Azad Yaşar: Kürt siyasetinin toplumsal tahribatları

Kürt siyasetinin toplumsal tahribatları

Özgür düşünceyi ekmek su kadar anlamlı kılmadan ve de özgür bireyi esas almadan bu teknik çağda başarıyı yakalamak neredeyse imkânsızdır. Dolayısıyla Kürt siyasetinin de buna göre kendisini senkronize etmesi sebep ve sonuç ilişkileri üzerinden muhasebe yapması bir zorunluluktur.

Azad Yaşar

04.04.2016, Pts | 11:28

Kürt siyasetinin toplumsal tahribatları
Makaleyi Paylaş

Sosyolojide siyaset nedir sorusuna verilen cevaplardan bir tanesi de "Siyaset iktidar olma mücadelesidir" şeklindedir. Kürt toplumunda da var olan politik oluşumların iktidar olma istemleri ve gayeleri anlaşılır bir şeydir. Özellikle de ilkel toplumlarda iktidar olma, bir anlamda gücü elde bulundurma arzusu hem bireysel bazda hem de gruplar nezdinde önem arz ettiğinden iktidar olmak uğruna beraberinde farklı mücadele kanallarını da doğurmuştur.

19.uncu ve 20.ci yüz yılda ulusal mücadelelerini devlet aygıtıyla taçlandıran toplumlarda politik hareketler bir takım toplumsal devinimleri gerçekleştirmek için sivil toplum örgütlerine dönüşerek ciddi gelişmelere imza attıkları gibi sağlıklı düşünen ve sorgulayan bireyi de yaratılar. Bugün halen düşünce dünyalarımıza ve felsefi görüşlerimize feyiz veren birçok düşünür o günün şartlarında düşünce devrimini başarıyla gerçekleştirmiş insanlardır.

Haliyle bireyi güçlü olan uluslarda toplumsal dokuda sağlam olur bu realite zaman içerisinde sınıflar arası çelişki ve çatışmaları da beraberinde hızlandırdı bundan kesinlikle korkmamak gerekir. 

Bugün modern dünyaya yön veren burjuva sınıfıdır burjuvazisi olmayan hiçbir halk ulusal devrimini gerçek manada gerçekleştirememiştir. Bu duruma ön yargıyla bakmanın yada işçi sınıfının, ezilenlerin haklarını savunuyoruz deyip saldırmanın mantığı yoktur.

Kürt siyasetinin son yüz yılda bir türlü aşamadığı sorunda budur bu nedenle hem ulus devlet algısı farklıdır, hem de hiçbir toplumsal devinim ve gelişimde de öncü değildir. Buda olması gereken başarıyı geciktirdiği gibi statükocu, özünde değişime karşı duran anti demokratik fraksiyonları yaratı.

Toplumsal tahribatlar ve apolitik çelişkiler tamda bu noktada başladı çok net bir biçimde söyleyebiliriz ki vücut bulmuş bireyini başta aile, toplum, grup yada politik görüş uğruna katleden ve bir türlü demokratikleşemeyen Kürt siyaseti bugün itibarıyla Kürt halkının yaşadığı mağduriyetlerin esas sorumlusudur.

Bu gerçekle yüzleşip bunun öz eleştirisi yapılmadan bir yere varamayız. Sorgulanması gerekmez mi eğer bugün Kürdistan 'da demografik yapı tahrip edilmiş ise, eğer sanayi toplumuna dönüşülememiş ise, eğer var olan alt yapı ve şehirleşme kültüründe halen aynı metotlarla devam ediliyorsa, eğer Kürt toplumunda politize olmuş bir jenerasyon heba ediliyorsa, eğer halen daha birbirinden korkunç onca tabuyla sosyal ve kültürel gelişmeler dizayn ediliyorsa, en kötüsü de düşünmekten ve sorgulamaktan korkup slogancı totaliter söylemlerle yaşamlarımız baskı altında tutuluyorsa Kürt siyasetinin ayırım yapmaksızın kendisini defalarca bilinç süzgecinden geçirmesi gerekmez mi?

Özgür düşünceyi ekmek su kadar anlamlı kılmadan ve de özgür bireyi esas almadan bu teknik çağda başarıyı yakalamak neredeyse imkânsızdır. Dolayısıyla Kürt siyasetinin de buna göre kendisini senkronize etmesi sebep ve sonuç ilişkileri üzerinden muhasebe yapması bir zorunluluktur.

Bu makale toplam: 5165 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:06:05:01
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad
x