Çiya Berçelan: Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir

Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir

Kürt halkının durumunu ele alırken yaşayan gerçek değerler karşısında nasıl ve nedenlere cevap bulmaya çalışıyorum. Özellikle ülkesi parçalanmış ve paylaşılmış, statüsü bile olmayan bir gerçeklik dikkatlerden kaçırılıyor. Yani sömürgeci tekçi katı ulus devletlerin dünyadaki ulus devlet paradigmasında daha öte bir durumdur ve bu gerçeklik önemsenmiyor.

Çiya Berçelan

13.04.2016, Çar | 21:27

Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir
Makaleyi Paylaş

Genel akış açıları halkın özgücüne dayanarak özerk/bağımsız/devletsiz demokratik ulus tezini çözümlemek gerekiyor. Bu teoremler/tezlerin dayanakları olan ve gözlerden dikkatlerden kaçırılan birçok nokta var. Halkın ve toplumsal yaşamın sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, ulusal ve çevresel gerçekleri gözlerden kaçırılıyor. Mevcut paradigmal/yönetimsel gerçekler gözlerden ve dikkatlerden kaçırılıyor. Soyut olan bu teoremlerin/tezlerin hedeflediği ütopyalar öne çıkarılıyor. Teoremler ve tezler gerçekmiş gibi toplumsal algı oluşturuluyor. Toplumlarda bağlayıcılığı bulunan ve yaşayan, sahada var olan gerçekler değerlendirilmeden oluşturulan teoremler/tezler aynı zamanda toplumsal algıyı etkileyebilir. Bu nokta üzerinde durarak Kürt halkının durumunu ele alırken yaşayan gerçek değerler karşısında nasıl ve nedenlere cevap bulmaya çalışıyorum. Özellikle ülkesi parçalanmış ve paylaşılmış, statüsü bile olmayan bir gerçeklik dikkatlerden kaçırılıyor. Yani sömürgeci tekçi katı ulus devletlerin dünyadaki ulus devlet paradigmasında daha öte bir durumdur ve bu gerçeklik önemsenmiyor. Dünyada birçok ulus devlet modeli bulunuyor, örnekleme yaparsak Avrupa Birliği Ulus devlet sistemi farklı kültürlere yaşam hakkı, özerklik hakkı, federalizm hakkı veriyor, güvence altına alıyor. Genel olarak Ortadoğu, özelde ise Kürdistan sömürgeci devletler, farklı halk ve kültürlere imha dışında yaşam hakkı tanımıyor, bunları sosyo-kültürel faşizm olarak değerlendiriyorum. Bunlar genel olarak 1945 öncesi Avrupa faşizminden alınmış kuramlarla yönetiliyor. Cin'in şişeden çıktığı nokta burada saklı ve bu devlet sistemlerini değiştirmek, dönüştürmek, teoremi/tezi ortaya çıkıyor. Bu işin doğası toplumsal algıya hitap edilmesidir. Bir asır boyu zalim devletlerin boyunduruğundaki bir halkın özgürlük arayışı var ve ''mevcut devleti daha az devlete dönüştürme, bunun yerine çok demokrasi ikame etme'' cazip kılınıyor. Sanki sömürgeci ulus devlet hazır, bekliyor ve Kürt halkına bunun öncülüğü kalıyor. En ilginci bu yapılırken ''ulus devlet ilkelliktir, kötüdür, gericiliktir'' algısı yüksek dozda toplumum algısıyla buluşturuyor. Kürt halkı için hayati derecede önemli ikinci algı operasyonu olarak ortaya konulan bir teorem/tezdir. Çünkü her iki olgu, yani sömürgeci katı ulus devletin sömürge halkın dönüştürülmesi misyonu yüklemek, bunu yine sömürge halkın demokratik ulusa evirmesi ve ulus devlet kötüdür algı oluşturulması sömürge halkın imhasına hizmet ediyor. Toplumsal algı bu noktada sabitlenmiyor, yetinilmiyor, bağımsız ulusal devlet talep eden çevrelere ve halkın kendi kaderini tayin etme evrensel hakkına karşı toplumsal algıda düşmanlaştırma derinleştiriliyor. Bu teoremler ve tezler her adım adım ve çok kapsamlı biçimde toplumsal algıya işleniyor.

Aynı zamanda şöyle de bakılabilir doğru teoremler, tezlerle karşı karşıya bulunuluyor, kim ret edebilir ki, denilebilir. Çok demokrasi, yerinden, özerk, öz savunması bulunan ve bağımsız özyönetim, bir devletin sahip olduğu haklar kadar bir hakka sahip ve halk kendi efendisi olacak, bunlar gerçekten algısal olarak doğru yaklaşımlardır. Ancak sorun doğruymuş gibi teoremlerden ve tezlerden ziyade bunları gerçekleştirme zeminindeki hayatın gerçekleri ile çelişkisindedir. En yakıcı çelişki de sömürgeci devleti dönüştürmeyi egemen ulus talep etmelidir, egemen ulusun böyle bir talebi yoktur. Egemen ulusun sorumlu olması gereken, talep etmesi gereken değişim ve dönüşüm görevini bu teoremler ve tezlerle sömürge halka yükleniyor. Aynı zamanda bu teoremler ve tezlerle Kürt halkı kendi kaderini tayin hakkına karşı konumlandırılıyor. Halk her geçen gün giderek bu noktaya doğru sürükleniyor, sömürgeci devletin Kürtler için istediği yer tam da burasıdır.

Politik duruşun net ifadelerle ortaya konulması, toplumun gerçeklerini görerek, dünya gerçeklerini görerek belirlemelerin yapılması önemlidir. Leninist-Stalinist paradigmanın serüvenini çözümleyerek, halklar üzerinde bıraktığı tahribatı görerek çözümlemelerimi ortaya koymaya çalışıyorum. Bütün farklılıklar için eşitliği esas alıyorum, farklılıkların kardeşlik hukuku eşitliktir, farklılıklar ancak eşit olurlar, hakta, hukukta eşit olurlarsa kardeş olabilirler. Sömürgeci devlet ayrıca bu noktaya odaklanmıştır, halkların kardeşliği diğer teoremler ve tezler gibi yüksek dozda işleniyor, halbuki gerçek farklılıkların kardeşlik tezini aldatıcı buluyor, bundan dolayı farklılıkların eşitlik tezini öne çıkarıyorum. Bahsi geçen farklılıklar; milletler olabilir, sosyal sınıflar olabilir, siyasi düşünceler olabilir, inançlar olabilir, dört ana olguya dikkat çekiyorum. Her dört ana olgu dünya üzerindeki temel farklılıkları temsil ediyor, bunlar kendi içinden çeşitleniyor. Milletler olgusu, Rus, Türk, Kürt, Laz, Yunan...., Sosyal sınıflar olgusu İşçi, Memur, Esnaf, Tarım, Sanayi.... Siyasi düşünceler olgusu Liberal, Teokratik, Monarşist, Komünist, Sosyalist, demokrat,.... Farklı inançlar olgusu, İslam, Hristiyan, Musevi.... çeşitlenebilir ve eşitliğini esas alırım. Böylece evrenselliğin bu noktaya ulaşmış olduğunu buna çoğulcu demokrasi de deniyor. Bugün dünya, milletler, halklar bu paradigmayı geliştiriyor. Bunun ileri aşamasına sosyal denge sistemi de denilebilir. Sosyal sınıfların, bütün farklılıkların örgütlü gücü ve iradesi, örgütlü çoğulcu demokrasi gücü ile ortaya çıkmış kurumsallaşmıştır. Daha çok açmaya gerek yok, Kürtlerin algısına işlenen teoremler/tezler ise halkların, milletlerin gönüllü kabulü olan ve yaşayan değerlerden uzaklaştırıyor, imhasını hedefliyor, toplumun sosyo-psikolojisini gerçeklerden uzaklaştıracak şekilde işleniyor. Bu teoremlerle doğru sandığı aslında imhasını hedefleyen paradigmalar esas alınıyor.

Hendek politikasının ismini ve gerekçesini duyduğum zaman yanlış bulmuş, buna yüksek sesle itirazda bulunmuştum ve bura ortama yazmıştım. Bu siyaset Kürt halkının taleplerini kapsamadığı gibi temsil de etmiyor, genel itibariyle imhayı hedefliyor diye açıkça yazmıştım. Belediyelerin, meclislerin özyönetim ilanlarının buna zemin hazırlamak için yapıldığına değinmiştim, bugün de aynı noktadayım. Bu sürecin gerekçesinde halkımızın talep ettikleri yok, sömürgeci devletleri dönüştürmeye egemen ulus halkı katılmadığı sürece halkımızın böyle bir gücü ve imkanı yoktur. Mevcut sınırlı bile olsa çoğulcu demokrasinin sağladığı meşru sistem ile elde edilmiş yerel iktidarlar vardı, meclisler vardı, ulusal değerleri geliştirmek, toplumsal kazanıma dönüştürmek bunlarla mümkündü, bunun için sosyal, siyasal, kültürel yüzlerce proje geliştirilebilirdi. Bütün şehir yönetim yasası özerklik demektir, kenti de köyü de her yönüyle yerelin yönetmesi demektir. Kafası ruhu bomboş, iradesi de bilinci de zayıf ve yetersiz kişiler ve kadrolarla doldurulmuş yönetimler oluşmuştu. Böylece bu kişi, grup ve kurumlar topluma ne bir gelecek ne de bir hizmet verilebilir.

Bütün şehir yasası kapsamında yerel yönetim neler yapmazdı ki; Kürtçe okullar açılabilir, eğitime önem verilebilir, edebiyata önem verilebilir, ekonomik model oluşturulabilirdi. Halbuki hedefte böyle bir kurumsallaşma bulunmuyor, sınıfsız toplum, sınırsız dünya ütopyası misyonuna göre siyaset yapılıyor. Dünyamız sınıfsız toplum ve sınırsız dünya ütopyası deneyimi geçmişte acı bir deneyimle yaşanmış, kalıcı olması için ısrar etmiş ancak iflas etmiştir, tekçi siyasi düşünce toplumsal deneyimi yaşanmış, bunların tümü insanlığa trajediler yaşatmış ve iflas etmiştir. Bugün Kürt halkını bu tür teoremlere/tezlere, paradigma hedeflerine kobay yapılıyor, denek yapılıyor. Özellikle Leninist-Stalinist sınıfsız ve sınırsız dünya hedefleyen TÜRKÇÜ radikal örgütlerle birleşme ortaya konulan teorem ve tezlerin son halkasını oluşturuyor. Yani Kürtleri eritmenin imha etmenin son halkasıdır. Bu radikal yapıların Türk halkında da karşılığı yok, halkta karşılığı bulunmuyor, bu yapılar maalesef ulusal talepleri gasp edilmiş Kürtleri kullanacaklar. Bu yaşananların tümü masum değil, olmayabilir, bunlar derin labirentlerde birçok hesaplar için oluşturulmuş kapsamlı ve çok büyük hesaplar olabilir. Çözümlemelere bakıldığında bu hedeflerin, hesapların Kürtler dışında, Kürtler hariç birçok çevreye, özellikle sömürgeci devletlere kazandırabilir.

Bu makale toplam: 6193 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:12:41:24
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir? Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir. KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!! KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x