Çiya Berçelan: Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin

Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin

Mazlum ve mağdur Kürt halkını bölgenin tekçi ırkçı rejimlerini ve dünyadaki ulus devlet sistemini ortadan kaldırıp "devletsiz demokrasi" inşaa ütopyası uğruna mücadeleye sürmek insanlık suçlarındandır.

Çiya Berçelan

02.03.2018, Cum | 12:05

Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin
Makaleyi Paylaş

Kürt halkı, genel olarak bölge rejimlerinin kendileri ile ilgili, kendileri hakkında açık, kapalı ve gizli sosyal, kültürel, ekonomik, askeri, siyasi ve ideolojik hedeflerini, politikalarını anlama sorunu yaşadıkları görülüyor.

Halbuki Kürdistan coğrafyasını kendi aralarında paylaşan bölgenin sömürgeci devletlerin ortak ve tek bir hedefleri olduğu çok açıktır. O hedef de Kürt halkının hangi parçada olursa olsun coğrafyası üzerinde herhangi bir statü, herhangi bir iradaye sahip olmaması üzerine ortaklaşmıştır.

Federal Irak güney Kürdistan bölge yönetimi Kürt halkının kendi coğrafyasında irade sahibi olması adına halka referandum seçeneği sunması bölge rejimlerinin açık, kapalı ve gizli bütün ret, inkar ve imha hesapları ve hedefleri yeniden bütün açığa çıkmasına vesile oldu.

Bölgenin sömürgeci devletleri aralarındaki bütün husumetleri, çelişkileri, çatışmaları bir kenara bırakıp Kürt halkının oluşması muhtemel iradesinin yok edilmesi üzerine bütün imkanları ile siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri hamlelere giriştiler.

Bölgenin sömüreci devlet rejimleri bir taraftan Kürt halkına karşı ortaklaşarak siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri hamleler geliştirirken diğer taraftan Kürt halkının birliğini paramparça ve halkına ihanet eden şebekeleri sahaya süren politikalar sahneye konuldu.

Kürt halkı, coğrafyasını işgal eden sömürgeci devletlerin kendileri ile ilgili ret, inkar ve imha kirli ve derin hesap ve hedefleri, tüm sonuçlarını asimilasyon, kültürel soykırım, katliamlar ve soykırımlar olarak yaşadıkları halde bunları doğru anlayıp doğru tutum ve siyaset ortaya koymakta zorlanıyor.

Kürt halkı adına siyaset yürüten kişi grup ve kurumlar, siyasi, ideolojik ve diplomatik dünyayı ve dünyanın genel geçerli evrensel değerlerini anlamaya çalışmıyor veya anlamak istemiyor.

Kürt halkı adına siyaset yaptığı iddiasıyla sahaya çıkan çoğu siyasi partiler liderlerin partileridir. Lider sultası altında evrensel temel değerlerden kopuk, uzak işgalci rejimlerin kirli, derin hesap ve hedefleri ile ilgili yetersiz bilgi ve deneyime sahiptir. Sömürgecilerin siyasi, askeri ve ideolojik hesap ve hedefleri hakkında yetersiz bilgi ve deneyim doğal olarak yetersiz çözüm projesi ortaya koymak demektir.

Kürt halkı adına siyaset yürüten kişi grup ve kurumlar değerlere, kuramlara dayanacağı yerde lidere dayanmaya devam ediyor.

Kürt halkı adına siyaset yaptığını iddia eden ve liderin tekçi siyasi ideolojik teorik hesaplarını halka zor ve şiddet araçları ile  dayatan, lider sutası altına almaya çalışan sekter siyasi ideolojik yapıların ortaya koymaya çalıştığı siyaset halkın geleceğini karartan en büyük olumsuzlukların başında geliyor.

Liderinin sahip olduğu ve içinde tutulduğu, alıkonulduğu yaşam koşulları özgür ve doğal olmadığı halde siyasi ideolojik fikir ve düşünceleri doğal düşünceleriymiş gibi halka dayatılıyor. Halbuki doğru ve aklıselim bir inceleme yapıldığında liderin siyasi ideolojik teorisi dünyada milletler için genel geçerli bütün sistemlerin ve değerlerin ret ettiği, kötülüklerin anası ilan ettiği, çağdışı ve gerici ilan ettiği görülecektir. Bütün milletler için genel geçerli sistemlerin ve değerlerin yerine halkın geleceğini sömürgecilere mahkum eden siyasi ideolojik sekter teorisi uğruna halk zor ve şiddet dolu bir mücadelenin içine çekiliyor.

Ünlü bir Kürt düşünüre ''sizlerin her kararınız doğrudur ve bu kadar doğru kararlar almanızı ve bu denli başarılı olmanızı neye borçlusunuz'' şeklinde bir soru sormuşlar. O da kendisine bu soruyu soranlara ''ben aklımı akılsızlardan alırım, başarmak için deneyimimi de başarısız olanlardan edinirim'' diye cevap vermiştir.

Bununla ifade etmek istediği husus, genel durumları kötü olan milletlerden ibret, genel durumları iyi olan milletlerden örnek aldığını ifade etmeye çalışıyor. Genel durumları kötü olan milletlerin niçin o duruma düştüğünü ortaya çıkarıyor, onların yaptığı hatalarından dersler çıkarıyor. Genel durumları çok iyi olan milletlerin niçin durumları iyi olduğunu ortaya çıkarıyor, doğruları kendisine örnek alıyor.

Bir milletin özgür ve bağımsız geleceği elde etmesi, başarması, her millet gibi yaşayan doğru değerleri, sistemleri, siyasetleri ve ideolojieri esas almasına bağlıdır. 

Kürt halkı adına siyaset yaptığını iddia eden tekçi siyasi ideolojik yapı ulusun bağımsız devletini ret ediyor, ulus devletin Kürt halkı için çok kötü bir şey ve gericilik olduğu iddiasında bulunuyor. Halbuki dünyada bağımsız devleti olan, bağımsız devlet sahibi bütün uluslar özgürdür, gelecekleri güvence altındadır. Dünya üzerinde bağımsız devlet sahibi olmayan bütün milletler özgür değildir, bağımlıdır, geleceği tehlike ve tehdit altındadır.

Yani tüm yaşam koşulları bağımlı olan liderlerinin tekçi siyasi ideolojik hedef olarak ortaya koyduğu ulusal bağımsız devleti ret edin teorisini esas alıp zorla halka dayatanlar ve bu uğurda Kürt halkını mücadele sahasına süren yapılar kapsamlı biçimde sorgulama yapılması gerekir.

Tüm milletler için doğru olan ulusal bağımsız devlet neden Kürt halkına kötüdür, çağdışıdır, gericiliktir deniliyor?

Tüm milletler için ulusal bağımsız devlet sisteminin geçerli olduğu dünyamızda Kürt halkını her türlü zor ve şiddet araçlarına dayanarak ''devletsiz demokrasi'' mücadelesine sürülmesi kasıtlı mıdır?

Egemen ulus, bağımsız devletini kutsal görüyor, egemen uluslara rağmen sömürgeci devlet sistemini Kürtlerin zor ve şiddet araçları ile değiştirip dönüştürmesi ve demokratik özerklik inşa etme iddiası trajikomik değil mi?

Egemen ulus, üniter ulusal bağımsız devletini kutsuyor, egemen uluslara rağmen bu üniter devlet yapısını Kürtlerin zorla değiştirip, özerk kantonal sistem inşası halkın aklıyla alay etmek değil midir?

Dünya üzerindeki her millet bağımsız ulus devletini kutsuyor, egemen uluslara rağmen bağımsız ulus devlet sistemini ret edip tüm dünyaya zor ve şiddet araçlarına dayanarak ''devletsiz demokrasi'' yi Kürtlere inşaa ettirilmesi hayallerin de ötesinde gerçek dışı bir teori değil midir?

Bunlar gibi tüm miletler için yaşayan doğal değerleri, sistemleri Kürt halkına zor ve şiddet araçlarına dayanarak yok ettirme iddiası hayallerin çok ötesinde genel doğrulardan sekter teori için mücadele etmek ütopyanın da ötesidir.

Bu ve benzer yaşayan değerlerden kopuk gerçek dışı hayali bir sistemi Kürt halkının insanlık adına inşaa edeceği ve bu uğurda zorun her türlü araçlarına dayanarak mücadele vermesi sadece halkın geleceğini karartır. Anılan uçuk teorik sistem uğruna halka her türlü zor ve şiddet araçlarını dayatarak ulusal özgürlük ve bağımsızlık bilincinin bilerek ve planlayarak dağıtılmasıdır.

Bir taraftan Kürt halkının varlığına karşı sömürgeci devletlerin ret, inkar ve imha politikaları etrafında ortaklaşması, siyasi, ideolojik ve askeri ortak politik hedef haline gelmektedir. 

Diğer taraftan Kürt halkını her türlü zor ve şiddet araçları ile ütopya hedefleyen teorisi uğruna sekter bir mücadele içine sürülmesi gibi zaafları yaşatılıyor. 

Kürdistan tarih boyunca farklı halkların ve farklı inançların barış içinde bir arada yaşadığı bir coğrafyadır. Bu coğrafyada yaşayan tüm halklar ancak bağımsız ulusal devlet sahibi olması durumunda  ancak özgür ve güvende olabilir.   

Sömürgeci devletleri, liderin ortaya attığı ve siyasi ideolojik teorisini yazdığı demokrasiyi zorla inşaa etmek Kürt halkının işi, görevi olamaz, hiç de ilgilendirmiyor. Şayet egemen ulus üniter tekçi ve ırkçı devlet sistemini demokratik yapmak istiyor ve talep ediyor ise buyursun kendi mücadelesini kendisi vermelidir. 

Mazlum ve mağdur Kürt halkını bölgenin tekçi ırkçı rejimlerini ve dünyadaki ulus devlet sistemini ortadan kaldırıp "devletsiz demokrasi" inşaa ütopyası uğruna mücadeleye sürmek insanlık suçlarındandır. 

Bu makale toplam: 15282 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:18:06:36
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir? Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir. KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!! KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x