine çare ve derman bulmadan dünyayı kurtarmaya yönlendirilmeleri, böyle bir yola sokulmaları gerçekçi olmadığı gibi Kürtlerin de dünya egemen sistemini yıkıp, değiştirip, güya insanlığı kurtarmaya ne sosyal ve siyasal ne de herhangi bir güçleri yetmektedir.

Çiya Berçelan

24.09.2015, Per | 12:22

Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor
Makaleyi Paylaş

Kürt halkı Ortadoğu coğrafyasında ulus devletler arasında parçalanmış, paylaşılmış sömürge bir halktır. Kürtler mevcut sömürgeci devletlerle ulusal temel hak ve taleplerine dayalı sorunları çözme mücadelesi veriyor, vermesi gerekiyor. Özgürlük mücadelesini bu gerçekliğin esaslarına göre verilmesi gerekirken farklı olguların, sınıfsal hesapların içine çekilmeye çalışılıyor. Bunlar;

  1. Dünyada egemen sistem tek ve sadece ulus devlet sistemidir ve bazı unsurlar Kürtlere ulus devlet sistemini ret ettirmeye çalışarak, ulus devlet sistemine karşı bir konuma sokup dünyanın tek egemen sistemine, yani dünya devletlerine karşı düşmanlaştırmayı hesaplanıyor.
  2. Komünizm dünya üzerinde denenmiş, 24 ülkede uygulanmış, sürdürülebilir bir rejim olamadığı ortaya çıkmış ve ardından o ülke halkları tarafından tasfiye edilerek iflas eden tekçi, ideolojik dikta bir rejim olmasına rağmen Kürtlere bu sistemin inşası misyonu yükleyerek dünyanın tek egemen sistemi olan kapitalist sisteme, yani dünyaya karşı düşmanlaştırılıyor.
  3. Sınıfsal tekçi, ideolojik projeleterya diktatörlük mücadelesini önceleyerek halkı, dünya üzerinde tek geçerli olan evrensel demokratik değerlere karşı düşmanlaştırma ve ayrıca ulusal değerlerden uzaklaştırma hesaplanıyor ve hedefleniyor.
  4. Dünyanın tek egemen devlet sistemi olan ulus devlet sistemi gerçeğine rağmen devletsizlik dayatılıyor, ulus devlet içinde devletsizlik, ulus devlet içinde demokratik ulus paradigması gibi çelişik, çarpık bir ütopya içine sokuluyor.

Kürt halkını, dünyada var ve egemen olan, dünya halkları için geçerli sosyal, siyasal ve ekonomik değerlere karşı konumlandırıp, dünya egemen sistemi ve dünya egemen güçlerine karşı düşmanlaştırma ve karşı karşıya getirme hedefleniyor. Bu bağlamda sürecin oyun ve entrikaları ile ilgili birkaç soru üzerinde durulabilir.

a) Kürtler sömürgecilere karşı ulusal özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi mi verecekler?

b) Kürtler komünist/sınıfsal diktatörlük mücadelesi mi verecek?

c) Kürtler ulus devletlerin içinde devletsizlik, demokratik ulus mücadelesi mi verecek, öyle ise sömürgeci ulus devletler ne olacak ve onlar bu sistemin neresine konulacak?

d) Kürtler, dünyanın tek geçerli , yaşayan, kabul görmüş ve geçerli sistemi liberal kapitalist sisteme, yani kısacası dünyaya karşı mücadele mi verecektir?

e) Kürtler dünyanın evrenselleşmiş değerlerine, özgürlük ve çoğulcu demokratik değerlerine karşı tekçi, ideolojik sınıf diktatörlüğüne dayalı komünalist sistem mücadelesi mi verecektir?

f) Kürtler mevcut dünya sistemine karşı mücadele ederek güya dünyayı, insanlığı kurtarma misyonu ütopik hayalini mi üstlenecek?

g) Kürt halkına yeni teori diye iflas etmiş tekçi, Marksist-komünist ideolojiyi kurtarma misyonu mu yüklenecek?

h) Kürt halkının sosyal sınıfları ne olacak, tüccarı, sanayicisi, üreticisi, ki toplumun yarısından fazlasını temsil ediyor, onlar ne olacak?

ı) Sınıfsız bir toplum mücadelesi yüz yılı aşkındır devam ediyor, bu uğurda yüz milyonlarca insan katl edildi. Sınıfsız bir toplum birçok yerde sosyal faşizme dönüştü, bütün zor ve şiddet araçları gücüne rağmen başarılı olamadı, iflas etti. Bu gerçeklik ortada duruyor ve sömürge, parçalanmış, mazlumların mazlumu bir halkı bu sürece imha edilmesi hesabıyla mı sokuluyor)

Son yıllarda farklı ve ütopik paradigmalarla Kürtlerin kafası hayli karıştırılmıştır. Kendilerini henüz sömürge ve kölelikten kurtarmadan, kendi dertlerine çare ve derman bulmadan dünyayı kurtarmaya yönlendirilmeleri, böyle bir yola sokulmaları gerçekçi olmadığı gibi Kürtlerin de dünya egemen sistemini yıkıp, değiştirip, güya insanlığı kurtarmaya ne sosyal ve siyasal ne de herhangi bir güçleri yetmektedir.

Bugün Kürt halkının önüne konulan bu paradigmaların tümünün derin ve hesaplı projeler olduğundan kuşku duyulmamalıdır.

Tekçi, sınıf diktatörlüğü, yani komünizm, diğer süslenmiş adıyla komünalist paradigma yer yüzü üstünde yaşıyor var olan, yaşayan bir paradigma mı? değilse, ısrarla iflas etmiş bu ideolojik teoriyi Kürt halkına dayatarak yaşatmaya çalışanlar hedefleri ve hesapları halkında halkın bilgilendirilmesi yönünde olmalı ve yalana dayalı olup yaşatılması imkansız paradigma diye yüksek sesle itiraz edilmelidir.

Avrupa Birliğinin 28 ülkesinde evrensel özgürlük ve demokratik değerler sistemi egemendir. Bu ülkelerde komünist ideolojik tekçi proleterya diktatörlüğü hedefleyen siyasi partiler serbestçe siyasal faaliyetlerini yürütüyor, örgütleniyor, özgürce seçimlere giriyorlar. Seçim sonucunda ne mi oluyor? her defasında Avrupa halklarından koca bir şamar yeyip, daha sonraki seçimlere umutlarını erteleyip taşıyorlar. Evrensel değerlere dayalı demokrasi işte böyle bir şey, insanlara halklara yönetim sistemini özgürce seçme imkanı veriyor ve insanlar, halklar da özgürce tekçi sınıf egemenliğine dayalı ideolojik proleterya diktatörlüğünü kabul etmediğini seçim tercihleriyle ortaya koyuyor.

Doğru zeminde, doğru ve evrensel değerler etrafında halkımızın temel haklarını, hukukunu esas alan, eşitliği, özgürlük ve demokrasiyi hedefleyen bir gelecek inşası için mücadele edilmelidir.

Halkımız ülkesinde, bölgesinde ve dünyada bu evrensel değerlerin farkında ve farkındalık yaratarak ulusal birliğini inşa etmelidir.

Halkımız bilmeli ki bugün sahip olduğu birçok ulusal varlığının ve değerinin içini boşaltan, hiçleştiren, çarpıtan ve hatta toplumu kişiliğinden uzaklaştıran bir sürecin yankılarını ve yansımalarını yaşıyor. Halkımızın sömürgeciler tarafından baskılanmış ulusal değerlerinin arkasına saklanan bazı güçlerin sınıfsal diktatörlük ideolojisi etrafında sınıf mücadelesini öncelemenin yeryüzünde karşılığı yoktur. Bu süreç aynı zamanda ulusal değerleri çürütme, tüketme ve hiçleştirme politikaları ile kendisini halkımıza dayatmıştır. Bugün kentlerimizin sokaklarında ve evlerimizin avlularında yankılanan, zor ve şiddete dayalı savaşın taşınması hedefi büyük ve derin hesapların sonucu olabilir.

Bu makale toplam: 8520 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:17:01:52
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir? Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir. KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!! KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x